۱۳۸۹ فروردین ۱, یکشنبه

فتوای «أولي الأمر» در میان شعله های آتش

مهدی سامع

Mehdi.samee@gmail.com

روز پنجشنبه 6 اسفند ولی فقیه نظام و مرجع خود خوانده شیعیان جهان، آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای خبرگان بازهم قیام مردم را «فتنه» خواند و افرادی که تسلیم نمایش انتخاباتی او نشدند را گناهکار بزرک نامید. خامنه ای که فلسفه وجودی اش «نفي آراي مردم» است از همگان خواست که به شعبده بازی «چهل ملیونی» او تمکین کنند. او گفت:«افرادي كه حاضر نيستند قانون و رأي اكثريت را قبول كنند و نقطه قوتي همچون انتخابات افتخارآفرين چهل ميليوني را تبديل به نقطه ضعف مي‌كنند، صلاحيت حضور در چارچوب نظام اسلامي را از دست مي‌دهند كه از دست داده‌اند.»

خامنه ای با وقاحت تمام با خواندن آیه «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم» خود را در ردیف خدا و فرستاده خدا قرار داد و ولایت ضد مردمی اش را «نتيجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهي» دانست.

پس از این سخنان دیکتاتورمآبانه همگان منتظر بودند تا ببینند دیگران چه واکنشی نشان می دهند. روز یکشنبه 23 اسفند خامنه ای که با دروغ برای خود در 9 دی و 22 بهمن پیروزی رقم زده بود در فرازی دیگر از بلندپروازی بی دنده و ترمزاش گفت:«چهارشنبه سوری هیچ مبنای شرعی ندارد و مستلزم ضرر و فساد زیادی است که مناسب است از آنها اجتناب شود.»

پس از این سخنان نفرت آور، همه ی چشمها و گوشها برای دیدن و شنیدن واکنش مردم ایران تیز شده بود. سوال اساسی این بود که آیا جنبش بیشماران در مقابل چنین گستاخی واکنش مناسب نشان می دهد و یا به هر دلیل و به ویژه به خاطر آشنایی با خوی مستبدانه و سرکوبگرانه ولی فقیه تن به عقب نشینی می دهد. نیروهای سیاسی که مساله محوری آنان سرنگونی استبداد مذهبی و تحقق آزادی و عدالت است، به طور قاطع و بدون تزلزل از مردم دعوت کردند که این جشن حماسی را این بار در ابعادی بزرگ تر برگزار کنند. در آن لحظات حساس که بزدلان و سازشکاران مردم را به آرامش دعوت می کردند، تاریخ ایران زمین در هر کوی و برزن رقم می خورد و زنان و مردان ایران زمین در تدارک جشن آتش آماده می شدند که آرش وار، این بار با برافروختن آتش، عکسهای اهریمن زمان به همراه فتوایش را به شعله های آتش بسپارند.

کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته

خلق چون بحری بر آشفته

به جوش آمد

خروشان شد

به موج افتاد

برش بگرفت و مردی چون صدف

از سینه بیرون داد

منم آرش

چنین آغاز کرد آن مرد با دشمن

منم آرش سپاهی مردی آزاده

به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را

اینک آماده

مجوییدم نسب

فرزند رنج و کار

گریزان چون شهاب از شب

چو صبح آماده دیدار

مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش

گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش

شما را باده و جامه

گوارا و مبارک باد*

قابل پیش بینی بود که چنین فتوایی و تدارک گسترده برای مقابله با جنبش مردم نمی تواند مانع برگزاری مراسم شب چهارشنبه سوری شود. اما من اعتراف می کنم که هرگز فکر نمی کردم جنبش رنگین کمان مردم ایران چنین گسترده و حماسی در سراسر ایران از کلان شهرها تا شهرهای بزرگ و شهرستانها وارد عمل شود. چنین خروش بی سابقه ای همچنین ادای وظیفه و احترام به شهدای قیام مردم ایران و مشت محکمی بر دهان خامنه ای و اراذل و اوباش تحت ولایت او بود.

جنبش بیشماران گریزان از پلیدی نظام ولایت فقیه، در شب چهارشنبه سوری درس مهمی هم به آقایان موسوی و کروبی داد. این خیزش دلیران نشان داد که کانون ستیز مردم ایران حاکمیت و اصل ولایت فقیه است و از این نظر این جنبش را می توان خیزش و قیام محاربان، هنجارشکنان و ساختارشکنان تعریف کرد. اگر مساله مرکزی اصل ولایت فقیه نبود، زنان و مردان ایران زمین این گونه بی محابا فتوای ولی فقیه را با رقص و شادی در میانه شعله های آتش به سخره نمی گرفتند. آقایان موسوی و کروبی می توانند هرچقدر که می خواهند پند و اندرز آرامش دهند و به ساختارشکنان هشدار و یا آنان را تهدید کنند. مردم ایران با اساس حاکمیت یعنی اصل ولایت فقیه سر سازش و مماشات ندارند. محاربان، هنجارشکنان و ساختارشکنان خود را در سه شنبه شب 25 اسفند در سراسر کشور و به ویژه در تمامی نقاط تهران از شهر ری تا شمیران و از تهران پارس تا میدان آزادی نشان دادند و بعید است کسی پیام این خیزش را دریافت نکرده باشد.

  • آرش کمانگیر، سروده سیاوش کسرایی