۱۳۸۸ شهریور ۳, سه‌شنبه

جنگ قدرت برای حفظ نظام

زینت میرهاشمی

تنفر مردم از ولی فقیه و شخص خامنه ای، موجی از موضع گیریهای متفاوت را در وابستگان به حکومت برانگیخته است. این موضعگیریها، اهمیت حنبش مردمی و تاثیرات آن را در لرزاندن پایه های حکومت منعکس می کند. در سخنان پایوران رژیم، ضعف دم و دستگاه ولی فقیه را آشکارا می توان دید. قدرتمندانی که اگر ابزار سرکوب و شکنجه از آنها گرفته شود، یک روز هم نخواهند توانست حکومت کنند.

اکنون دیگر قائل شدن مشروعیت الهی برای ولی فقیه هیچ اثری ندارد.

پاسدار مرتضی صفاری روز سه شنبه 2 شهریور گفت که «ولایت فقیه در زمان غیبت معصوم میزان الهی بودن و عبودیت است و ایستادن عده ای در مقابل این حقیقت در واقع ایستادن در مقابل رای اراده خداوند است.» وی خواهان دستگیری هر چه سریعتر «اغتشاشگران» شد.

پاسدار مسعود جزایری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، خواستار سرکوب شدیدتر معترضان به انتخاب احمدی نژاد شد. وی شتابزدگی خودش را در سرکوب هر چه بیشتر آنان بیان کرد و حفظ نظام را «اوجب واجبات» دانست و خواستار شد که «قبل از این که جریانهای مزبور به تجدید قوا و سازمان بپردازند، نهادهای اطلاعاتی و قضایی به رسالت و وظیفه تاریخی، شرعی و قانونی خود عمل کنند.»

حرکتهای مردمی به مناسبتهای مختلف و در فرصتهای مناسب شکاف بین کارگزاران حکومت را عمیق تر می کند.

شکاف در قدرت را در واکنش نمایندگان مجلس به لیست وزرای پیشنهادی احمدی نژاد می توان مشاهده کرد. حتا حامیان احمدی نژاد در مجلس رژیم، از به بازی نگرفتن شان در معرفی وزار، پریشان حال شدند. کشاکش قدرت در میان حامیان ولی فقیه باز هم وارد دور تازه ای خواهد شد. احمدی نژاد در صحبتهای روز اول شهریور خود تلاش کرد خود را قدرتمند نشان دهد و برای مخالفانش خط نشان بکشد.

احمدی نژاد گفت:«وزیر از دو جا فرمان نمی گیرد. وزیر از یک جا فرمان می گیرد، از رئیس جمهور.»

کشاکش و شکاف در حاکمیت با توجه به تداوم مبارزه مردمی در روزهای آینده بارزتر خواهد شد و هر تلاش برای نجات ولی فقیه با بن بست روبرو خواهد شد.

۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

پيام تسليت رئيسجمهور برگزيده مقاومت بهمناسبت شهادت مجاهد قهرمان اصغر يعقوب‌پور
11:24:44 PM 1388/5/26
مريم رجوى رئبس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى رئبس جمهور برگزيده مقاومت
مجاهد قهرمان اصغر يعقوب‌پور، از مجروحان يورش جنايتكارانه‌يى كه توسط نيروهاى تحت امر مالكى و بر اساس دستور خامنه‌‌‌اى صورت گرفت، پس از 20روز نبرد با جراحت و درد و بيمارى بهشهادت رسيد و به عهد خود در پايدارى بر سر آزادى مردم ايران وفا كرد. سلام‌هاى بى‌پايان بر اين اشرفى‌ پاك و سرفراز كه 30سال از عمرش را در مبارزه تمام عيار عليه استبداد مذهبى سپرى كرد و چهار سال در شكنجه‌گاههاى اوين و قزلحصار زندانى سياسى رژيم خمينى بود. به اشرفى‌هاى عزيزم، به ايرانيانى كه در چهارگوشه جهان بهخاطر اشرف اعتصاب غذا كرده‌اند، به هموطنانم در داخل و خارج كشور و به مردم شهر زادگاهش و بهخصوص خانواده محترم يعقوب‌پور تسليت مى‌گويم و از خداى بزرگ براى مسعود كه يكى ديگر از فرزندان آرمانيش را از دست داد شكيبايى و صبر مسألت مى‌كنم. مجاهد خلق اصغر يعقوب پور سهشنبه شب ششم مرداد بر اثر ضربه سنگين مغزى و له‌شدگى پا توسط مهاجمان مزدور عراقى و نيز اصابت گلوله به ناحيه شكم و دستش به شدت مجروح شد. با وجود درخواست مكرر مقاومت ايران، نيروهاى آمريكايى در رساندن وى به بيمارستان دو روز تأخير داشتند و در اثر اين تأخير حالش به وخامت گراييد. جراحتهاى دلخراش او و شهادت مظلومانه‌اش سند ديگرى از ارتكاب جنايت عليه بشريت توسط نيروهاى اعزامى دولت مالكى است. براى جلوگيرى از ادامه فاجعه، جامعه بينالمللى، به‌ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل را به اتخاذ تدابير اضطرارى براى حفاظت از اشرف فرا مى‌خوانم.

ژست پوشالی احمدی نژاد در گزینش وزرای زن، مقابله با نقش برجسته زنان در جنبش

زینت میرهاشمی

در رژیم دیکتاتوری که ولی فقیه قیم مردم است و قوانین قرون وسطایی بر سرنوشت مردم حاکم است، زنان منتخب احمدی نژاد برای پست وزارت ابزاری برای سرکوب بیشتر زنان خواهند بود. 2 وزیر پیشنهادی احمدی نژاد از قماش مردهای بنیادگرا و مدافع تبعیض جنسی هستند.

طی سه دهه از عمر جمهوری اسلامی، در موقعیتهای بحرانی، زنان در محور این بحران قرار داشته و در هر یورش به مردم، زنان در صف اول سرکوب شدند.

زنان برای مقابله با «فرهنگ غربی» مورد یورش فرهنگ ارتجاعی حاکم قرار گرفتند و این بار هم در شرایط بحرانی و بی آبرویی رژیم، زنان از طریق مانور پوشالی احمدی نژاد تحقیر می شوند.

احمدی نژاد که به لحاظ افکار ارتجاعی اش شهره عالم شده است، دو زن را برای پست وزارت کاندیدا کرده که در صورت تصویب مجلس ارتجاع به صندلی وزارت جلوس کنند. این اقدام که در عمر این رژیم بی نظیر است به درستی موجب تمسخر قرار گرفته است. بسیاری از فعالان جنبش زنان هم اکنون در زندان قرار دارند. این زنان معتقد به فعالیت برای حقوق زنان در چارچوب قوانین رژیم بودند ولی فعالیت آنان از جانب ولی فقیه تحمل نشد. در قیامهای بعد از انتصاب انتخابات قلابی، زنان در صفهای نخست آن قرار داشته و به این جنبش رنگ زنانه داده اند. تعدادی از زندانیان سیاسی زن در سالهای دهه 60 و تعدادی از زنان دستگیرشده در 2 ماه گذشته در زندان مورد تجاوز کارگزاران رژیم گرفته اند. بیش از 1000 تن از زنان مجاهد ساکن شهر اشرف که نقش فعالی در مبارزه علیه دیکتاتوری ولایت فقیه داشته اند به وسیله مزدوران خامنه ای در عراق تهدید می شوند. در چنین شرایط که زنان بیشترین تهدید برای رژیم هستند و متقابلا مورد بیشترین سرکوب قرار می گیرند، معرفی دو زن بنیادگرا و مدافع تبعیض برای وزارت، اقدامی پوشالی و مسخره است.

معرفی دو زن از طرف احمدی نژاد برای دولت آینده از یکطرف برای فریب افکار عمومی کشورهای آزاد است و از طرف دیگر برای مقابله با هماوردطلبی زنان در مبارزه برای آژادی و برابری است. پیشینه سیاسی و تعلق گروهی دو زن پیشنهادی، بر همگان روشن است. آنها مدافع دیدگاههای ارتجاعی در مورد زنان هستند. فاطمه آجرلو و مرضیه وحید دستجردی برای حقوق زنان تلاش نخواهند کرد و علیه مبارزه زنان خواهند بود. هر زنی که به قوانین ضد زن جمهوری اسلامی تن دهد، خدمتگزار نظام مردسالارانه موجود است و نقشش یاری رساندن به سرکوب زنان خواهد بود.

۱۳۸۸ مرداد ۲۵, یکشنبه

پيام تسليت رئيسجمهور برگزيده مقاومت، بهمناسبت شهادت مجاهد خلق شعبان سورى، از مجروحان يورش وحشيانه به اشرف 9:51:10 PM 1388/5/23
رئيس جمهور برگزيده مقاومت رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، شهادت جانگداز مجاهد خلق شعبان سورى را كه 22سال تمام از عمر پربار خود را، با صدق و فداى بيكران، در ارتش آزادىبخش ملى ايران، وقف رهايى مردم و ميهنش نمود و سرانجام در حماسه فروغ ايران به كهكشان جاودانه فروغها پيوست، به مجاهدان پايدار اشرف و به رهبر مقاومت كه اين چنين پارههاى تن و جگر خود را فداى آزادى خلق و ميهن در زنجير مىكند، تسليت گفت. خانم رجوى افزود: از آن‌جا كه بهخاطر كمبود امكانات پزشكى، بسيارى از 500 مجروح اشرف، آگاهانه جاى خود را در امداد پزشكى براى مجروحان وخيمتر، خالى كردهاند؛ نيروهاى آمريكايى مى‌بايد براى پيشگيرى از تكرار مواردى مانند مجاهد شهيد شعبان سورى - كه دو هفته سردرد داشت و دم برنمى آورد-، كليه مصدومانى را كه در وضعيت مشابه قرار دارند در بيمارستان بلد مورد معاينه كامل قرار بدهند. بديهى است كه معاينه موارد ضربه مغزى و مجاهدانى كه چماقداران رژيم آخوندى در عراق به آنها در ناحيه سر ضربه زدهاند از اولويت برخوردار است. رئيسجمهور برگزيده مقاومت با درود به مجاهد شهيد شعبان سورى و همه شهيدان فروغ ايران تأكيد كرد: خلق قهرمانى كه تصاوير فرزندان شهيدش در اشرف را به طواف كعبه مىبرد و پيام سرفرازيشان را به امواج رودخانههاى ميهن مىسپارد، و پرچم پايداريشان را برقلههاى البرز به اهتزاز درمى‌آورد، مصمم ا ست كه استبداد دينى را به زير بكشد. اين شهيدان، طلايهداران همين مسيرند و بهاى آزادى و استقرار حاكميت مردم را با جانهاى پاكشان مىپردازند. سلام برشهيدان
سلام براشرف پايدار وسرافراز
سلام برملت بزرگ ا يران
زنده باد آزادى

۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قیام مردم تنفیذ احمدی نژاد را پوشال کرد

زینت میرهاشمی

بعد از یورش وحشیانه مزدوران خامنه ای در عراق به ساکنان شهر اشرف، بعد از ربودن بیش از 32 مجاهد مجرح و بیمار، بعد از نمایش مشمئزکننده «تواب سازی» و اعتراف علیه خود که در شکنجه گاه اوین تولید شده است، خامنه ای می خواست مراسم تنفیذ گماشته اش را در «آرامش و نظم» پادگانی برگزار کند. اما مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور، مراسم تنقیذ و در حقیقت مراسم برگماری احمدی نژاد را رسوا کردند.

به اعتراف خبرگزاری حکومتی ایرنا، روز دوشنبه 12 مرداد همه میدانهای شهر تحت پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته بود. مزدوران ولی فقیه بعد از شوی اعتراف علیه خود، برای مردم خط و نشان کشیدند که با انبوه نیرویهای سرکوبگر در خیابانها هر حرکت برای اخلال در «آرامش و نظم» را سرکوب می کنند.

اما روز دوشنبه 12 مرداد مردم با حضور گسترده در خیابانهای تهران، دگر بار بی اعتباری حکم ولی فقیه را مهر کردند. عدم شرکت رفسنجانی، ناطق نوری، خاتمی، موسوی و کروبی در مراسم انتصاب احمدی نژاد، شکاف در هرم قدرت را عمیق تر کرد. افراد غایب در گذشته و حال نقش مهمی در حفظ نظام ولایت فقیه داشته اند اما جنبش پر توان مردم هر روز تضاد بین خودیها را تشدید می کند. ولی فقیه رژیم با گفتن این که افرادی در امتحان انتخابات مردود شده اند به شکل عریان نقشه خود برای حذف رفسنجانی را یک بار دیگر به همه اعلام کرد.تحولی که در جامعه برای تغییر دموکراتیک ایجاد شده و خود را در استمرار قیامهای خیابانی و خروش مردم نشان می دهد، بر بی آیندگی نظام ولایت فقیه صحه می گذارد.

در همین روز کارگران ایران خودرو جاده کرج را بسته و شعارهایی علیه رژیم سر دادند. برقراری حکومت نظامی اعلام نشده در تهران، یورش به مجاهدان در اشرف و به جریان انداختن پروژه «تواب سازی» و «اعتراف» علیه خود بیش از آن که علامت قدرت باشد، بر ضعیف و شکنندگی ساختار حکومت و به ویژه ضعف ولی فقیه دلالت می کند.

به رسمیت نشناختن احمدی نژاد در عرصه بین المللی و استمرار قیامها و اعتراضهای مردمی، وضعیت رژیم را نابسامان تر و بحرانی تر و جنبش مردمی را شکوفا تر خواهد کرد.

نامه رئيسجمهور برگزيده مقاومت، به باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا 1:42:53 PM 1388/5/13
مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى طى نامهيى كه روز دوشنبه براى باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا ارسال شد، به وى نوشت: دنيا به چشم مىبيند كه دولت كنونى عراق به واقع ظرفيت حفاظت از ساكنان اشرف را كه مقامهاى آمريكايى مىگويند در 20فوريه 2009 آن را به دولت عراق تحويل دادهاند، ندارد. بدون شك جنايتهاى بيشترى عليه بشريت در چشمانداز است كه آقاى مالكى سعى كرده است آن را به طرق مختلف با ”چراغ سبز“ ايالات متحده نيز جلوه بدهد. ساكنان اشرف افراد حفاظت شدهاى هستند كه در مى 2003 كليه تجهيزات نظامى خود را داوطلبانه به نيروهاى آمريكايى تحويل دادند. سپس بعد از 16ماه اسكرين توسط 9 آژانس آمريكايى، در ژوئن و ژوئيه 2004 هر يك از آنان با نيروهاى آمريكايى موافقتنامهاى امضا كردند كه در آن خشونت و تروريسم رد شده است و نيروهاى آمريكايى حفاظت از آنها را بهعنوان افراد حفاظت شده تا فرجام نهايى پذيرفتند. لطفا توجه كنيد كه نزديك به 1000نفر از ساكنان اشرف زنان مسلمان هستند و اين موضوع بسيار حساسى است كه اقدام عاجل شما را طلب مىكند. 1-من از شما مىخواهم دستور بدهيد نيروهاى آمريكايى از نقض حقوقبشر ، از هرگونه دستگيرى ، از هر گونه حمله و هجوم و شليك به ساكنان اشرف ممانعت كنند. 2-از آقاى مالكى بخواهيد 36نفرى را كه به گروگان گرفته است آزاد كند. 3-دستور بدهيد نيروهاى آمريكايى براى اينكه فاجعه انسانى ادامه پيدا نكند موقتاً حفاظت كمپ اشرف را به عهده بگيرند تا يك نيروى بينالمللى تحت نظر ملل متحد جايگزين آنها گردد. در نامه خانم رجوى به اوباما همچنين آمده است: نخست وزير عراق علناً اعلام كرد كه هدف بعدى او از سركوب ساكنان كمپ اشرف و ايجاد ايستگاه در اين كمپ، دستگيرى 55تن از ساكنان اشرف است (تلويزيونهاى الحره و العراقيه-31ژوئيه2009) معنى آن اين است كه او مىخواهد به نفض قوانين و تعهدهاى بينالمللى و جنايت عليه بشريت در اشرف عليه افراد حفاظت شده ادامه بدهد. او اكنون با همان فرهنگ و برچسبها و واژههاى مورد استفاده ملايان حاكم بر ايران و نيروى تروريستى قدس از ساكنان اشرف تحت عنوان ”منافقين“ صحبت مىكند. در 28فوريه خامنهاى از دولت عراق خواست ”توافق دوجانبه“ براى سركوب و اخراج ساكنان اشرف را به اجرا بگذارند. حملاتى كه به دستور مالكى عليه ساكنان بيدفاع و خلع سلاح شده اشرف در هفته گذشته انجام شد تاكنون 9كشته و 450مجروح برجاى گذاشته و 36نفر از افراد حفاظت شده نيز به‌طور غيرقانونى بازداشت شدهاند. تصاوير تكان دهند ضربات تبر و چوب و چماق و سنگ كه سر ساكنان بيدفاع را مىشكافد و خون فواره مىزند، شكار انسان با لودر ، تعقيب افراد با خودروهاى هاموى و زير گرفتن عمدى آنها و رگبار گلولهها و نارنجكهاى صوتى و دودزا براى از پا در آوردن افراد بيدفاع، وجدان بشريت معاصر را تكان داده است. اما مقامهاى ديكتاتورى دينى حاكم بر ايران، از جمله على لاريجانى و خطيبان مراسم جمعه، به‌طور علنى از آقاى مالكى تقدير و سپاسگزارى كردند. متقابلاً ساكنان اشرف و جوامع ايرانيان تبعدى در 16 كشور جهان اعلام اعتصاب غذا يا تحصن و تظاهرات مستمر كردند.
نسخه آماده چاپ

۱۳۸۸ مرداد ۱۰, شنبه

جنگ نمایندگی دولت عراق علیه اپوزوسیون رژیم مُلاها

منصور امان

سُخنان و بیانیه های ظفرنمون مقامهای دولت عراق پیرامون "تصرُف قرارگاه اشرف" یا "برقراری حاکمیت عراق" از این طریق، این برداشت را می رساند که گویا آقایان مالکی – حکیم به یک دُشمن مهیب که حاکمیت این کشور را مورد تهدید قرار داده است، هُجوم بُرده اند.

توسُل دولت عراق به این توجیهات غیر مُتعارف برای موجه نشان دادن یورش نظامی به اعضای خلع سلاح شُده مُجاهدین، به گونه ناخواسته زاویه برخورد آن با این سازمان اپوزوسیون رژیم مُلاها را فاش می کُند. مالکی – حکیم در حال پیش بُردن یک جنگ به نمایندگی از رژیم مُلاها هستند و طبیعی است که چرخهای ارابه ی آن را با استدلالها و محورهای تبلیغاتی سفارش دهندگان روغنکاری کُنند.

از این رو، ترم "حاکمیت ملی" که از "منبع آگاه" روس تا وزیر خارجه آمریکا با انگیزه های مُختلف مایلند تاخت و تاز دسته های مُسلح دولت عراق را با آن تزیین کُنند، چندان قانع کُننده به نظر نمی رسد. همه ی آنها خود اعتراف می کُنند که رژیم جمهوری اسلامی سود برنده اصلی حرکت دولت عراق علیه اپوزوسیون ایرانی است و ناگُفته پیداست که آخرین دلنگرانی مُجریان خواست و منافع یک دولت خارجی، "حاکمیت ملی" می تواند باشد.

از سوی دیگر، پایه دُوم این استدلال یعنی، ناقضان حاکمیت ملی عراق و مُتهمانی که دولت عراق به آنها اعلان جنگ داده است نیز جنس بی روزنی ندارد. هنوز به دُرُستی روشن نیست که ساکنان شهر اشرف، چگونه، از چه طریق و با کُدام وسایل قلمرو ملی عراق را به مُخاطره افکنده اند. برعکس، این آقایان مالکی – حکیم هستند که تکرار می کُنند موقعیت حُقوقی ساکنان شهر اشرف را با وجود تاکید نهادهای بین المللی بر آن به رسمیت نمی شناسند، فراخوانهای بین المللی در مورد رعایت حُقوق "افراد حفاظت شُده" را نشنیده می گیرند و تعهُدات خود پیرامون سازگار کردن اقدامات شان با موازین و استانداردهای حُقوق بشری را قابل تفسیر می دانند. چنین مُناسباتی مُدل وارداتی و بومی شُده تنظیم رابطه رژیم جمهوری اسلامی با سازمان مُجاهدین خلق است.

حمله دولت عراق به شهر اشرف، آمریکا به عُنوان پدرخوانده ی این دولت را در موقعیت دُشواری قرار داده است. بی گُمان خدمتگُزاری بی پرده تحت اُلحمایه های کاخ سفید برای یک عُضو "محور شر" نمی تواند چندان رضایت بخش باشد. همزمان، اقدامات وحشیانه و لگام گُسیخته مالکی – حکیم، یک ضربه ی جدید به پروژه "ترویج دموکراسی" و ارایه بخش شرمسار کُننده ای از بیلان اشغال عراق می تواند به شُمار رود.

اطلاعيه شوراى ملى مقاومت ايران
مريم رجوى:
فرياد مرگ بر ديكتاتور مردم ايران نشان داد كه طلسم ولايتفقيه در هم شكسته است 12:58:22 PM 1388/5/10
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، به مردم بپاخاسته تهران و ديگر شهرهاى ميهن تحت اشغال ملايان، كه بهرغم تدابير سركوبگرانه و حملههاى وحشيانه، بار ديگر به خيابانها آمدند و چهلمين روز شهادت ندا و شهيدان قيام سى خرداد را گرامى داشتند، درود فرستاد و گفت فرياد مرگ بر ديكتاتور مردم سراسر ايران در بهشت زهرا، نقاط مختلف تهران و سراسر ايران، نشان داد كه طلسم ولايتفقيه در هم شكسته، قيام ادامه دارد و سركوب و زندان و شكنجه و اعدام قادر به متوقف كردن آن نيست.
خانم رجوى افزود: خامنهاى ولىفقيه درمانده ارتجاع مىخواست با تهاجم سبعانه و شقاوتبار به اشرف و با كشتار رزم آوران آزادى، هم شكست خود را در خاموش كردن قيام جبران كند و هم اينكه به خيال خودش ريشه قيام را بخشكاند اما غافل از اينكه كار از اين حرفها گذشته و خون جوشان مجاهدان قهرمانى كه در روزهاى گذشته در اشرف بهشهادت رسيدند، شتاب جديدى به قيام مردم ايران براى سرنگونى رژيم آخوندى و استقرار دموكراسى در ايران مىدهد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 8مرداد1388 (30ژوييه2009)