۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

فتواى ضداسلامى خامنهاى در مورد جشن چهارشنبهسورى، مبين استيصال رژيم در مقابله با قيام سراسرى است
مريم رجوي- رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي- رئيس جمهور برگزيده مقاومت
اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران:
خامنهاى: جشن چهارشنبهسورى مبناى شرعى ندارد و مستلزم ضرر و فساد زياداست مريم رجوى: اين فتواى ضداسلامى و ضدايرانى مبين، استيصال رژيم در مقابله با قيام سراسرى است ولىفقيه طلسم شكسته رژيم آخوندى، روز يكشنبه23اسفند، در هراس از قيام چهارشنبهسورى، دو روز قبل از اين خيزش ملى، در پاسخ به يك استفتاى ساختگى و مسخره گفت: «جشن چهارشنبهسورى علاوه بر آن که هيچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زيادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود». خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، گفت فتواى ضداسلامى ولىفقيه ارتجاع كه بالاترين دشمن خدا و اسلام و مسلمانان است، هم ماهيت ضدايرانى او را برملا مىكند و هم استيصال او و نظام مفلوكش را در مقابله با قيام سراسرى مردم ايران نشان مىدهد. غافل از اينكه فتواى اين آخوند حقير هم‌چون «توپ، تانك، بسيجى» نه تنها اثر ندارد، بلكه اراده مردم براى شركت در خيزش چهارشنبهسورى را مضاعف مىكند. خانم رجوى افزود: البته جشن و خيزش چهارشنبهسورى، هم‌چون نوروز و سيزده بدر و ديگر جشنهاى ملى ايران ضد شرع آخوندهاى جنايتكار حاكم بر ميهن اسير ماست. همان شرع خشونت و جنگ و جهل و فساد و فقر و ارتجاع كه نه تنها عموم مردم ايران بلكه، عموم مسلمانان در سراسر جهان، از آن بيزارند. ورود مستقيم شخص خامنهاى به صحنه، براى جلوگيرى از خيزش چهارشنبهسورى در شرايطى است كه تهديدات و خط و نشان كشيدنهاى بالاترين كارگزاران رژيم و سركردگان ريز و درشت ارگانهاى سركوبگر و «عمليات كشف و ضبط مواد محترقه» تا اشك تمساح ريختن براى «عواقب و آثار سوء آتش سوزى براى جوانان».. نتوانسته است، از اشتياق عموم مردم ايران به ويژه جوانان شجاع از شركت در خيزش ملى چهارشنبهسورى بكاهد. مردم بهپاخاسته ايران در واكنش به اقدامهاى هيستريك آخوندها از دو هفته پيش با آمادهسازيهاى بىسابقه، به پيشواز اين جشن ملى رفته و خود را براى خيزش عظيم چهارشنبهسورى، كه به نمادى براى بيان انزجار مردم ايران از رژيم آخوندها تبديل شده، آماده مىكنند. پژواك صداى فشفه و ترقه در كوچه و خيابانهاى شهرهاى مختلف كشور بر هراس رژيم آخوندها مىافزايد. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 23اسفند1388 (14مارس2010)