۱۳۹۱ تیر ۴, یکشنبه

WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?


"پتیشن در رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت انگلیس".درخواست از دولت پرزیدنت اوباما رئیس جمهور آمریکا در رابطه با نقض اولیه ترین حقوق شهروندی، به مثابه ایرانی انگلیسی توسط دولت انگلیس و و توقف شکنجه های کشنده و ترور های برون مرزی انگلیس بر علیه من و خانواده ام در لندن! و مادر بچه هایم در شهر اشرف!


===================================

متن خطی "پتیشن":
===================================


WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?

Since June 1996 I stay in London because of my teen age daughter been badly tortured in London by British, torture on me start by British too! All terrorist attacks against USA, Israel, and my kids mum in Iraq, we been affected as same?! There was no human right on us since we moved in UK as Iranian refugees! All my family on worldwide been terrorized as same as us in London? My home, my car, my bank, my internet never left safe! We are not safe on our home for 1 second! We are not free? My kids mother been terrorised by my neighbours number 49, 56 from London on Camp Ashraf in Iraq?! We in UK are British! Who can stop this kind of harassments on us by British?! We are not safe in London as Iranian British, because my kids mum still in camp Ashraf?! Where is human right in UK?
========================
"لینک پتیشن":

با درود م طحانی

WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?


WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?

 Since June 1996 I stay in London because of my teen age daughter been badly tortured in London by British, torture on me start by British too! All terrorist attacks against USA, Israel, and my kids mum in Iraq, we been affected as same?! There was no human right on us since we moved in UK as Iranian refugees! All my family on worldwide been terrorised as same as us in London? My home, my car, my bank, my internet never left safe! We are not safe on our home for 1 second! We are not free? My kids mother been terrorised by my neighbours number 49, 56 from London on Camp Ashraf in Iraq?! We in UK are British! Who can stop this kind of harassments on us by British?! We are not safe in London as Iranian British, because my kids mum still in camp Ashraf?! Where is human right in UK?

 

===================================

متن خطی "پتیشن":
===================================


WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?

Since June 1996 I stay in London because of my teen age daughter been badly tortured in London by British, torture on me start by British too! All terrorist attacks against USA, Israel, and my kids mum in Iraq, we been affected as same?! There was no human right on us since we moved in UK as Iranian refugees! All my family on worldwide been terrorised as same as us in London? My home, my car, my bank, my internet never left safe! We are not safe on our home for 1 second! We are not free? My kids mother been terrorised by my neighbours number 49, 56 from London on Camp Ashraf in Iraq?! We in UK are British! Who can stop this kind of harassments on us by British?! We are not safe in London as Iranian British, because my kids mum still in camp Ashraf?! Where is human right in UK?
========================
"لینک پتیشن":

لطفآ برای امضائ این پتیشن روی این لینک کلیک نمیایید.

با درود م طحانی۱۳۹۱ خرداد ۲۱, یکشنبه

USA ELECTION 2012. نگاهی به انتخابات آمریکا
اوباما که با شعار "برقرای رابطه با رژیم،  پیروز انتخابات 4 سال قبل آمریکا" بود در دوم چکار میکند؟!...
About Mr  Barak Obama on 2012 USA ELECTION.
ار: ایران زمین.
http://youtu.be/QLtOE0N1pTc


۱۳۹۱ خرداد ۱۲, جمعه

"درد دلهای ماهانه"":


Dear Mr president Obama, hi.
Did you ever thinking about Iranian boys and girls,been harassed, captured, tortured and killed day by day in Iran by the Islamic law! because they hang out in the streets or some where?!...
Do you know Mr Housain Ronaghy Malki is near to execution in Tehran because of his sexuality or his web site in Canada?!...
Why you never thinking and talking about 33 years killing and tortures in Iran?!
And again and again we as Iranian people inside and out side of Iran asking you for last?! Obama are you with us (as Iranian peoples!) or with them(as Iranian terrorist Islamic governments!)?..
All Iranian peoples waiting for your answer since you get president?!.. We pleased to open your heart and your moth about this matters!...

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k1ryjd2oRIQ
The President highlights the unsung heroes of the LGBT community.
 
"درد دلهای ماهانه"":
آقای پرزیدنت "اوباما"، سلام.
آیا هرگز فکرکرده اید به دختران و پسران ایرانی که هر روز مورد اذیت و آذار و دستگیری، زندان و شکنجه و اعدام قرار میگیرند؟!...
آیا هرگز به مسئلۀ آقای "حسین رونقی ملکی" شهروند کانادایی ایرانی که به خاطر مسائل سکسی وی و وب سایت کانادایی وی در معرض اعدام هست فکر کرده اید؟!...
"چرا در رابطه با 33 سال دستگیری، شکنجه، و اعدام در ایران هیچ وقت حرفی بر زبان نمیآورید؟!....
و برای چندمین بار و {شاید هم آخرین بار}، مردم ایران در درون مرز و برون مرز از شما میپرسند"":
اوبا ما، اوباما، یا با آنها، (رژیم پلید ملا، پاسداری...)، یا با ما(مردم در زنجیر و زجر کشیدۀ ایرانی...)؟!""
"""همۀ مردم ایران منتظر این جواب هستند که شما دریچۀ قلب و زبانتان را در رابطه با این بی عدالتی در ایران، باز نمایید""".
"یک ایرانی مقیم لندن".