۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

سرلشكر شمرى، فرمانده حملات جنايتكارانه 6 و 7مرداد به مجاهدان اشرف، از كار بركنار شد
حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد حمله به اشرف در ششم وهفتم مرداد
سرلشكر جنايتكار شمرى، معروف به داموك، كه در حملات 6 و 7مرداد به ساكنان بىدفاع اشرف دستور شليك داده بود از كار بركنار شد. الفرات، يك تلويزيون عرب زبان رژيم آخوندى كه ارگان رسمى مجلس مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق محسوب مىشود، اعلام كرد: ”در پى انفجارهايى كه در شهر خالص روى داد، شوراى استان ديالى مدير پليس استان به نام عبدالحسين الشمرى را از منصبش بركنار كرد. شوراى استان ديالى تصويب كرد كه شهر خالص يك شهر آسيب ديده است. اين انفجار باعث شد كه بيش از 200نفر شهيد و زخمى شوند».
سرلشگر شمرى در جريان تهاجم وحشيانه نيروهاى عراقى در 6 و 7مرداد ماه گذشته به شهر اشرف و شهادت 11 مجاهد و ربودن 36تن از آنان نقش سركردگى داشت و متعاقباً به نحو وقيحانهاى ادعا كرد مجاهدين اشرف داراى 17000 قطعه سلاح هستند. جنايتكار مزبور هم‌چنين در 11مردادماه اعلام كرده بود كه ساكنان اشرف 30روز مهلت دارند تا خاك عراق را ترك كنند و در صورت عدم خروج از قرارگاه اشرف، اقدامات نظامى عليه آنها براى اخراجشان به زور، اتخاذ خواهد شد.
مجاهدان اشرف در همان زمان اين اظهارات را به سخره گرفتند. كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف نيز در 12مردادماه با ارسال نامهيى خطاب به وى اعلام كرد: ”نسبت به رفتار سركوبگرانه شما و نيروهاى تحت فرمان شما عليه ساكنان اشرف اخطار داده و به شما اعلام مىكنيم كه اقدامات شما از 6مردادماه به بعد عليه ساكنان اشرف از مصاديق بارز جنايت عليه بشريت و جنايت جنگى است و مورد تعقيب و پيگرد بينالمللى قرار خواهد گرفت ”.
متعاقباً دادگاه ملى اسپانيا در روز 20شهريور حكم دادگاه تحقيق مبنى بر تحقيق پيرامون جنايت جنگى عليه ساكنان اشرف را قطعى و اعلام كرد بر اساس آن مقامات عراقى مىتوانند در مورد نقضهاى صورت گرفته در مورد ساكنان اشرف تحت تعقيب قرار مىگيرند.
******
از سوى ديگر در پى انتشار تعداد آراء صندوقهاى انتخاباتى در عراق كه توسط رسانههاى اين كشور منعكس گرديده است نتايج حيرت انگيزى به دست آمده كه بيش از پيش مؤيد منتهاى نفرت و انزجار مردم عراق از رژيم آخوندى و كميته سركوب اشرف در دولت مالكى است.
جاسوس موفق ربيعى تنها 1315 رأى به‌دست آورده و از دور انتخاباتى و نمايندگى پارلمان كنارگذاشته شده است. او همان مزدورى است كه مدعى مغزشويى ساكنان اشرف بود و مىگفت به دستور مالكى مىخواهد حضور مجاهدين در عراق را براى آنها تحملناپذير نموده و با برپا كردن نقاط كنترلى و گشت و بازرسى دست به حمله به ساكنان اشرف بزند و يكايك آنها را از دم تيغ بگذراند. ربيعى: «3418 انسان مغزشويى شده يعنى 15 يا 20نفر مغزهاى اين افراد را شستشو داده‌اند پسران و دختران جوان، تقريباً 1000 زن جوان و نيز بيش از 1000 مرد جوان با آموزش بسيار بالا روى سلاحهاى بسيار خطرناك هستند.
مجرى: و مانع مى‌شوند و مانع مى‌شوند از ديدار سازمانهاى… ربيعى: مانع مىشوند كه ساكنان حتى با خانواده‌هايشان نيز تماس بگيرند يعنى خانواده‌هاى آنها كه از ايران مى‌آيند. خانواده وقتى مىخواهد مىآيد كه فرزندش را ببيند و ببرد اينها مانع مى‌شوند، مانع آنها مى‌شوند ما اقداماتى تصاعدى و تدريجى داريم ولى عجله نمىكنيم اين در واقع يك مسألهٴ سياسى انسانى داراى بعد تروريستى و بعد امنيت ملى در داخل عراق با ابعادى منطقه‌‌يى و ابعادى بينالمللى با گامهايى تدريجى مى‌باشد يعنى به تدريج حضور آنها در عراق را تحملناپذير بكنيم. . الآن تقريبا 50 كيلومتر مربع از خاك عراق توسط يك سازمان تروريستى اشغال شده است. اما بتدريج نيروهاى امنيتى عراق وارد قرارگاه مىشوند و نقطه كنترلى برپا مىدارند و گشت داير مىكنند و بازرسى مىكنند و دست به حمله مىزنند، چرا كه ما حقيقتا مطمئن نيستيم چونكه در درون قرارگاه ممكن است كه سلاح باشد. و شايد كه درون قرارگاه آدمهاى تروريستى هم اكنون وجود داشته باشند. تصوير داخلى قرارگاه براى ما روشن نيست.»
وجدان ميخائيل وزير به اصطلاح حقوقبشر مالكى تنها 203 رأى به‌دست آورده و از دور انتخاباتى و نمايندگى پارلمان كنارگذاشته شد. وجدان ميخائيل كه قبلاً در ژنو گفته بود موظف است به دستور مالكى زندانى از قرارگاه اشرف بسازد، دو هفته پيش براى جلب حمايت فاشيسم دينى حاكم بر ايران اعلام كرد: « اعضاء سازمان خلق كه از دهها سال پيش در اين قرارگاه مستقر هستند پناهنده سياسى نيستند… كه آنها يك سازمان نظامى هستند و خلع سلاح شده نيستند و فقط در صورتيكه بهعنوان افراد نادم از قرارگاه خارج شوند با آنها همكارى مىشود.»
وجدان ميخائيل كه فاقد هرگونه علم و اطلاع حقوقى است افزود: ساكنان اشرف حفاظت شده نيستند و بايستى به ايران برگردند زيرا قوانين و كنوانسيونهاى مربوط به حفاظت با وضعيت آنها همخوانى ندارد چرا كه از كشورى كه در حال جنگ باشد يا از درگيرى در مشكل باشد نيامدهاند. خانم وجدان ميخائيل هم‌چنين تعجبش را از مخالفت ساكنان اين قرارگاه به انتقال به نقطه ديگرى در خاك عراق ابراز كرد!
اكنون مردم عراق پاسخ تعجبهاى وزير به اصطلاح حقوقبشر مالكى را با 203 رأى دادند تا بيشتر نسبت به عواقب خوش خدمتى فاشيسم حاكم بر ايران تعجب نمايد!
طبق آمار و ارقام منتشر شده، على اللامى يكى از كارگردانان تحت امر رژيم آخوندى براى ريشهكنى بعث و حذف شخصيتهاى ملى عراق از دور انتخابات تنها 703 رأى آورده و در انتخابات مردود شناخته شد.
ابو مهدى مهندس تروريست مزدور رژيم نيز 2018 رأى از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شد. هم‌چنين سه وزير ديگر مالكى و دبير شوراى وزيران او با رأيهاى اندك از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شدند. وزير حمل و نقل با 641 رأى، وزير دفاع با 578 رأى، وزير مهاجرت با هزارو هفتاد رأى و على عَلّاق دبير شوراى وزيران، با هزارو 69 رأى از دور انتخابات و نمايندگى پارلمان حذف شدند.
تنها على دباغ سخنگوى مالكى كه به شيوه كردان به خود عنوان دكترا داده بود تنها با پنج هزار و ششصد و يك رأى در ليست مالكى به نمايندگى انتخاب شده است.
از سوى ديگر در استان ديالى دكتر عبدالله جبورى رئيس نخستين كنگره همبستگى در اشرف كه حمايت 5 ميليون و دويست هزار مردم عراق از مجاهدين را اعلام كرد بهعنوان نخستين نماينده مردم استان ديالى انتخاب گرديد.
رژيم آخوندى با فرافكنى در يك واكنش جنونآميز نسبت به نتايج انتخابات و شكست استراتژيك خود در انتخابات عراق، انفجارات مزدوران خود در شهر خالص را كه 97 كشته و 120 زخمى برجاى گذاشت به مجاهدين نسبت داد.
يك شبكه عرب زبان تلويزيون رژيم به نام الفرات گفت: «همه نشانهها حاكى از اين است كه سازمان تروريستى خلق با همكارى القاعده و بعثيهاى صدامى اين انفجار را ترتيب دادهاند.»
يك سخنگوى مجاهدين در اين باره گفت:«چنانچه مزدوران رژيم جرأت دارند براى اثبات ادعاى خود به دادگاه اسپانيا بيايند تا به جرم همين انفجارات و ديگر جنايتهايشان مورد محاسبه و مؤاخذه بينالمللى قرار گرفته به كيفر جنايتهاى ضدانسانى خود برسند.»

فراسوی خبر.. 11 فروردین

اعدام، مجازاتی شرم آور و باید لغو شود

زینت میرهاشمی

بر اساس گزارش عفو بین المللی، در سال 2009، در ایران 388 نفر اعدام شده اند. گرچه آمار اعدام در ایران بیشتر از این تعداد است، اما بر اساس همین آمار، روزانه به طور متوسط بیش از یک نفر، اعدام شده است. در کشورهای دیکتاتوری باید ناپدید شدن زندانی، به قتل رسیدن زیر شکنجه و مرگ مشکوک در زندان را هم در ردیف اعدام قرار داد. زیرا نهادهای جهانی حقوق بشر تعداد اعدامها را بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده بیان می دارند و دسترسی به شمار قربانیان ساده نیست. اعدام به عنوان ابزاری در خدمت رژیمهای دیکتاتور برای سرکوب مخالفان سیاسی قرار می گیرد. در ایران، مجازات اعدام به ویژه طی سه دهه حکومت ولایت فقیه، به صورت مستمر در مورد مخالفان سیاسی حکومت اعمال شده است. بعد از سه دهه هنوز ابعاد جنایتی که در زندانهای جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی رفته است، بر ملا نشده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که صرف نظر از چین، بیشتز ار 54 درصد اعدامهای صورت گرفته در سطح جهان، در ایران صورت گرفته است.

ایران از جمله کشورهایی است که اعدام جوانان زیر سن 18 سال دستگیر شده اند، تبدیل به امری رایج شده است.

اجرای حکم اعدام باید به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شود و لغو گردد. یکی از راههای دست یافتن به لغو این حکم غیر انسانی، محاکمه نقض کنندگان حقوق بشر و دستور دهندگان و مجریان حکم اعدام در دادگاههای صلاحیتدار بین المللی است. روابط بین المللی نباید جایگاه امن و تنفس گاهی برای ناقضان حقوق بشر باشد. باید دولتهایی که به این امر غیر انسانی دست می زنند، از طرف نهادهای مربوطه بین المللی تحت فشار قرار گیرند.

فرمانده پلیس تهران روز دوشنبه 9 فروردین خبر از تشکیل «کمیسیون رعابت حقوق شهروندی» داد. وی این حقوق را شامل «توجه ویژه» این کمیسیون به همه گستره های حقوق شهروندی و نیز یازداشتگاهها دانست. این خبر به اندازه کافی مضحک است، زیرا در جایی که شهروندان در زندانی بزرگ به اسم جمهوری اسلامی در بند هستند، رعایت اولین و پایه ای ترین حقوق شهروندان در چارچوب ان غیر ممکن است.

اشتوتگارتر ناخریشتن: رهبر مقاومت ایران مریم رجوی، خواستار اعمال تحریمهاى سخت علیه رژيم ایران شد
رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار از آلمان رئيس جمهور برگزيده مقاومت در ديدار از آلمان
گفتگوی روزنامه اشتوتگارترناخریشتن با مریم رجوی: ”تحریمات به مردم ایران یاری میرسانند“ اشتوتگارتر ناخریشتن- ۳۰ مارس ۲۰۱۰
۱۰ فروردین ۱۳۸۹
از: نوربرت والت
برلین – رهبر مقاومت ایران مریم رجوی در جریان دیدارش از برلین خواستار اعمال تحریمات سخت علیه ایران میشود. وی میگوید که رفتار جامعه بينالمللى براى کشورش از اهمیت بسزایی برخوردار است.
سؤال: خانم رجوی، ادامه تحولات در ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
- قیامها و اعتراضات ادامه پیدا میکنند. بازگشتی به شرایط قبل از شروع ناآرامیها وجود نخواهد داشت. علیرغم اینکه رژیم هزاران تن از شهروندان را دستگیر و بسیاری از آنها را در دادگاههای نمایشی به مرگ محکوم کرده است، اما مقاومت همواره بالا گرفته است. تازه همین اخیرا مناسبتهای مربوط به جشنهای سال نو ایرانی به اعتراضات وسیع مردمی راه بردند. رژیم آخوندی امروزه بسیار آسیب پذیرتر میباشد. از همین روست که رفتار جامعه بينالمللى به این میزان اهمیت دارد.
سؤال: برنامه اتمی ایران از چه ماهیتی برخوردار است؟ آیا این نشانهیی از یک نوع اعتماد به نفس ملی و سطح علوم ایرانی است و یا واقعا در خدمت اهداف تجاوزکارانه است؟
- این برنامه اتمی مطلقا هیچ ربطی با غرور ملی و اعتماد بنفس مردم ایران ندارد. این به هیچوجه نشان ملی نیست، بلکه یک بار و فشار براى تمامی مردم است، زیرا بسیار پرهزینه و مغایر با منطق و خردمندی اقتصادی است.
این پروژه به وضوح تلاشی از سوی آخوندها براى دستیابی به تسلیحات اتمی است و مطمئنا از ماهیت غیرنظامی برخوردار نیست. رژیم میخواهد با این پروژه کلیت جامعه جهانی را تحت فشار و شانتاژ قرار دهد. آخوندها بدون تغییر روی هدف غایی خود پافشاری میکنند که همانا استقرار یک امپراتوری اسلام گرا در کل منطقه خاورمیانه است.
سؤال: کشورهای تشکیل دهنده جامعه جهانی الان در حال بحث براى تشدید تحریمها هستند. آیا این تحریمات کمک کننده هستند و یا فقط به مردم ضرر میرسانند؟
- خیلی صریح بگویم؛ تحریمها به مردم ایران یاری میرسانند. تحریمها باید سپاه پاسداران ایران را هدف قرار دهند. آنها عاملان سرکوب در داخل کشور هستند، آنها از رژیمهای بنیادگرا در منطقه حمایت میکنند و آنها برنامه اتمی را کنترل میکنند. همزمان سپاه پاسداران قویا درگیر معاملات تجاری با غرب میباشد. بنابراین درآمد حاصله از این تجارت مستقیما در سرکوب مردم ایران هزینه میشود. و آنچه که در ورای آن باقی میماند به حساب [مقامات رژیم] در بانکهای خارج سرازیر مىشود. از اینروست که مردم ایران از تحریمها بسیار استقبال میکنند. سؤال: تحریمها باید در چه زمينههایی باشند؟
- ما نیاز به تحریم نفتی، توقف در انتقال تکنولوژی پیشرفته و بایکوت سیاسی و دیپلوماتیک داریم. سؤال: سیاست آلمان چه نقشی در این رابطه باید ایفا کند؟
- آلمان باید یک موضع سخت در قبال رژیم ملایان اتخاذ کند. من از دولت آلمان میخواهم که از ۳۴۰۰ رزمنده آزادی در کمپ اشرف حمایت کند. این کمپ که متعلق به مجاهدین خلق است در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ مورد تهاجم قرار گرفت، ۱۱ نفر کشته و ۳۶ تن از ساکنان آن بهمدت ۷۲ روز به گروگان گرفته شدند. آلمان باید مصرانه از سازمان ملل خواستار برعهده گرفتن نقش فعالتری در نظارت و کنترل شرایط اشرف بشود.
سؤال: آیا شما تغییر سیاستی را در آلمان مشاهده میکنید؟
- اکنون زمان آن فرا رسیده است که آلمان سیاست خود را تغییر دهد. کلیه تلاشها به منظور ایجاد تغییر از جمله از طریق ارتباطات تجاری به پایان خود رسیدهاند. مذاکرات طولانی اتمی نیز هیچ ثمری نداشتهاند. از طرف دیگر مشخص است که دخالت نظامی از خارج نیز راهحل نیست. ما نیاز به یک راهحل ایرانی داریم. این راه از طریق همکاری با مقاومت ایران میسر است.

تلويزيون الشرقيه:
دكتر اياد علاوى رژيم ايران را به دليل دخالت در امور داخلى عراق به شدت مورد حمله قرار داد
دكتر اياد علاوي دكتر اياد علاوي
دكتر اياد علاوى رئيس ليست العراقيه رژيم ايران را به دليل دخالت در امور داخلى اين كشور و موضوع انتخابات به شدت مورد حمله قرار داد. به گزارش تلويزيون الشرقيه وى در سخنان خود در جمع كسانى كه بهخاطر پيروزى ليست العراقيه به ديدار او رفته بودند گفت امروز رژيم ايران در تمامى جزئيات حيات در عراق دخالت مىكند و مىخواهد هر كس و هر وضعيت و هر ساختارى كه مىخواهد را بر عراق تحميل نمايد. دكتر اياد علاوى افزود: عراقى عراقى است و اجداد ما در برابر انگليس؛ بزرگترين امپراتورى جهان با سلاحهايى ساده ايستادند وبه همين دليل امپراتورى انگليس در خاك عراق فروپاشيد و از آن عقبنشينى كرد و لذا نه ايران و نه غيرايران نمىتوانند بر عراق حكم برانند و يا اينكه آنچه مىخواهند را بر ما تحميل كنند.
وى گفت اين براى رژيم ايران بهعنوان يك همسايه مسلمان عيب است كه به اين شكل در امور داخلى عراق دخالت كند و اين مطلقا مردود و غيرقابل قبول است. رئيس ليست العراقيه ابراز تأسف كرد كه الان سفر به ايران براى سياستمداران فعلى مهمتر از رفتن به سمت يك كشور برادر عربى شده است. علاوى گفت بهترين مثال براى اثبات اين حرف اجلاس اخير سران عرب بود كه عراق را در اين اجلاس وزير خارجه آن نمايندگى مىكرد و بايد سؤال كرد كه آيا اين كشور رئيسجمهور و دو معاون و نخستوزير ندارد؟».

بيش از 210نماينده كنگره آمريكا خواستار اعمال تحريمهاى فلج كننده عليه رژيم ايران شدند
مجلس نمايندگان آمريكا مجلس نمايندگان آمريكا
نمايندگان كنگره آمريكا طى نامهيى از باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا خواستند تا تحريمهاى فلج كننده عليه رژيم ايران را اعمال كند. اين نامه توسط جسى جكسون جونيور، نماينده دموكرات از ايالت ايلينويز و مايك پنس، نماينده جمهوريخواه از ايالت اينديانا تهيه شده است. گفته مىشود تا پايان ساعت ادارى روز جمعه 76نماينده دموكرات و 138نماينده جمهوريخواه از اين نامه حمايت كردند. در قسمتى از اين نامه آمده است، برنامه سلاح هستهيى رژيم ايران بيانگر تهديدى جدى عليه منافع آمريكا بوده و ذخيره اورانيوم غنى شده با غلظت پايين اين رژيم مىتواند هسته اصلى توليد دو بمب اتم را فراهم كند. در ادامه اين نامه آمده است آقاى رئيسجمهور شما اعلام كرده بوديد كه متوقف كردن برنامه هستهيى رژيم ايران براى دولت شما در اولويت قرار دارد. بيش از يك سال را براى تعامل با ايران تلاش كردهايد و براى اعمال تحريمهاى جديد به شوراى امنيت و سازمان ملل روى آوردهايد، اما زمان به ضرر ما در حال سپرى شدن است و ما نمىتوانيم اجازه دهيم كسانى كه مخالف با تحريمها هستند يا مىخواهند آن را به تعويق اندازند، زمان و يا محتواى تلاشهاى ما را كنترل كنند. خاطرنشان مىشود تلاش مشابهى از سوى سناى آمريكا براى تحت فشار قرار دادن باراك اوباما جهت اقدام فورى عليه رژيم ايران وجود دارد كه از جانب لينزى گراهام، سناتور جمهوريخواه از ايالت كاروليناى جنوبى و چارلز شومر سناتور دموكرات از ايالت نيويورك به پيش برده مىشود.

۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

ژست تو خالی در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی

زینت میرهاشمی

اکنون نوبت خامنه ای است که از احمدی نژاد تقلید کند و وضعیت اقتصادی کشور را مطلوب اعلام کند.

روز دو شنبه 9 فروردین ولی فقیه در رابطه با صنعت ایران حرفهایی زد که بی پایگی آن را حتا داده های آماری نهادهای حکومتی نشان می دهد.

خامنه ای در رابطه با بخش صنعت گفت که ایران «در بخشهای مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخشها» است. وی بر صنعت خوروسازی، رعایت استانداردهای زیست محیطی در مصولات صنعتی تاکید کرد.

وزیر صنایع و معادن در حضور خامنه ای اعلام کرد که در 5 سال گذشته رتبه جهانی ایران در کالاهای مادر صنعتی بهبود پیدا کرده است.

میزان رشد صعودی واردات به ایران در برابر نرخ پایین صادرات و تعطیلی واحدهای تولیدی نشان دهنده وضعیت بحرانی صنعت ایران در میزان فاجعه است. با سیاستهای خصوصی سازی و افتادن مالکیت به دست آقازاده ها و رانت خواران حکومتی و نیز اقتصاد شبه دولتی، وضعیت صنعت ایران دچار بحران و رکود و تعطیلی شده است.

گزارش موسسه بین المللی «شرایط کار در خارج» (ئی سی ای) استاندارد زندگی در 254 شهر بزرگ جهان را پخش کرده است. بر اساس این گزارش، تهران از نظر استاندارد زندگی در رده 231 قرار گرفته است. (دویچه بله 5 فروردین)

بر اساس این گزارش تهران با بغداد 23 رده فاصله دارد. این موسسه دلیل پایین بودن تهران را در این رده بندی، «تفاوت فرهنگی، تعداد کم خارجیان، جاده ها و تاسیسات زیربنایی بد، کمبود رسانه های بین المللی با کیفیت، نبود امکانات برای گذراندن وقت آزاد و مشکل زبانی» دانسته است.

در اين زمان سرگشتگي، فرضية كمونيستي همچنان يك ايدة آينده است كه با وجود انحرافهايش در قرن بيستم هنوز از اعتبار نيفتاده است. ارزش اخلاقي متناسب با آن چيست؟

شهامتِ تحمّلِ زمان حاضر*

نوشتة آلن باديو**

ترجمه منوچهر هزارخانی

زمان كنوني در كشوري مثل كشور ما، از تقريباً سي سال پيش به اين طرف، زمان سرگشتگي است؛ منظورم زماني است كه به جوانان خود، به ويژه جوانان برخاسته از تودة مردم، هيچ اصلي براي جهت دادن به زندگي عرضه نمي كند.

اين سرگشته سازي دقيقاً عبارت از چيست؟ به هرحال يكي از اعمال مهمّي كه انجام مي دهد عبارت است از ناخواناكردن سكانس تاريخي ماقبل، سكانسي كه كاملاً جهت داشت. اين عمل مشخصة همه دوره هاي واكنشي و ضدانقلابي است، مثل همين دورة 1970 به بعد، كه ما در آن قرار داريم.

به عنوان مثال مي توان يادآور شد كه مشخصة واكنش ترميدوري، بعد از توطئة 9 ترميدور و اعدام بي محاكمة رهبران بزرگ ژاكوبن، ناخواناكردن سكانس ماقبل، يعني سكانس روبسپيري، از طريق فروكاستن آن به بيمارگونگي چند جنايتكار خون آشام و، در نتيجه، جلوگيري از هر نوع درك سياسي آن بود. اين نحوة نگرش دهها سال ادامه يافت و هدفش سرگشته ساختن مداوم خلقي بود كه بالقوه انقلابي تلقي مي شد ـ و هنوز هم مي شود.

ناخواناكردن يك دوران، چيز ديگري است، خيلي بيشتر از محكوم كردن صاف و سادة آن است. چون يكي از نتايج ناخواناشدن، آن است كه ديگر كسي درصدد برنمي آيد تا در دوران مورد بحث، دنبال پيداكردن اصولي بگردد كه مي توانست چاره ساز بن بستهاي آن دوران باشد. اگر دوران بيمارگونه اعلام شود، ديگر تعيين جهت يابي آن بلاموضوع است و نتيجه اش ـ كه هر روز اثرات زيان بارش را شاهديم ـ آن است كه مي بايست، به عنوان راه حل كم ضررتر، به همين سرگشتگي راضي شد.

بنابراين درمورد يك سكانس قبلي و كاملاً به پايان رسيده، بپذيريم كه قضاوتمان درموردش هرچه هست، بايد آن سكانس برايمان خوانا و قابل قرائت بماند.

در بحث مربوط به انقلاب فرانسه در زمان جمهوري سوّم، كلمانسو فرمول معروفي را عنوان كرد: «انقلاب فرانسه مجموعة يكپارچه يي را تشكيل مي دهد». اين فرمول از آن رو اهميت دارد كه قابليت قرائت سراسر روند را، فارغ از همة تحولات فاجعه بارش، طلب مي كند.

روشن است كه امروزه، درمورد كمونيسم است كه گفتمان رايج، سكانس قبلي را به يك بيمارگونگي غيرشفاف مبدل مي كند. بنابراين من به خود اجازه مي دهم كه بگويم سكانس كمونيستي هم، شامل تمامي طيف گرايشهايي كه چه در موضع قدرت و چه در اپوزيسيون خود را پيرو يك ايدة واحد مي دانستند، يك مجموعة يكپارچه را تشكيل مي دهد.

خوب، در اين صورت، اصل پايه يي و جهت گيري واقعي امروز را چه مي توان نام داد؟ به هرحال من، باوفاداري به تاريخچه سياستهاي رهايي طلب، پيشنهاد مي كنم به آن فرضية كمونيستي نام دهيم.

در ضمن جادارد خاطرنشان كرد كه منتقدان ما عقيده دارند كه چون تجربة كمونيسم دولتي پس از هفتاد سال با ناكامي فاجعه باري روبه روشده است، بايد واژة «كمونيسم» را به زباله دان انداخت. چه شوخي خنكي! وقتي قرار است تسلط صاحبان ثروت و ميراث خواران قدرت را كه از هزاران سال پيش تا كنون ادامه دارد برانداخت، حاصل هفتاد ساله را هجوييهاي چشم بسته و تواٌم با خشونتها و بن بستها را به رخ ما مي كشند! واقعيت اين است كه ايدة كمونيستي جز بخش ناچيزي از زمان تحقيق و تحقق خود را طي نكرده است.

اين فرضيه چيست؟ اين فرضيه بر سه محور استوار است.

نخست، ايدة برابري. ايدة بدبينانة مشتركي كه باز اين روزها تسلط پيداكرده، اين است كه طبع بشر طالب نابرابري است، و البته جاي تاٌسف است كه چنين است، ولي پس از نثار چند قطره اشك به اين مناسبت، مهم اين است كه اعتقاد پيداكنيم بايد به آن رضايت داد. پاسخ كمونيسم به اين ايده دقيقاً مطرح كردن برابري است، امّا نه به عنوان برنامه ـ برابري ريشه داري را كه جزء طبيعت انساني است، تحقق بخشيم! ـ بلكه با پيش كشيدن اين فكر كه اصل برابري امكان مي دهد كه در هر اقدام جمعي، آن چه را كه با فرضية كمونيستي همگون است و بنابراين داراي يك ارزش واقعي است، از آن چه در جهت عكس آن است و بنابراين به ديدگاهي حيواني از انسان راه مي برد، تميز داد.

بعد از آن اين اعتقاد مطرح مي شود كه وجود يك دولت سركوبگر جداگانه، ضرورتي ندارد. اين، نظرية مشترك آنارشيستها و كمونيستها درمورد زوال تدريجي دولت است. جوامعي بوده اند كه دولت نداشته اند، و منطقي است كه بپذيريم چنين جوامعي مي توانند باز هم وجود داشته باشند. امّا به خصوص مي توان اقدامات سياسي مردمي را خارج از فكر قدرت يا نمايندگي در تشكيلات مملكتي، انتخابات وغيره سازمان داد.

فشار آزادي بخش اقدام سازمانيافته مي تواند از خارجِ دولت اعمال شود. نمونه هاي فراواني از آن را حتي در دوران اخير سراغ داريم: قدرت غيرمنتظرة جنبش دسامبر 1995، كه باعث شد تصميمات ضدمردمي درمورد بازنشستگي چندسال به عقب بيفتد. اقدامات مبارزه جويانه به طرفداري از كارگران فاقد جواز رسمي، مانع از تصويب بسياري قوانين جنايتكارانه نشد، امّا امكان داد كه اين كارگران، به عنوان بخشي از زندگي جمعي و سياسي ما به طور وسيع به رسميت شناخته شوند.

و آخرين محور، اين كه سازماندهي كار، مستلزم تقسيم آن، تخصصي شدن وظايف و به خصوص تمايز اختناق آور كار يدي از كار فكري نيست. مي بايست و مي توان چند شكلي بودن اساسي كار انساني را هدف قرار داد. اين، اساس مادي محو طبقات و سلسله مراتبهاي اجتماعي است.

اين سه اصل، برنامه يي را تشكيل نمي دهند، بلكه رهنمودهايي هستند براي جهت يابي، كه هركس مي تواند با تكيه بر آنها، آن چه را در رابطه با فرضية كمونيستي به طور فردي يا جمعي مي گويد و عمل مي كند، مورد ارزيابي قرار دهد.

فرضية كمونيستي دو مرحلة بزرگ را پشت سر گذاشت و به نظر من مي رسد كه وارد مرحلة سوّم زندگيش شده است.

فرضية كمونيستي بين انقلاب 1848 و كمون پاريس در 1871، به نحوي گسترده تثبيت شد. مضامين عمدة آن مضامين جنبش كارگري و قيام بودند. بعد دورة فترتي طولاني، در حدود 40سال (بين 1871و 1905) برقرار شد كه با اوجگيري امپرياليسم اروپايي و تكه پاره كردن بسياري از مناطق جهان ربط داشت. سكانسي كه از 1905 تا 1976 (انقلاب فرهنگي چين) ادامه داشت، دومين سكانس از به اجرادرآوردن فرضية كمونيستي بود.

مضمون اصلي آن، مضمون حزب بود با شعار عمده و بي گفتگويش: انضباط تنها سلاح كساني است كه هيچ ندارند. از 1976 تا امروز، دورة دوّمي از تثبيت واكنشي است كه هنوز ادامه دارد، و طي آن به طور عمده شاهد فروپاشي ديكتاتوريهاي سوسياليستي با حزب واحد بوديم، كه در سكانس اول به وجود آمده بودند.

اعتقاد من اين است كه سكانس سوّمي از فرضية كمونيستي، متفاوت از دو سكانس پيشين، گشوده خواهد شد كه به خلاف انتظار به سكانس اوّلي نزديك تر خواهد بود تا به دوّمي. اين سكانس درواقع با سكانسي كه در قرن نوزده برجستگي داشت، داراي اين وجه اشتراك خواهد بود كه خودِ فرضية كمونيستي، كه امروزه به طرز گسترده مورد انكار قرار گفته است، موضوع اصليش را تشكيل مي دهد. آنچه را كه من با كمك كساني ديگر مي كوشم تا انجام دهم، مي توان به عنوان كار مقدماتي براي برقراركردن مجدد فرضية مزبور و گشايش دورة سوّمش درنظرگرفت./

ما در اين سرآغاز سكانس سوم وجود فرضية كمونيستي، به يك اخلاق موقت متناسب با دوران سرگشتگي نياز داريم. مي بايست به حداقلي از يك موضع ذهني دست پيداكنيم، بدون آن كه از پشتيباني فرضية كمونيستي ـ كه هنوز در مقياس بزرگ برقرار نشده است ـ برخوردار باشيم. مهّم اين است كه يك نقطة واقعي پيدا كنيم و به هرقيمت كه شده به آن بچسبيم، نقطه يي«غيرممكن» و غيرقابل درج در قانون وضعيت. بايد به يك نقطة واقعي از اين نوع بچسبيم و نتايج مترتّب بر آن را سازمان دهيم.

شاهد اساسي در مورد اين كه جوامع ما به نحوي آشكار غيرانساني اند، امروزه پرولتر خارجي بدون جواز اقامت و كار است. او نشانه يي است از ذات وضعيت ما و حكايت از آن مي كند كه فقط يك جهان وجود دارد. برخورد با پرولتر خارجي، چنان كه انگار از يك دنياي ديگري آمده است، وظيفة ويژه يي است كه به «وزارت هويت ملي» واگذار شده است و اين وزارتخانه نيروي پليس خاص خودش را هم دارد («پليس مرزي»). در برابر اين دستگاه دولتي، تاٌكيد بر اين كه هر كارگر بي جواز متعلق به همين جهان ماست، و نتيجه گيري عملي، تساوي طلبانه و مبارزه جويانه از آن، مي تواند نمونه يي كامل از يك اخلاق موقت و يك جهت گيري محلي همگون با فرضية كمونيستي در اين دورة سرگشتگي جهانگير باشد كه تنها با استقرار مجدد فرضية مزبور برطرف خواهد شد.

آن فضيلت اساسي كه مورد نياز ماست، شهامت است. اين، البته عموميت ندارد، چون در شرايطي ديگر، داشتن فضيلتهاي ديگري ممكن است اولويت پيداكند. مثلاً در زمان جنگ انقلابي در چين، مائو صبر و شكيبايي را فضيلت اساسي دانسته بود. امّا امروزه، بي هيچ ترديد، شهامت اين مقام را دارد. شهامت فضيلتي است كه بي اعتنا به قوانين دنيا، با تحمّل «غيرممكن» خود را نشان مي دهد. بايد به هر نقطة غيرممكن چسبيد، بي آن كه خود را مسئول كلّ وضعيت دانست: شهامت دربرخورد با نقطه به عنوان نقطه، يك فضيلت محلي است. اين فضيلت از يك اخلاق محلّ سرچشمه مي گيرد و افق پيش رويش فرضية كمونيستي است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* برگرفته از روزنامة لوموند، 14و 15 فوريه 2010

** آلن بادیو متولد سال 1937، فیلسوف، درام نویس و استاد فلسفه در L'Ecole normale supérieure

انتخابات عراق

آناهیتا اردوان

انتخابات پارلمانی عراق که یکشنبه، 16 اسفند با انفجار بمب و حملات تروریستی آغاز شد تیتر اول بسیاری از رسانه های خبری را به خود اختصاص داده است.

چندین ائتلاف بزرگ از جمله "ائتلاف العراقیه" به رهبری ایاد علاوی، "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری المالکی، "ائتلاف ملی عراق" به رهبری ابراهیم جعفری و ائتلاف چلبی در این انتخابات شرکت دارند و کشمکشها بین دولت المالکی و نیروهای سکولار هنوز ادامه دارد. بدون شک شکل گیری دولت جدید عراق برای دولتهای سرمایه داری، به ویژه امپریالیسم آمریکا به رهبری اوباما که نیروهایش تا چند ماه دیگر باید خاک عراق را ترک کنند، حایز اهمیت است. نتیجه این انتخابات برای استبداد مذهبی حاکم بر ایران که ایجاد "خاورمیانه اسلامی" را به عنوان محور استراتژیک در منطقه از ابتدای ظهور در دستور کار قرار داده است نیز از اهمیت ویژه ای برخودار است. از دیگر سو، همانطور که این پدیده برای دولتها، به عنوان ابزار اعمال قدرت طبقه حاکم، مهم ارزیابی می شود، نزد آنانی که خواستار ایجاد خاورمیانه ای مستقل و دموکرات به عنوان پایه صلح و عدالت هستند نیز دارای اهمیت می باشد زیرا که این انتخابات قادر است تاثیر بسزایی بر مبارزه ملتهای تحت ستم خاورمیانه به خصوص ملت عراق و ملت ایران داشته باشد.

آنچه تا کنون از سوی رسانه های جهانی اعلام شده است نشان می دهد که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی در مناطق سنی نشین مانند استانهای نینوا، انبار و کرکوک از دیگر ائتلافها جلو تر است. به همین ترتیب ائتلاف دولت قانون نیز به رهبری نوری المالکی در مناطق شیعه نشین دست بالا را دارد. بدون تردید شرکت سنیها در انتخابات کنونی با توجه به این که آنان انتخابات سال 2005 را تحریم کرده بودند، قادر است وزنه تعادل را به نفع فراکسیون ایاد علاوی که خواستار دولتی عرفی و مخالف انتخابات طایفه ای است، تغییر دهد. این ائتلاف در حال حاضر فقط 25 کرسی در مجلس عراق دارد که با توجه به آنچه تا کنون در رابطه با شمارش آرا منتشر شده است، در مجلس آینده عراق به کرسیهای بیشتری دست پیدا خواهد کرد. ائتلافی که به رهبری ابراهیم جعفری در انتخابات شرکت می کند نسبت به دو ائتلاف بالا در استانهای شمالی و جنوبی با رای کمتری روبرو است.

خبرهای متعددی از سوی رسانه های عراقی و رسانه های خارجی مبنی بر دخالت رژیم ولایت فقیه در شمارش آرا با توسل به نیروهای وابسته گزارش شده که با توجه به ماهیت و منافع استبداد حاکم بعید نیز به نظر نمی رسد. سخنگوی رسمی ائتلاف العراقیه، دولت آمریکا را به موضع گیری در مقابل تقلباتی که توسط رییس هیات رابطه با عراق در پارلمان اروپا، سازمانهای غیردولتی و گروه های سیاسی دیگر عنوان شده، متعهد دانست. استروان استیونسون، رییس هیات رابطه با عراق در پارلمان اروپا تاخیر مشکوک در اعلام نتایج انتخابات عراق را با توجه به این که کمیساریای انتخابات عراق قبل از این اعلام کرده بود نتایج سی درصد آرا به اطلاع عموم خواهد رسد اما هنوز این کار را انجام نداده است، نگران کننده اعلام کرد. وی اضافه کرد که "تقلبات گسترده ای كه در حين انتخابات صورت گرفت و تاخير در اعلام نتايج انتخابات، نه تنها مشروعيت انتخابات را زير علامت سوال مىبرد بلكه، طرح جلو راندن عراق به سوى بحران را تقويت مىكند. سازمان ملل متحد، دولت آمريكا و اتحاديه اروپا، بايد قوياً با هرگونه تحريف آراى مردم عراق مقابله كنند و از اين كه عراق به دوران خشونتهاى فرقهگرايانه برگردد، جلوگيرى بهعمل آورند. خبرگزاری رویتر نیز با اشاره به یک گزارش محرمانه، ابراز داشته که انتخابات عراق آزاد و سالم نبوده است.

مردم عراق که دو جنگ خانمانسوز را پشت سر گذاشته و با تضاد اشغال، کشمکشهای فرقه ای، دخالتهای رژیم در مسایل کشورشان و ضعف دولت کنونی روبرو می باشند، خواستار تغییر هستند. سی ان ان در این رابطه گفت :"آنان در مقابل شرایط سخت امنیتی ایستادند و خطر رای دادن را، نه به خاطر نسل خودشان بلکه، برای نسل بعدی به جان خریدند."

ملتی که با وجود بمب گذاریها و حملات تروریستی در انتخابات شرکت کرده اند، با شنیدن مساله دستکاری رای شان به خشم آمده، افسرده و نگران نتیجه آن هستند. این مساله که لیست العراقیه حتی در بسیاری از استانهای شیعه نشین نیز بیشترین رایها را به خود اختصاص داده است، نشاندهنده روی برگرداندن مردم از نیروها و احزاب سیاسی شیعه، مانند "مجلس اعلای اسلامی عراق" که ائتلاف پارلمانی ائتلاف یکپارچه عراق را تشکیل داده اند، به دلیل تامین منافع استبداد مذهبی حاکم بر ایران می باشد. مردم شیعه متوجه شده اند که یک سری از جریانهای سیاسی با استفاده از شیعه گری، منافع ملی عراق را زیر پا می گذارند پس، به سوی گروههای ملی و سکولار گرایش پیدا کرده اند. در این صورت سهم ائتلافهایی مانند ائتلاف یکپارچه عراق به میزان قابل توجه ای کاهش پیدا کرده است. از دیگر سو، مرگ حکیم و جانشینی فرزند وی برای جریان حکیم تاثیرات مثبتی در جذب نیروهای شیعه نداشته است.

تازه ترین نتایج منتشر شده بعد از شمارش هشتاد درصد آرا نشان می دهد که ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی برای اولین بار با برتری اندکی از ائتلاف نوری المالکی پیشی گرفته است. ائتلاف ملی عراق که شامل گروههای مذهبی مانند مجلس اعلای اسلامی و گروه مقتدی صدر می باشد، در رده سوم و ائتلاف کردها در رده چهارم است.

با نگاهی مختصر به اخبار و گزارشها می توان حداقل سه احتمال را در نظر گرفت. اولین احتمال آن است که ائتلاف دولت قانون به رهبری المالکی با تفاوت اندکی با ائتلاف العراقیه بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص دهد که البته در این صورت نخست وزیر هم از همین ائتلاف خواهد بود. اما ابن ائتلاف به دلیل اختلاف اندک با ائتلاف العراقیه قادر نیست به تنهایی دولت را تشکیل دهد و مجبور است که با گروهی دیگر در دولت شریک شود تا بتواند حداقل دو سوم کرسیهای مجلس را به خود اختصاص دهد. در این صورت به سختی می تواند گروه العراقیه را در دولت شرکت ندهد زیرا که با مشکل تصویب قوانینش در مجلس روبرو خواهد گردید.

این مساله برای ائتلاف العراقیه نیز صدق می کند. البته نسبت گروههایی که حاضرند با العراقیه دولت تشکیل دهند به مراتب بیشتر از گروههایی می باشد که حاضر به تشکیل دولت با ائتلاف دولت قانون هستند. در هر صورت ائتلافی که بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص می دهد برای رسیدن به حد نصاب کرسی جهت تشکیل دولت می بایست ائتلافی که در رتبه دوم لیست انتخاب شده قرار دارد را در تشکیل دولت شراکت دهد، در غیر این صورت با تنشها و کشمکشهای فرقه ای روبرو خواهد شد. دولت اوباما نیز به دلیل گریبانگیر بودن با بحرانهای اقتصادی و با توجه به این که قرار است نیروهایش را تا سال 2011 از عراق خارج کند، خواستار تشدید جنگهای فرقه ای و مذهبی نیست. بنابراین با این که تا کنون موضعی بی طرف به خود گرفته است، خواستار یک دولت ائتلافی در عراق است.

احتمال سوم که علاوه بر تشدید تنشهای فرقه ای و مذهبی در عراق، تضاد بین طرفین ذی نفع یعنی، رژیم و آمریکا را نیز تشدید می کند این است که به عنوان مثال ائتلاف دولت قانون بتواند با گروههای شیعه دیگر دولت تشکیل دهد و ائتلاف العراقیه را در دولت راه ندهد که البته این احتمال بعید به نظر می رسد.

تشکیل دولت عراق با توجه به شرایط کنونی انتخابات بعد از شمارش نهایی آرا مساله پیچیده ای است که باید در آینده به آن پرداخت. اما همانطور که در مطلب "صدور بحران به عراق با فرمان حذف شخصیتهای سکولار و ملی از انتخابات"، درج شده در نبرد خلق 295 عنوان شد، ترکیب دولت جدید عراق در هر صورتی به شکل سابق نخواهد بود که همین مساله اهداف رژیم در عراق را تضعیف و با چالشهای فراوانی روبرو خواهد ساخت.

زمان آن رسيده كه جهان چشمانش را بر روى تروريزم رژيم ايران، بگشايد
ديلي تلگراف ديلي تلگراف
ديلى تلگراف، در مقالهيى با عنوان «دستهاى ملاهاى ايران آلوده به خون انگليسيهاست و بايد قيمت آنرا بپردازند» به بررسى دخالت رژيم آخوندها در افغانستان پرداخت و با اشاره به نقش رژيم در كشته شدن سربازان انگليسى در عراق و افغانستان، سياست مماشات غرب بهويژه دولت انگلستان با رژيم را به شدت به باد حمله گرفت و خواهان برخورد قاطع با رژيم و حمايت از قيام مردم ايران شد.
نيل گاردينر، نويسنده اين مقاله نوشت: انگلستان در عمل، هم اكنون در جنگ با ديكتاتورهاى ايران است و چندين سالست كه در اين جنگ بوده است.
نيل گاردينر در مقاله خود، كه در ديلى تلگراف منتشر شده، با اشاره به مصاحبه دو تن از فرماندهان طالبان در مورد جزئيات آموزش نيروهاى طالبان توسط رژيم ايران، كه چند روز قبل در ساندى تلگراف به چاپ رسيد، نوشت: گزارش تكاندهنده هفتهنامه ساندى تايمز، تنها، چيزى را تأييد مىكند كه ما مدتهاست آن را مىدانيم. اين كه رژيم ايران فعالانه طالبان افغانستان را آموزش مىدهد و در كشتن نيروهاى انگلستان، آمريكا و متحدين ما، مستقيماً دست دارد. دخالت مستقيم تهران در افغانستان درحاليست كه در شورشهايى كه با حمايت رژيم ايران در جنوب عراق صورت گرفت نيز، بيش از صد نيروى نظامى انگليسى كشته شدند. ديلى تلگراف افزود: هفته پيش، ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده فرماندهى مركزى آمريكا، بار ديگر گفت كه رژيم ايران به شبكه القاعده كمك مىكند و القاعده از ايران، بهعنوان مركز اصلى پشتيبانى استفاده مىكند. جايىكه ارتباط رهبرى ارشد القاعده را به وابستگانش در منطقه وصل مىكند. پترائوس در دسامبر به اى.بى.سى نيوز گفت رژيم ايران تجهيزات، مواد انفجارى و پول براى طالبان در غرب افغانستان تهيه مىكند. ديلى تلگراف با اشاره به مقاله ساندى تايمز، افزود: چنانچه پيشبينى مىشد، دولت كارگر نه هيچ واكنشى نشان داد و نه تهران را محكوم كرده است. همان سياست معمول استمالت كه اين روزها سياست خارجى گوردن براون است. زمانى نه چندان دور، كشتن يك انگليسى توسط يك رژيم خارجى، يك عمل خصومت آميز شمرده مىشد. اكنون رژيم ايران بدون هرگونه مجازاتى به كشتن نيروهاى انگليسى كمك مىكند و ملوانان نيروى دريايى را بهگروگان مىگيرد
نيل گاردينر، نويسنده اين مقاله نوشت: اين وضعيت بايد پايان يابد. براى اين نوع تحريك، بايد قيمت پرداخته شود. پاسخ انگلستان بايد سريع و مصمم باشد. بايد روابط ديپلوماتيك با رژيم تروريستى در تهران تماماً خاتمه يابد و لندن اعلام كند كه براى دفاع از خود، عليه هر اقدام رژيم ايران براى كشتن نيروهاى انگليسى، در هركجا كه لازم باشد از زور استفاده مىشود. هر اقدامى هم بايد براى حمايت از نيروهاى حامى دموكراسى در ايران، و تضعيف چنگ ملاها بر قدرت انجام شود.
دولت بريتانيا بايد به انزواى بينالمللى كامل رژيم ايران فراخوان دهد و پايبندى جدىترى را به ممانعت از دستيابى رژيم ايران به تسليحات اتمى و هر اقدام لازم براى متوقف كردن آنها نشان دهد. سالها مذاكرات بيهوده بين سه كشور اتحاديه اروپا (بريتانيا، فرانسه و آلمان) و تهران، تحت عنوان مراوده سازنده، يك شكست بوده است. استمالت اروپا از رژيم ايران، سناريوى كابوسآور يك ايران مسلح به بمب اتمى را بسيار نزديكتر كرده است اگر در انتخابات ماه مه، محافظهكارها بهقدرت برسند، آنها بايد آماده باشند كه با رژيم ايران رو در رو شوند و در برابر حمايت اين رژيم از طالبان و القاعده، دست بهعمل قاطع بزنند. جهان بهسرعت، بسيار خطرناكتر مىشود.
ما بايد چشم بهراه آن روزى باشيم كه حاكمان بيرحم و وحشى ايران، بهصورت ايدهآل، بهدست مردم خود، از قدرت جارو شدهاند. جهان براى يك مدت طولانى چشمانش را بر حمايت مستبدان ايران از تروريسم بسته است. اكنون زمان آن رسيده كه آنها را مجبور كنيم قيمتش را بپردازند.

-
گزارش سالانه عفو بينالملل: رژيم ايران براى ساكت كردن مخالفان بهطورگسترده از اعدام استفاده مىكند
اعدام، ابزار سركوب در حاكميت آخوندها اعدام، ابزار سركوب در حاكميت آخوندها
سازمان عفو بينالملل در گزارش سالانه خود كه روز سهشنبه منتشر مىشود، اعلام كرد رژيم آخوندى پس از نمايش انتخابات رياست جمهورى در عرض 8هفته، 112نفر را اعدام كرده است. اين سازمان حقوقبشرى اعدامهاى صورت گرفته در ايران تحت حاكميت آخوندها را برجسته كرده است… در قسمتى از گزارش سالانه عفو بينالمللى آمده است: در سال گذشته (ميلادى) مجازات اعدام به‌طور گستردهاى براى دادن پيام سياسى، ساكت كردن مخالفين و يا ترويج برنامه سياسى در ايران مورد استفاده قرار گرفته است ”. گزارش سالانه سازمان عفو بينالملل مىافزايد“ مخفى كارى حول اعدامها در ايران وجود دارد. در اين گزارش هم‌چنين به اجراى اعدام نوجوانان اشاره شده است. بر طبق گزارش سالانه عفو بينالملل تعداد اعدامهاى اعلام شده در سال 2009 در ايران حداقل 388نفر و در عراق حداقل 120نفر مىباشد.

فراخوان به اجلاس وزيران خارجه جى 8 به تحريم همه جانبه رژيم ايران

مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، خطاب به اجلاس وزيران خارجه G8 خواستار تحريم فورى و همه جانبه فاشيسم دينى حاكم بر ايران شد. وى گفت: تحريم اين رژيم قرون وسطايى اولين قدم ضرورى براى ممانعت از دستيابى آن به بمب اتمى و خواست مبرم مردم ايران است كه خواهان تغيير تماميت اين رژيم هستند. خانم رجوى افزود: روابط سياسى و اقتصادى با رژيم آخوندى تاكنون تمامأ عليه مردم ايران و تغيير در ايران و در خدمت سركوب، صدور تروريسم و دستيابى به بمب اتمى توسط رژيم بوده و مىباشد. مذاكرات هشت سال گذشته تروئيكاى اروپا و پس از آن كشورهاى 5+1 و مذاكره مستقيم آمريكا با آخوندها يك سياست اشتباه، ضعيف و مخرب بوده است. اين سياست، هم، زمان لازم را براى تكميل پروژههاى اتمى در اختيار ملايان قرار داد و هم آنها را در گردنكشى در مقابل معاهدات و قوانين بينالمللى جريتر كرد. مريم رجوى تأكيد كرد: رژيم آخوندها توان دست كشيدن از پروژه توليد بمب اتمى را ندارد. چرا كه اين تنها تضمين ضرورى براى بقاى اين حكومت است، لذا راهحل نهايى براى خلاصى از بنيادگرايان تروريست مجهز به بمب اتمى، تغيير دموكراتيك در ايران است. تغيير نه تنها خواست مردم ايران، بلكه نياز مبرم جامعه جهانى است. خانم رجوى خطاب به هشت كشور صنعتى جهان گفت: رژيم غاصب آخوندى به هيچوجه مردم ايران را نمايندگى نمىكند و هرگونه مراوده و تجارت با آن نامشروع است. زمان آن رسيده است كه مقاومت مردم ايران عليه اين رژيم براى دموكراسى بهرسميت شناخته شود. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران نهم فروردين ماه 1389 - 29 مارس 2010

پيروزى نيروهاى ملى عراق، شكستى خواركننده براى نيروى تروريستى قدس و سرجاسوس آن، قاسم سليمانى
پيروزى ائتلاف العراقيه پيروزى ائتلاف العراقيه
واشينگتن پست در شماره ديروز خود نوشت: انتخابات عراق شكستى خيره كننده، براى رژيم ايران و سر جاسوسش قاسم سليمانى و نيروى قدس سپاه پاسداران بود.
سليمانى ميليونها دلار هزينه كرد تا از پيروزى علاوى جلوگيرى بهعمل آورد. واشينگتن پست در ادامه مىنويسد: آنچه واقع شد شكست تلاشهاى قاسم سليمانى بود. اين واقعه، گواه مقاومت نيروهاى ملى عراق در برابر نفوذ رژيم ايران و احساسات عراقيان عليه دستاندازيهاى اين رژيم بود. بر اساس اظهارات مقامات آمريكا و مداركى كه از طبقهبندى سرى خارج شدند، قاسم سليمانى كارزارى عظيم در اين انتخابات بهراه انداخت. واشينگتنپست سپس خاطرنشان مىكند: قدم اول سليمانى اين بود كه ائتلاف العراقيه اياد علاوى را به كمك هيأتى به نام حسابرسى كه توسط رژيم ايران پشتيبانى مىشد، به بهانه بعثزدايى بىاعتبار نمايد. تاكتيك بعدى رژيم ايران اين بود كه نورى مالكى را با ائتلاف شيعى مورد حمايتش، وارد انتخابات كند. اما در اواخر سال گذشته بدليل اينكه نيروهاى تحت نفوذ رژيم ايران مورد تنفر مردم عراق بودند، تصميم گرفت مالكى را جدا وارد انتخابات كند. واشينگن پست در ادامه افزود: حالا كه ورق برگشته است، رژيم ايران تلاش دارد كه مجدداً مالكى را با ائتلاف خودش جوش بدهد ولى بنظر مىآيد كه براى اين امر دير شده باشد. تاكتيك سوم رژيم ايران اين بود كه براى نيروهاى شيعه ائتلاف ملى عراق پول سرازير كند. يك فرمانده نظامى آمريكايى بمن در ماه فوريه گذشته گفت كه رژيم ايران ماهانه 9 ميليون دلار به مجلس اعلاى اسلامى عراق مىپردازد.
واشينگتن پست انتخابات عراق را ضربه بزرگى به احمد چلبى بهترين دوست رژيم ايران توصيف كرد و افزود: بر اساس مدارك سرى كه از طبقهبندى خارج شده، اقدامات موسوم به بعث زدايى توسط احمد چلبى مهندسى شد تا موانع سر راه نقود (رژيم) ايران كنار زده شوند. چلبى هم‌چنين خواهان كمك (رژيم) ايران براى رسيدن به پست نخست وزيرى است.

۱۳۸۹ فروردین ۸, یکشنبه

فراسوی خبر.. 9 فروردین

انتخابات عراق، برهم خوردن هر چه بیشتر تعادل قوا به نفع مردم ایران و عراق

لیلا جدیدی

سکوت پر معنا و در عین حال اجباری ولی فقیه و مزدورانش پیرامون انتخابات عراق و شکست تلاشهای پر خرج رژیم برای جا انداختن دست نشانده های خود در این کشور، دو روز بعد از اعلام نتایج همچنان ادامه دارد. این در حالی ست که رسانه های حکومتی پیش از اعلام نتایج رسمی انتخابات عراق، با آگاهی از ابعاد این تلاشها از پیروزی گماشتگان رژیم دم می زدند.

فعلا تا زمانی که رژیم از شوک خفقان زا بیرون بیاید، زبان وابستگان خود مانند آخوند محمد مهدی آصفی را به عاریت می گیرد؛ یک ملای گمنام که منابع حکومتی او را زیر تابلوی "از مراجع نجف" نشانده اند تا خواستار بازشماری آرا شود.

در همین راستا، خبرگزاری فارس نیز با اعلام این خبر که نوری المالکی، رییس "ائتلاف دولت قانون"، خواستار باز شماری دستی آرا شده است، سرخوردگی جمهوری اسلامی و شوک ناشی از شکست ایادی آن در عراق را اعلام کرد. این در حالیست که پیشتر استراو استيونسون، نماینده بریتانیا و ریيس کميسيون روابط با عراق در پارلمان اروپا، برخی اعضای بلندپایه کمیسیون عالی انتخابات عراق را به تقلب و اعمال نفوذ به نفع جمهوری اسلامی متهم کرده بود. وی گفته بود که با حمایت مالی و هدایت تهران تلاشی گسترده برای جلوگیری از پیروزی ایاد علاوی صورت می گیرد.

نتیجه انتخابات عراق تا جایی که به جمهوری اسلامی و عراق برمی گردد را می توان یک شکست کامل برای جمهوری اسلامی و پیروزی غیر قابل انتظاری برای آمریکا به حساب آورد. آمریکا که انتخاب مالکی یعنی، بد را به بدتر یعنی، ائتلاف احزاب شیعه دست پرورده جمهوری اسلامی ترجیح می داد، با گزینه بهتر روبرو شد.

آنچه که قابل توجه و شنیدنی خواهد بود این است که خامنه ای در مخالفت با نتایج انتخابات خواستار باز شماری آرا شود و بدین صورت خود را مضحکه عالم کند. زیرا وی در انتخابات تقلبی خود، مانع هر گونه رسیدگی بیطرفانه به نتایج ساختگی مضحکه شد و از مردم ایران خواست به آن احترام بگذارند، در حالی که در هر دو کشور با تمام توان رقم سازی و رشوه دهی دست به تقلب زد.

سبک شدن وزنه رژیم در تعادل قوا با آمریکا در عراق و آنطور که پیش می رود، در ماجراجویی هسته ای، فرصت مناسبی برای وارد کردن ضربات کاری تر مردم ایران به کلیت رژیم خواهد بود.

كميته بينالمللى در جستجوى عدالت، پيروزى نيروهاى ملى را به عموم مردم عراق تبريك گفت
آلخوويدال كوادراس- رئيس كميته بين المللى در جستجوى عدالت آلخوويدال كوادراس- رئيس كميته بين المللى در جستجوى عدالت
كميته بينالمللى در جستجوى عدالت متشكل از دو هزار پارلمانتر از كشورهاى مختلف در ارتباط با اعلام نتايج انتخابات عراق و پيروزى نيروهاى غيرمذهبى و دموكراتيك در اين كشور اطلاعيهيى صادر كرد
در اين اطلاعيه آمده است: «كميته بينالمللى در جستجوى عدالت كه دربرگيرنده دو هزار پارلمانتر در دوسوى آتلانتيك است پيروزى نيروهاى ملىگرا و دموكراتيك در عراق را به عموم مردم عراق تبريك مىگويد. اين پيروزى در حالى به دست آمد كه رژيم ايران و نيروهاى وابسته به آن قبل از انتخابات و درجريان انتخابات و در شمارش آرا با تقلبات كلان تلاش كردند اجازه ندهند نيروهاى دموكراتيك و ملىگرا در صدر انتخابات قرار بگيرند. تلاشهاى گسترده نيروهاى ملى عراقى و نيروهاى بينالمللى براى افشاى تقلبها و يا جلوگيرى از آنها باعث شد دامنه اين تقلبات محدودتر شود و رژيم ايران نتواند همه مطامع و خواستهاى خود را پيش ببرد و دامنه تأثيرگذارى تقلبها محدودتر شود. كاملاً قابل درك است كه پس از اعلام نتايج انتخابات رژيم آخوندى و جريانهاى وابسته به آن و بهخصوص نورى مالكى نخستوزير كنونى عراق كه همه اهرمهاى اجرايى را در دست داشته است با عصبانيت با اين نتايج مخالفت كرده و بهطور علنى اعلام كرد اين نتايج را نمىپذيرد. بدون ترديد اگر اين تقلبها نبود اگر بسيارى از رهبران ملى مانند دكتر صالح المطلك از كانديداتورى حذف نمىشدند پيروزى نيروهاى ملى بسا درخشانتر و شكست رژيم ايران و عواملش بسا خفتبارتر بود.» در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «ما اميدواريم دكتر اياد علاوى رهبر ائتلاف العراقيه هرچه سريعتر بتواند با تشكيل يك دولت ملى به مشكلات و مصائب مردم عراق كه طى سالهاى گذشته در اثر دخالتهاى رژيم ايران و در اثر حاكميت جريانات سكتاريستى ايجاد شده پايان داده شود. ما هم‌چنين اميدواريم كه در شرايط كنونى حقوق ساكنان اشرف بهعنوان پناهندگان سياسى و افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو در عراق بهرسميت شناخته شود. رفتار سركوبگرانه دولت مالكى با ساكنان اشرف يك شاخص بسيار روشن از عدم پابندى اين دولت به استانداردهاى بينالمللى مىباشد. ما در كميته بينالمللى در جستجوى عدالت و در پارلمان اروپا همه امكانات و تواناييهايمان را در خدمت يك دولت ملى و غيرمذهبى و واقعاً دموكراتيك در عراق قرار مىدهيم.»
آلخو ويدال كوادراس نايب رئيس پارلمان اروپا رئيس كميته بينالمللى در جستجوى عدالت

روزنامه الدستور:
يكصد نماينده مجلس فدرال آلمان، خواستار تضمين حفاظت اشرف شدند
مريم رجوي در سفر به آلمان مريم رجوي در سفر به آلمان
روزنامه الدستور اردن، بيانيه صد نماينده مجلس فدرال آلمان در دفاع از ساكنان اشرف را منعكس كرد و نوشت: در جلسه‌يى كه در مجلس آلمان با حضور خانم مريم رجوى و شمارى از نمايندگان و رؤساى كميسيونهاى پارلمان از احزاب حاكم و اپوزيسيون برگزار شده، بيانيه بيش از 100تن از نمايندگان مجلس فدرال آلمان ـ بوندستاگ ـ و شمارى از نمايندگان مجالس ايالتى اين كشور در دفاع از ساكنان اشرف و حمايت از قيام مردم ايران اعلام شد.
در اين بيانيه، نمايندگان مجلس آلمان بر ضرورت ”دخالت فورى سازمان ملل براى تضمين حفاظت ساكنان (اشرف) در مقابل تهديد جابجايى اجبارى و كشتار آنان“ تأكيد كردند و خواهان آن شدند كه ”بايد سازمان ملل را كمك كرد تا مسئوليتهايش را در قبال اعدام و كشتار و نقض حقوقبشر در ايران و هم‌چنين حفاظت مخالفان ايرانى در اشرف را برعهده بگيرد“ .

قطعنامه كنگره آمريكا، خشونت دولت عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند
كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كنگره آمريكا كنفرانس مطبوعاتي اعضاي كنگره آمريكا
مركز تحقيقات كنگره آمريكا، در گزارشى تحت عنوان «ايران: نگرانيها و عكسالعملهاى سياست آمريكا»، در مورد قطعنامه اكثريت كنگره آمريكا در حمايت از حقوق مجاهدان اشرف نوشت: «قطعنامه شماره 704 كنگره آمريكا، خشونت دولت عراق عليه ساكنان اشرف را محكوم مىكند و از دولت آمريكا مىخواهد «تمامى گامهاى ضرورى و مناسب» را براى حفاظت ساكنان اشرف طبق قوانين بينالمللى و تعهدهاى پيمانهاى آمريكا بردارد». گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا در مورد حذف نام مجاهدين از ليست تروريستى اتحاديه اروپا مىنويسد: در 27ژانويه 2009 اتحاديه اروپا اين سازمان را از ليست گروههاى تروريستى خارج كرد. اين گروه در سال2002 توسط اتحاديه اروپا نامگذارى شده بود، اما در ما مه 2008 دادگاه استيناف انگلستان با تأكيد بر اين كه دولت انگليس نتوانسته هيچگونه مدركى در مورد تروريست بودن اين گروه ارائه دهد، حكم كرد كه اين سازمان نبايد يك سازمان تروريستى تلقى شود. گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا، ضمن اشاره به شكايت رسمى مجاهدين عليه برچسب وزارتخارجه آمريكا به درخواست ديكتاتورى آخوندى، مىنويسد: سازمان مجاهدين خلق ايران مىگويد ايالات متحده با حفظ نام اين سازمان در ليست سازمانهاى تروريستى، بهطور غيرعادلانهيى در مقابل فعاليتهاى آن در جنبش فزاينده اپوزيسيون مانع ايجاد مىكند.

فراسوی خبر... 9 فروردین

"مرگ بر اصل ولایت فقیه"؛ شُعاری که تا بغداد هم شنیده شد

منصور امان

با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق که بر سُقوط گروه های مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی و پیروزی گرایشات سکولار و ناسیونالیست گواهی می دهد، رویای "خلافت اسلامی" آیت الله خامنه ای زیر نام مُستعار "خاورمیانه اسلامی" که در آن به قُدرت رساندن یک حُکومت مذهبی دست نشانده در عراق نقشی کلیدی داشت، در حال تبدیل شُدن به کابوس طرد اسلام سیاسی در کانونهای قُدرتمند آن است.

پیروزی "ائتلاف العراقیه"، یک جبهه سیاسی مُتشکل از احزاب و جریانهای غیرمذهبی شیعه و سُنی که مُهمترین برنامه آن را کنار زدن طایفه سالاری و فرقه گرایی از حُکومت و سیاست تشکیل می دهد، روند مُنزوی گردیدن بُنیاد گرایی اسلامی در جامعه عراق را تایید کرد.

واقعیت مزبور به ویژه در شکست سهمگین باندهای شیعه مذهب سرهم بندی شُده یا وابسته به جمهوری اسلامی خود را به نمایش گُذاشته است. "ائتلاف ملی عراق"، یک ظرف سیاسی انتخاباتی برای جمع کردن دست پرورده های رنگارنگ "بیت آقا" و سپاه قُدس، با وجود سرمایه گُذاری هنگُفت اربابان خود و اتکا به شبکه های گُسترده اقتصادی و نظامی آنها برای اعمال نفوذ، تنها توانست کمی بیش از یک پنجُم آرای جامعه عراق که سهم جمعیتی شیعیان در آن نزدیک به 60 درصد می باشد را به دست بیاورد.

یک نشانه ی روشن از پروسه رانده شُدن اسلام سیاسی هدایت شُده از مرزهای شرقی به حاشیه و تقویت گرایش سکولار، مُدرن و درون گرا در جامعه عراق، در خودداری سرسختانه آقای مالکی از ائتلاف با گاوهای پیشانی سفید "مجلس اعلای اسلامی عراق"، و جریانهای مُقتدی صدر و احمد چلبی هویدا گردید؛ تاکتیک فُرصت طلبانه ای که حتی تلاش حُضوری پدرخوانده هایی از نوع آقایان مُتکی و لاریجانی در بغداد، قادر به تغییر آن نشد.

آقای مالکی ترجیح داد به جای رفتن زیر موجی که به حرکت درآمده، سوار آن شود و از همین رو نیز جبهه سیاسی خود را تشکیل داد که در آن با هدف زُدودن هر گونه تردید پیرامون جهت گیری مذهبی و قومی و وابستگی به حاکمان ایران، طیفهای رنگارنگی دست چین شده بودند.

بی اعتباری دست نشاندگان و پُشتیبانان خریداری شُده جمهوری اسلامی در عراق، با بی اعتبار شُدن اُلگویی که آنها به مُخاطبان خود پیشنهاد می کُنند، رابطه مُستقیم دارد. در این امر به ویژه رُسوایی انتخاباتی آیت الله خامنه ای، خیزش مردُم ایران علیه رژیم ولایت فقیه و رفتارهای جنایتکارانه و تکان دهنده حُکومت برای مُقابله با اعتراضهای شهروندان ایرانی تاثیر به سزایی داشته است.

شُعارهای "مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر اصل ولایت فقیه"، رای مردُم ایران در نفی استبداد مذهبی و اسلام سیاسی را بازگو کرده است. جایگاه این انتخاب نزد ملتهایی در منطقه که صدای میلونها شهروند ایرانی به آنها رسید، به ویژه از آن رو که در مرکز درهم آمیختگی دین و دولت و منبع پُشتیبانی ارتجاع مذهبی صورت گرفته، با اهمیت تر و تاثیر گُذار تر انگاشته می شود.

جمهوری اسلامی که یک پایه اصلی استراتژی آن برای حفظ ثبات و قُدرت در داخل را صُدور ارتجاع اسلامی و تولید اقتدار در بیرون از مرزها تشکیل می دهد، از آثار ضربه های کوبنده ای که از خیزش جُنبش دموکراتیک اجتماعی دریافت کرده و همچنان می کند، بهبود نخواهد یافت.

نتایج انتخابات عراق نه تنها موقعیت عُمومی باند نظامی - امنیتی ولی فقیه را در برابر خیزش مردُم تضعیف کرده است بلکه، آثار شکست دردناک در عراق، بر باد رفتن هزینه های هنگُفت مالی – سیاسی و از همه مُهم تر، پیامدهای داخلی آن، شکاف جدیدی در ساختار قُدرت به وجود خواهد آورد که گوه آن از نقش آیت الله خامنه ای در شکل گیری این شکست تراشیده می شود.

۱۳۸۹ فروردین ۶, جمعه

ليست العراقيه به رهبرى اياد علاوى، با كسب 91 كرسى، برنده انتخابات پارلمانى عراق شد
دكتر اياد علاوي دكتر اياد علاوي
كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق ائتلاف العراقيه را با كسب 91 كرسى پيروز انتخابات اعلام كرد. ليست دولت قانون با 89 كرسى در مرتبه دوم و ليست ائتلاف ملى با 70كرسى در مرتبه سوم قراردارند. كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق با برگزارى يك كنفرانس مطبوعاتى در هتل رشيد اعلام نتايج انتخابات پارلمانى عراق را آغاز كرد. سخنگوى كميساريا اعلام كرد كه نتيجه انتخابات كامل شده و اكنون اعلام خواهد شد اما اسامى كانديدهاى برنده فردا اعلام مىشود. فرج الحيدرى، رئيس كميساريا نيز گفت كه آمادهسازيهاى اين انتخابات از سال گذشته شروع شده بود و نهايتاً امروز نتايج آن اعلام مىشود. فرج حيدرى افزود: امروز كشور نياز به همكارى مشترك بين تمامى طرفهاى سياسى دارد زيرا كه اين دستاورد به سادگى به‌دست نيامده بلكه قيمت سنگينى براى آن پرداخت شده است. ترديد در سلامت نتيجه انتخابات بنفع هيچكس و بنفع كشور نيست.
اد ملكرت، نماينده ويژه دبيركل مللمتحد در عراق نيز طى سخنان كوتاهى گفت: سازمان ملل بگونهاى بىطرفانه به اين عمليات كمك كرده است. ما معتقديم كه اين انتخابات معتبر است و تبريكات خود را تقديم برگزار كنندگان آن مىكنيم. در اين انتخابات چالشهاى زيادى وجود داشت و يك كار بزرگ انجام شد. هيچ انتخاباتى بىعيب نيست و در اين انتخابات نيز اخلالهايى وجود داشت. ما تهديداتى كه در جريان اين انتخابات وجود داشت را محكوم مىكنيم. |ما در جريان شمارش ارقام حضور داشتيم و فكر مىكنيم كه نتايج اراده مردم را نشان مىدهيم.
ملكرت افزود: پنجاه هزار ايستگاه، هشت بار شمارش شدهاند. همه شكايتها بررسى شده و برخى نقض قوانين ثبت شدند. آراء مورد شك وارد ارقام نهايى نشدند. ما هيچ نقض ضابطه سيستماتيكى كه نتايج را تغيير دهد نيافتيم و همه خطاها و كم و كاستيها تغييرى در نتايج نهايى ايجاد نمىكنند. ما خواهان اين هستيم كه نتايج توسط همه مورد قبول واقع شود و به مرحله بعد گام بگذاريم و جلو برويم. چه آنها كه برده و چه آنها كه باختهاند اين عمليات يك پيروزى مشترك براى همه بوده است.

فراسوی خبر... 7 فروردین

اوباشگری به عُنوان سیاست رسمی

منصور امان

چنین می نماید که طرح آیت الله خامنه ای برای "استاندارد" سازی سیاهچالهایش به بار نشسته و او خود با "تلاش مُضاعف" برای رها ساختن گریبان از پنجه ی جُنبش آزادی و عدالت خواه اجتماعی، به گونه دوچندان به دامن اراذل و اوباش پناه بُرده باشد.

ولی فقیه جمهوری اسلامی در حالی که لکه ننگ کهریزک بر پیشانی اش پینه بسته و همه ساییدنهای تبلیغی و قضایی تاکُنون مُوفق به محو یا حتی شناسایی ناپذیر کردن آن نگردیده، سراسری کردن روشهای سرکوب بر پایه متُدهای مورد استفاده در گوانتاناموی اختصاصی خود را دستور کار گُذاشته است.

گزارشاتی که از منابع گوناگون حقوق بشری انتشار می باید بیانگر راه اندازی شکنجه گاه های غیر رسمی در تهران و شهرستانها از نوع اردوگاه کهریزک و همچنین استفاده از تبهکاران خطرناک برای آزار، شکنجه و حتی قتل زندانیان سیاسی و مُعترضان بازداشت شُده است.

آیت الله خامنه ای بدین وسیله، به منظور وارد آوردن فشار بر مُخالفان و مُعترضانی که به بند کشیده و نیز زهر چشم گرفتن از بیشُمار مُخالف و مُعترض بیرون از اسارتگاه های خود، اوباشگری را به عُنوان یک سیاست رسمی در برخورد به شهروندان ایرانی و به ویژه علیه زندانیان بی دفاع به ثبت داده است.

این حقیقت که ولی فقیه و همدستانش روی صحنه ای با پرده های بالا زده شُده مشغول پاره کردن افسارهای وحشیگری هستند، یک اعتراف با صدای بُلند به بالا رفتن آب بدنامی از سر خود است. آنان از وجه شُهرت و جایگاه خود در جامعه آگاهند و میلیونها نفر که در ماه های گُذشته در سراسر کشور علیه حُکومت صف آرایی کردند، تکلیف لوطی عربده کش و نوچه های دشنه به شال اش را در کف دست شان گُذاشته اند.

بر طرد شُدگی در داخل، بدنامی خارجی نیز افزوده می شود. "رهبر شیعیان جهان" که این روزها در پهنه بین المللی از "نظام" اش به نام "اوباش سالاری" یاد می شود، در واقع نیز نمی تواند خوش بینی زیادی نسبت به تحت تاثیر قرار دادن کسی، چیزی یا جایی از طریق گرفتن ژستهای رنگ و روغن زده داشته باشد.

مُشکل بُزُرگ و اقتدار شکن ولی فقیه این است که تابلوی مسوولیت مُستقیم او در تبهکاریهایی که فرمان می دهد، جلو تر از خود وی در هر کوی و برزن و رسانه به حرکت می آید. این امر، مُلاحظات پیشین "نظام" که در بافتن پوششهایی همچون "عناصر خودسر" و "اُرگانهای مُوازی" با هدف ایجاد فضای جاخالی برای "رهبر" به نمایش در می آمد را بیهوده ساخته و موانع پراتیک او برای بالا زدن قبا و لباده و فرو رفتن در گندابی که چال کرده را فرعی کرده است.

جُنبش اجتماعی و مُبارزه و مُقاومت کوشندگان آن، رهبر کهریزک را از سوراخ مُقدس اش بیرون کشیده و وادار ساخته رُل اصلی اش را بازی کُند؛ مستبد فرومایه ای که به آدمکُشهای حرفه ای، تبهکاران جنسی و قاتلهای سابقه دار تکیه داده است.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، پيروزى ائتلاف العراقيه در انتخابات عراق را تبريك گفت
مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
با اعلام كميسارياى عالى انتخابات عراق ليست العراقيه ائتلاف نيروهاى ملى و دموكراتيك عراقى به رهبرى دكتر اياد علاوى باكسب 91كرسى در مجلس عراق به پيروزى رسيد. رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران خانم مريم رجوى پيروزى اتئلاف العراقيه به رياست دكتر اياد علاوى در انتخابات پارلمانى عراق را به عموم مردم عراق، دكتر اياد علاوى رئيس ليست العراقيه و رهبر جنبش ملى عراق، دكتر صالح المطلك دبيركل جنبش ملى عراق و ديگر رهبران العراقيه به ويژه دكتر طارق الهاشمى، دكتر اسامه النجيفى، دكتر ظافر العانى و دكتر رافع العيساوى تبريك و تهنيت گفت.
خانم رجوى اين پيروزى بزرگ را كه بهرغم همه تقلبات كلان و توطئههاى رژيم آخوندى و ايادى و مزدورانش در عراق، چه با محروم كردن شخصيتهاى ملى از شركت در انتخابات و چه در جريان انتخابات و رأى سازيهاى نجومى براى جريانهاى وابسته به رژيم و چه بعد از آن در شمارش آرا صورت گرفت بيان اراده خللناپذير و اشتياق مردم و نيروهاى ملى عراق براى پايان دادن به دخالتهاى فاجعهبار فاشيسم دينى حاكم بر ايران و برپايى يك دولت ملى و دموكراتيك توصيف كرد.
اين پيروزى بدون ترديد سرآغاز دوران صلح و دموكراسى و التيام دردها و رنجهاى جانكاه مردم عراق و بشارت خير براى مردم ايران و همه كشورهاى منطقه و يك شكست خفتبار براى رژيم آخوندى است. رژيمى كه درصدد است با تسلط بر عراق بر بحرانهاى درونى خود سرپوش گذاشته و عراق را به سكويى براى بسط سيطره به تمامى منطقه تبديل كند. خانم رجوى از سوى مقاومت و مردم بپاخاسته ايران ابراز اميدوارى كرد كه آقاى علاوى و العراقيه هرچه سريعتر بر همه موانع و كارشكنيهاى رژيم ايران و عواملش در عراق فائق آمده و دولت ملى و ذيصلاح را براى خدمت به مردم عراق تشكيل دهد.

شمارى از نمايندگان زن در مجلس فدرال و مجلس برلين، همبستگى خود را با زنان ايران و مجاهدان اشرف اعلام كردند
مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
نمايندگان زن در مجلس فدرال آلمان و مجلس برلين و فعالان جنبش برابرى در اين كشور در جلسهيى با حضور رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى بيانيهيى همبستگى خود با زنان مقاوم ايران و مجاهدان اشرف را اعلام كردند و از دولت آلمان خواستند آمريكا و مللمتحد را به حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه در مورد هزار زن مقاوم فرابخواند. در بيانيه نمايندگان زن مجلس فدرال در آلمان از جمله آمده است: « ما از دولت آلمان و همه سازمانهاى مدافع حقوقبشر در آلمان مىخواهيم سياستها و عملكردهاى زنستيزانه و سركوبگرانه رژيم ايران عليه زنان را محكوم نموده و همه تلاش خود را براى آزادى زندانيان سياسى در ايران به ويژه زندانيان زن بهعمل آورند. ما از طرح 10مادهيى خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران براى آزادى و برابرى زنان حمايت مىكنيم ما ضمن اعلام همبستگى با ساكنان اشرف و خانوادههاى آنها از دولت آلمان مىخواهيم دولت آمريكا و سازمان مللمتحد را به تأمين و تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه هزار زن مقاوم فرابخواند.»

۱۳۸۹ فروردین ۵, پنجشنبه

شمارى از نمايندگان زن در مجلس فدرال و مجلس برلين، همبستگى خود را با زنان ايران و مجاهدان اشرف اعلام كردند
مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي، رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
نمايندگان زن در مجلس فدرال آلمان و مجلس برلين و فعالان جنبش برابرى در اين كشور در جلسهيى با حضور رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى بيانيهيى همبستگى خود با زنان مقاوم ايران و مجاهدان اشرف را اعلام كردند و از دولت آلمان خواستند آمريكا و مللمتحد را به حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه در مورد هزار زن مقاوم فرابخواند. در بيانيه نمايندگان زن مجلس فدرال در آلمان از جمله آمده است: « ما از دولت آلمان و همه سازمانهاى مدافع حقوقبشر در آلمان مىخواهيم سياستها و عملكردهاى زنستيزانه و سركوبگرانه رژيم ايران عليه زنان را محكوم نموده و همه تلاش خود را براى آزادى زندانيان سياسى در ايران به ويژه زندانيان زن بهعمل آورند. ما از طرح 10مادهيى خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران براى آزادى و برابرى زنان حمايت مىكنيم ما ضمن اعلام همبستگى با ساكنان اشرف و خانوادههاى آنها از دولت آلمان مىخواهيم دولت آمريكا و سازمان مللمتحد را به تأمين و تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابجايى اجبارى آنان به ويژه هزار زن مقاوم فرابخواند.»

واشينگتن تايمز: اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ، خواهان تأمين حفاظت اشرف از سوى مللمتحد شدند

 تأمين حفاظت اشرف, خواستهيي بين المللي است تأمين حفاظت اشرف, خواستهيي بين المللي است
بيانيه اكثريت نمايندگان پارلمان انگلستان، اكثريت نمايندگان پارلمان فنلاند و اكثريت نمايندگان پارلمان نروژ، كه خواهان برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى مللمتحد شدهاند، در واشنگتن تايمز منتشر شد
واشينگتن تايمز با درج اين بيانيه، اين عنوانها را برجسته كرده است: اكثريت نمايندگان پارلمانهاى بريتانيا، فنلاند و نروژ، از سازمان مللمتحد و آمريكا مىخواهند از مخالفين ايرانى در كمپ اشرف در عراق حفاظت كنند.
بيانيه مشترك 450 عضو دو مجلس بريتانيا
نمايندگانى كه در جلسه پارلمان انگلستان سخنرانى كردند، حمايت اكثريت اعضاى مجلس عوام و 150عضو مجلس اعيان انگلستان را از ساكنان اشرف اعلام كردند.
هلسينكى 11مارس: نمايندگان هفت حزب در پارلمان فنلاند بيانيه مشترك توسط اكثريت اعضاى پارلمان فنلاند را اعلام كردند.
در بين امضا كنندگان اين بيانيه، 6 رئيس كميته، 11 معاون كميته، رهبران فراكسيونهاى پارلمانى و يا معاونان آنها به چشم مىخورند.
قانونگذاران از دولتهاى خود خواستند اهداف زير را برآورده كنند: • تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابهجايى اجبارى، توسط نيروهاى آمريكايى
• به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف توسط مللمتحد (UN)
• اذعان دولت عراق بر حق ساكنان اشرف در برخوردارى از حقوق و حفاظتهاى بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو. متن بيانيه حمايت امضا شده از سوى اكثريت پالمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ كه در واشنگتن تايمز به چاپ رسيده، بدين قرار است:
ما بسيار نگران وضعيت 3400 عضو اپوزيسيون ايرانى، مستقر دركمپ اشرف در عراق هستيم. رژيم ايران تلاش مىكند از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. حمله مرگبار نيروهاى عراقى به كمپ اشرف در 28 و 29 ژوييه، 11كشته، 500 زخمى و 36 گروگان از اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران اپوزيسيون بهجاى گذاشت. گروگانهاى بىگناه تنها بعد از يك كارزار گسترده جهانى و بعد از 72روز اعتصاب غذا در حالى كه در آستانه مرگ قرار داشتند، آزاد شدند.
عفو بينالملل، فدراسيون جهانى حقوقبشر، سازمان جهانى عليه شكنجه و ديدبان حقوقبشر، اسقف اعظم كانتربرى و بسيارى ديگر، طى بيانيههاى متعدد، ضمن محكوم كردن اين حمله، نگرانى خود را در مورد وضعيت ساكنان اشرف ابراز داشتهاند.
دادگاه اسپانيا تحقيقاتى را در مورد حمله ژوييه، عليه مقامات عراقى گشوده كه بهخاطر نقض كنوانسيون چهارم ژنو مىتوانند به اتهام جنايت عليه بشريت تحت تعقيب قرار گيرند. دولت عراق درصدد انتقال اجبارى ساكنان اشرف به بيابانهاى جنوب عراق است كه مىتواند به فاجعه بزرگتر از ژوييه منجر شود.
دولت آمريكا، عفو بينالملل و بسيارى از مراجع بينالمللى، در اين باره ابراز نگرانى كردهاند. قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىكند ساكنان اشرف، افراد حفاظت شده در چارچوب كنوانسيون 4 ژنو هستند و دولت عراق بايد به حقوق آنها احترام گذاشته و از اخراج آنها و يا جابهجايى اجبارى آنها در داخل عراق خودارى نموده و محاصره آنان را پايان دهد. اكثريت نمايندگان پارلمانهاى انگلستان، فنلاند و نروژ در ادامه بيانيه حمايت خود تأكيد مىكنند:
ما ضمن اعلام همبستگى با ساكنان اشرف و خانوادههاى آنها، حمايت خود را از خواسته آنها اعلام مىكنيم و از دولتهايمان مىخواهيم در هماهنگى با سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و دولت آمريكا، بهطور خاص براى تحقق فورى موارد زير تلاش كند:
• تضمين حفاظت ساكنان اشرف و عدم تكرار حمله و خشونت و جابهجايى اجبارى، توسط نيروهاى آمريكايى • به عهده گرفتن حفاظت ساكنان اشرف توسط ملل متحد • التزام دولت عراق به قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و تصريح بر حق ساكنان اشرف در برخوردارى از حقوق و حفاظتهاى بنيادين كنوانسيون چهارم ژنو
امضا كنندگان همچنين از دولت عراق مىخواهند، به مواد فوق كه منطبق با موازين حقوق بينالملل، حقوق انساندوستانه و حقوقبشر بينالمللى است، احترام بگذارد و آنها را به اجرا درآورد. چيزى كه اعتبار و حيثيت عراق بهعنوان يك دولت مستقل و دموكراتيك را ـ كه متأسفانه زير علامت سؤال رفته است ـ احيا مىكند و ارتقا مىدهد.