۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave weapon by UK p...

http://www.youtube.com/watch?v=QF8Wa0UG7a0&feature=youtu.be
دوستان سلام.
از طریق وبسایت "وایت هاوس" پتی
شنی را باز کرده ام تا به 18 سال شکنجه ام و ترور و جنایت دربرون مرز و داخل توسط
"پیرکفتار خون آشام انگلیس کوئین الیزابت" و "رژیم ملا، پاسداری"
خاتمه داده و آنها را به دادگاه بکشم
.
لطفآ اینجا کلیک و پتی شن را امضاء نمایید.
لینک پتی شن:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/been-tortured-uk-police-and-governments-electromagnetic-radiation-microwave-weapons/3y66pCS9
   یا:

http://wh.gov/lE6qg18 سال ترور در سرتاسر دنیا و شکنجه ام در
لندن و اعدام و سنگسار در داخل کافیست
.
باید به این تروریسم دولتی، جهانی به سرکردگی
انگلیس و رژیم ملا، پاسداری خاتمه داد
.
 پیروز باشید.
م طحانی لندن 9 اسفند 1392 بابر با 28 فوریه
2014

متن پتی شن به انگلیسی: در خواست از
"پرزیدنت اوباما" برای توقف شکنجه ام و کشتار در ایران
.

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave
weapon by UK police and gov!
I'm Iranian British, and 18 years been tortured by UK police
and governments with electromagnetic, radiation, microwave weapons! All
terrorist attacks inside US during these years were shut gun to my heart and
brain! 2 times I go hospital for nuclear test, but Indian and British change
the result!? I’m been torture by British because the home office took my
American passport and force me to stay! Any where I call for help been
terrorised too? Now they are in Syria, Ukraine, Iraq, and Israel... I need your
help took UK police to court of justice against humanity. I need help to stop British
gov tortures and terror! 
Muhamed Tahani, London. 28/02/2014

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave weapon by UK p...

http://www.youtube.com/watch?v=QF8Wa0UG7a0&feature=youtu.be
دوستان سلام.
از طریق وبسایت "وایت هاوس" پتی شنی را باز کرده ام تا به 18 سال شکنجه ام و ترور و جنایت دربرون مرز و داخل توسط "پیرکفتار خون آشام انگلیس کوئین الیزابت" و "رژیم ملا، پاسداری" خاتمه داده و آنها را به دادگاه بکشم.
لطفآ اینجا کلیک و پتی شن را امضاء نمایید.
لینک پتی شن:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/been-tortured-uk-police-and-governments-electromagnetic-radiation-microwave-weapons/3y66pCS9
   یا:

http://wh.gov/lE6qg18 سال ترور در سرتاسر دنیا و شکنجه ام در لندن و اعدام و سنگسار در داخل کافیست.
باید به این تروریسم دولتی، جهانی به سرکردگی انگلیس و رژیم ملا، پاسداری خاتمه داد.
 پیروز باشید.
م طحانی لندن 9 اسفند 1392 بابر با 28 فوریه 2014

متن پتی شن به انگلیسی: در خواست از "پرزیدنت اوباما" برای توقف شکنجه ام و کشتار در ایران.

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave weapon by UK police and gov!
I'm Iranian British, and 18 years been tortured by UK police and governments with electromagnetic, radiation, microwave weapons! All terrorist attacks inside US during these years were shut gun to my heart and brain! 2 times I go hospital for nuclear test, but Indian and British change the result!? I’m been torture by British because the home office took my American passport and force me to stay! Any where I call for help been terrorised too? Now they are in Syria, Ukraine, Iraq, and Israel... I need your help took UK police to court of justice against humanity. I need help to stop British gov tortures and terror! 
Muhamed Tahani, London. 28/02/2014