۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

پيام تسليت رئيسجمهور برگزيده مقاومت بهمناسبت شهادت مجاهد قهرمان اصغر يعقوب‌پور
11:24:44 PM 1388/5/26
مريم رجوى رئبس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى رئبس جمهور برگزيده مقاومت
مجاهد قهرمان اصغر يعقوب‌پور، از مجروحان يورش جنايتكارانه‌يى كه توسط نيروهاى تحت امر مالكى و بر اساس دستور خامنه‌‌‌اى صورت گرفت، پس از 20روز نبرد با جراحت و درد و بيمارى بهشهادت رسيد و به عهد خود در پايدارى بر سر آزادى مردم ايران وفا كرد. سلام‌هاى بى‌پايان بر اين اشرفى‌ پاك و سرفراز كه 30سال از عمرش را در مبارزه تمام عيار عليه استبداد مذهبى سپرى كرد و چهار سال در شكنجه‌گاههاى اوين و قزلحصار زندانى سياسى رژيم خمينى بود. به اشرفى‌هاى عزيزم، به ايرانيانى كه در چهارگوشه جهان بهخاطر اشرف اعتصاب غذا كرده‌اند، به هموطنانم در داخل و خارج كشور و به مردم شهر زادگاهش و بهخصوص خانواده محترم يعقوب‌پور تسليت مى‌گويم و از خداى بزرگ براى مسعود كه يكى ديگر از فرزندان آرمانيش را از دست داد شكيبايى و صبر مسألت مى‌كنم. مجاهد خلق اصغر يعقوب پور سهشنبه شب ششم مرداد بر اثر ضربه سنگين مغزى و له‌شدگى پا توسط مهاجمان مزدور عراقى و نيز اصابت گلوله به ناحيه شكم و دستش به شدت مجروح شد. با وجود درخواست مكرر مقاومت ايران، نيروهاى آمريكايى در رساندن وى به بيمارستان دو روز تأخير داشتند و در اثر اين تأخير حالش به وخامت گراييد. جراحتهاى دلخراش او و شهادت مظلومانه‌اش سند ديگرى از ارتكاب جنايت عليه بشريت توسط نيروهاى اعزامى دولت مالكى است. براى جلوگيرى از ادامه فاجعه، جامعه بينالمللى، به‌ويژه آمريكا و اتحاديه اروپا و سازمان ملل را به اتخاذ تدابير اضطرارى براى حفاظت از اشرف فرا مى‌خوانم.