۱۳۸۸ دی ۹, چهارشنبه

در صورتىكه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12 ماه سقوط خواهد كرد
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران
خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مصاحبه با خبرگزارى فرانسه خواهان اتحاد عمل همه نيروها براى سرنگونى ديكتاتورى آخوندى شد و گفت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، رژيم آخوندى ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد. خبرگزارى فرانسه با عنوان ”رهبر ايرانى در تبعيد خواهان اتحاد اپوزيسيون شد“ نوشت: رهبر معروفترين جنبش اپوزيسيون ايران در تبعيد روز سهشنبه از تمامى مخالفان رژيم اسلامى تهران، خواهان اتحاد عمل براى سرنگونى حاكميت آخوندى شد. مريم رجوى پرزيدنت شوراى ملى مقاومت ايران گفت هواداران او در حال همكارى با جنبشهاى اعتراضى اخير در خيابانهاى تهران هستند، خانم رجوى از رهبران اپوزيسيون خواهان اقدام مشابهى گرديد. اين خبرگزارى افزود: مريم رجوى در پاريس به خبرگزارى فرانسه گفت ”اين يك فراخوان براى اتحاد، در بين تمامى كسانى است كه حكومت ولايتفقيه را رد مىكنند و خواهان برقرارى آزادى در ايران هستند“ . خبرگزارى فرانسه در ادامه افزود: خانم رجوى گفت كه جنبش اعتراضى، به اقشار پايين رسيده و اكنون به تلاشى براى سرنگونى اين رژيم تبديل شده است. پرزيدنت شوراى ملى مقاومت از تمامى كسانى كه با رژيم فعلى مخالفند، خواست كه در پشت فراخوان به سرنگونى خامنهاى و خواست مردم ايران عليه ولايت آخوندها متحد شوند. خانم رجوى گفت، ”آنچه كه جنبش عليه تقلبات انتخاباتى معرفى مىشد، به سرعت ناپديد شده و با جنبشى عميقتر كه هدف آن سرنگونى تماميت رژيم است جايگزين گرديده است“ . خانم رجوى افزود، هم‌چنانكه شما در روز شنبه ديديد شعارهاى تظاهرات ”مرگ بر خامنهاى“ و ”مرگ بر حكومت آخوندها“ بود، خانم رجوى از ساير جنبشهاى اپوزيسيون خواهان اتخاذ اين موضع گرديد. پرزيدنت شوراى ملى مقاومت گفت: در صحنه، در خيابانها، همه كسانى كه خواهان سرنگونى اين رژيم هستند با هم كار مىكنند ، و پيشبينى كرد اين حكومت در صورتى كه قدرتهاى خارجى در اين بحران بيطرف بمانند، ظرف 12ماه سقوط خواهد كرد.

لشکرکشی باندهای چماقدار، نشانه ضعف حکومت

زینت میرهاشمی

انفجار خشم مردم بعد از سه دهه خشونت و استبداد مذهبی، هر رهبافتی تند و خشونت آمیز از طرف حکومت را به ضد خود تبدیل می کند. وقتی مردم به صورت آشکار و در صحنه خیابان و زیر نیزه سرکوب، نابودی اصل ولایت فقیه یعنی نابودی نظم جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن را فریاد می زنند و این امر به محور مطالبات جنبش بیشماران تبدیل می شود، برای همه کنشگران و کنشمندان تحولات سیاسی یک مساله به صورت پررنگ خود را نشان می دهد.

مساله اصلی این است که مردم دیگر نمی خواهند به چارچوب رژیم ولایت فقیه و قانون اساسی آن تن دهند و بنابرین در چنین وضعیتی تحقق شعار «ما بچه های جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» گزاره ای دور از انتظار نیست. تداوم مقاومت مردمی و ایستادگی برای تحقق خواسته اصلی، علیرغم خشونت بیرحمانه حاکمیت، نشان قدرت جنبش است.

روز سه شنبه 8 دی، دانشجویان دلیر دانشگاه علم و صنعت در اعتراض به کشتار مردم در روز عاشورا، دست به راهپیمایی زدند. همزمان چماقداران بسیجی وارد دانشگاه شده و به ضرب و شتم دانشجویان پرداخته و عده ای از دانشجویان را زخمی و دستگیر کردند.

روز سه شنبه 8 دی، بعد از روضه خوانی علی لاریجانی در مجلس، گماشتگان نظام در صحن بهارستان رژه رفته و سر و سینه کوبان خواهان «اشد مجازات» برای مخالفان حکومت شدند. عده ای کفن پوش از قعر قرون بیرون آمده در خیابانهای قم رژه رفتند و خون خود را تقدیم ولی فقیه کردند. ارگان سپاه پاسداران از مزدوران خود خواسته است بعد از راهپیمایی روز چهارشنبه در مقابل دفتر آقای موسوی تحصن کنند و خواستار دستگیری موسوی و کروبی شوند.

تاکتیک ارتجاعی به خیابان کشاندن بسیجیان علیه مردم به بهانه «حرمت شکنی» علیه دین کاملا به شکست انجامیده است. حکومت دینی و استفاده از ابزار دین برای حکومت کردن جاذبه ای در میان مردم با همه گرایشهای ایدئولوژیک و سیاسی ندارد. از همین منظر، در گرانیگاه برخورد با رویدادهای پیش آمده، همه طرفهای درگیر، موضوع کشاکش و ساز و کار بحران انقلابی را فهم کرده اند. صحبتهای هواداران ولایت در دفاع از ولی فقیه به عنوان تکیه گاه استبداد و لشکر کشی چماقداران به خیابان و دستگیریهای گسترده، تماما بر اعتقاد آنان به خامنه ای نیست بلکه عشق به کشتی قدرتی است که سوراخ سوراخ شده و سرنشینان آن را به طوفان خشم توده ها گرفتار کرده است. در طرف مقابل تداوم جنبش بیشماران مهمترین دلیل ضعف رژیم است.

۱۳۸۸ دی ۸, سه‌شنبه

خامنه ای گرفتار در آتش قیام

زینت میرهاشمی

با احترام به شهدای قیام در روز پر خروش 27 دیماه 1388(10 محرم، عاشورا)، ستارگان فروزنده ای که با شجاعت حماسه روند سرنگونی استبدادی مذهبی را آفریدند و افق تغییر دموکراتیک را روشن تر ساختند. بدبخت خامنه ای و گماشتگانش که با این همه دستگاه سرکوبش در برابر شجاعت مردم به پا خاسته، ، برای ردیف کردن چماقدارانش در خیابانها این بار به «پاره کردن قران» متوسل شد. وقتی استفاده از آتش زدن عکس دیکتاتور مرده و بنیانگذار نظام استبداد، برای ایجاد رعب به شکست انجامید، این بار از خمینی عبور کرده و قران را پیش کشیدند. در حالی که شعارهای مردم در خیابان درست بر فرق این نظام کوبیده می شود و خواهان تغییر کل نظام است.

رسانه های حکومتی خود را برای صحنه گردانی پرده ای از آتش زدن قران توسط عده ای در خیابان آماده می کنند. بازیگران این تاتر قبل از آرایش صحنه، مهمانان و هورا کشان را برای دیدن صحنه آماده کرده اند. نام سوژه تاتر را «حرمت شکنی مقدسات» گذاشته اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی روز دوشنبه 7 دی، پاسداران و بسیجیان را به تجمع علیه «حرمت شکنان» برای روز چهارشنبه 9 دی دعوت کرد. این نهاد ارتجاعی قصد دارد در این روز با عربده کشی در خیابانها، با استفاده از قران، مرز را بین دینداران و غیر دینداران معرفی کند.

هنگامی که مردم شعار می دهند مرگ بر اصل ولایت فقیه، بدون هیچ تردید مرگ بر کل نظام مذهبی و نهادهای مذهبی که به عنوان ابزار سرکوب استفاده می شود را مورد هدف قرار می دهند. شکاف در روحانیت و بی آبرویی این رژیم چنان گسترده است که این حربه هم درمانی برای زخمهای چرکین نظام نخواهد بود.

مريم رجوى، مردم ايران را به همبستگى و نيروى انتظامى را به خودارى از تعرض به مردم فرا مىخواند
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران
خانم مريم رجوى، رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، در مراسم روز عاشورا، كه شب گذشته در اقامتكاه وى برگزار شد، به قيام شجاعانه مردم درود فرستاد و گفت: قيام امروز با شعارهاى «مرگ بر خامنهاى» و «مرگ بر اصل ولايتفقيه» كه بهرغم حضور سنگين نيروهاى سركوب صورت گرفت، نشان داد كه تحولات بهصورت غيرقابل بازگشتى به طرف سرنگونى تماميت فاشيسم دينى حاكم بر ايران پيش مىرود. همان شعار و مسيرى كه تاكنون 120هزار تن از اعضا و هواداران مقاومت ايران بهخاطر آن، توسط اين رژيم بهشهادت رسيدهاند و هم اكنون هزاران عضو سازمان مجاهدين خلق ايران در اشرف براى آن پايدارى مىكنند.
خانم رجوى عموم مردم ايران را، از هر قشر و مذهب و گرايش سياسى، به همبستگى و همدلى فراخواند و به مأموران نيروى انتظامى قويا هشدار داد و آنان را به خوددارى از هرگونه تعرض و حمله و دستگيرى و اهانت به مردمى كه براى كسب آزادى بهپا خاستهاند، فراخواند. وى گفت: همه كسانى كه نمىخواهند شريك جنايتهاى باند خامنهاى شوند همه كسانى كه نمىخواهند در سرنوشت سياه اين رژيم سهيم شوند، بايد خودشان را از اين رژيم و از سركوبگريهايش كنار بكشند. رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران افزود: مقابله با خطر عاجل دسترسى رژيم آخوندى به بمب اتمى و صدور تروريسم آن، فقط يك راه دارد و آن تغيير رژيم به دست مردم و مقاومت آنهاست كه امروز نشانههاى آن بر همه جهانيان آشكار شده است. هركس حقيقتاً خواهان صلح و امنيت در منطقه و جهان است بايددر كنار مردم ايران قرار گيرد و امتياز دادنهاى دنائت بار به فاشيسم مذهبى مانند پرونده سازى و به كارگيرى برچسب تروريستى عليه مقاومت ايران را متوقف كند. وى ابراز اميدوارى كرد كه همه دولتها، به ويژه در آمريكا و اروپا، به هوش آمده و بيش از اين در سياست شكست خورده تعامل با فاشيسم مذهبى درجا نزنند. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 7دى1388 (28دسامبر2009)

۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

پيام رييسجمهور برگزيده مقاومت بهمناسبت قيام عاشوراى حسينى
مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
سلام بر شهيدان قيام عاشورا در تهران ـ سلام بردستگيرشدگان و بر همه رادمردان و شيرزنان مجاهد و مبارز و جوانان اشرفنشان كه در تاسوعا وعاشوراى حسينى در سراسر ايران اسير، ولى خروشان و به پاخاسته، در مصاف با ولايت يزيدى خامنهاى وپاسداران بسيجيان و چماقداران ديكتاتورى، مضروب و مجروح شدند. سلام بر همه آنها كه با قيام براى آزادى و عدالت بن‌مايه پيروى از سرور شهيدان را دريافته‌اند. قيام پرشكوه امروز، قيام عزاداران حسينى با شعار مرگ بر خامنه‌اى، ديدگان مردم جهان را به عزم جزم مردم ايران براى قيام تا آزادى و به چشم‌انداز قطعى سرنگونى فاشيسم ولايتفقيه روشن ساخت. امروز وقتى سيل خروشان مردم و جوانان بهپاخاسته در تهران- خيابان انقلاب به حركت درآمد و وقتي قيام كنندگان فرياد مى‌زدند «مرگ بر اصل ولايتفقيه»، «تحجر جنايت دو پايه ولايت» و «ما اهل كوفه نيستيم، پشت يزيد بايستيم» به راستى كاخ شقاوت يزيدى و بيتالعنكبوت شكنجه تجاوز، يعنى بيت خامنه‌اى پليد خونريز به لرزه افتاد. از سالها پيش مسعود در زيارت عاشورا بنى خمينى را در كنار بنى‌اميه و قاتلان حسين‌بن على عليه السلام لعنت كرده‌ است. و ديروز و امروز اين مردم تهران و شهرهاى ديگر ايران بودند كه فرياد مى‌كشيدند «خامنه‌اى يزيد شد، يزيد روسفيد شد». در روزهاى گذشته مهمترين موضوع نگرانى سران رژيم موقعيت لرزان مجموعه مطهرى يعنى مقر خامنه‌اى و احمدى‌نژاد بود كه در مجاورت كانون اصلى اعتراض و خشم قيام كنندگان قرار دارد. به همين دليل گردانهاى متعددى از بسيج و سپاه پاسداران را در پادگان حر براى حفاظت از آن اختصاص داده بودند. در سطح شهر نيز، كثرت قواى سركوبگر كه از شهرهاى مختلف به تهران گسيل شده بودند، بى‌سابقه بود. آنها نه تنها شركت كنندگان در تظاهرات، بلكه هر عابرى را مورد حمله قرار مى‌دادند. با اين همه باز قيام ايران شعلهور شد و زنان و مردان شجاعى كه فرياد مى‌كشيدند «خامنه‌اى قاتل است حكومتش باطل است» حكم ابطال و انقراض رژيم را صادر كردند. به خصوص بايد از زنان و دختران شجاع ايران ياد كنم كه در قيامهاى ديروز و امروز در بسيارى نقاط آغاز كننده تظاهرات بودند. راستى كه آنها از دختران جوان تا مادران بزرگوارو خانوادههاى دردمند و داغدار شهيدان و زندانيان سياسى با حضور چشمگير در قيام پيشروى آن را تضمين كرده‌اند بدينسان چنان كه سه هفته پيش در پيامى بهمناسبت قيام شانزده آذر مسعود فراخوان داد هموطنان ما ديروز و امروز مراسم و گردهماييها و عزادارى حسينى را از ستم ولىفقيه ارتجاع آزاد كردند. از اين پيشتر آنها قفل ولايت سياه بر دانشگاهها را شكستند و مىروند تا ميهنمان ايران را از سلطه غاصبانه اين رژيم يزيدى آزاد كنند. هم‌چنين اميدوارم كه صداى قيام پرقدرت امروز همه دولتها را به ويژه در آمريكا و اروپا به هوش آورد تا عزم راسخ مردم ايران براى به زير كشيدن ديكتاتورى نامشروع آخوندها را ببينند و بيش از اين در سياست شكست خورده تعامل با فاشيسم مذهبى درجا نزنند. به همين مناسبت بار ديگر تأكيد و تكرار مىكنم كه مسأله ايران، خطر عاجل دسترسى اين ديكتاتورى تروريستى به بمب اتمى و جنگافروزى و تروريسم آن در عراق و لبنان و فسلطين و افغانستان و يمن فقط يك راه دارد و آن تغيير رژيم ولايتفقيه به دست مردم و قيام و مقاومت آنهاست. هركس كه حقيقتاً خواهان صلح و امنيت در منطقه و جهان است بايد‌ در كنار مردم ايران قرار گيرد و امتياز دادن‌هاى دنائت بار به فاشيسم مذهبى مانند زدن برچسب تروريستى به مقاومت مشروع و سرفراز مردم ما را متوقف كند. با درود مجدد به قيام كنندگان و شهداى سرفراز آن.

درگيريهاى گسترده در نقاط مختلف تهران در جريان است، يكى از خودروهاى نيروهاى سركوبگر با كوكتل به آتش كشيده شد
درگيريها در تهران - عاشورا درگيريها در تهران - عاشورا
هم اكنون در نقاط مختلف تهران از جمله ميدان رضاييهاى شهيد، ميدان ولى عصر، كريمخان زند و ميدان انقلاب به سمت آزادى درگيريهاى گسترده جريان دارد. به گفته شاهدان جوانان خشمگين در خيابان کريم خان در حال درگيرى با مأموران سركوبگر هستند. در همين خيابان نزديکى ميدان وليعصر با پرتاب كوكتلمولوتف يكى از خودروهاى ون مأموران سركوبگر نيروى انتظامى را به آتش كشيدند. مأموران سركوبگر نيروى انتظامى براى مقابله با تظاهرات مردم در ميدان رضاييهاى شهيد، اقدام به پرتاب گاز اشكآور كردند. ولى مردم باروشن كردن آتش به مقابله با مزدوران پرداختند شاهدان گفتند تظاهرات به ميدان وليعصر و خيابانهاى اطراف کشيده شده است. بر اساس گزارشى كه ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور هم رسيده، در اطراف ميدان انقلاب به سمت ميدان آزادى درگيريهاى پراكنده ميان گروههاى از جوانان و مأموران سركوبگر در جريان است، مأموران در تلاش هستند كه مغازههاى اين منطقه را ببندند. اما با مقاومت مغازهداران مواجه هستند. در خيابان وليعصر نيز نزديكى ميدان ونك صداى تيراندازى شنيده مىشود كه براى متفرق كردن تظاهر كنندگان است.

این صدای انقلاب است

لیلا جدیدی

یکشنبه ششم دی ماه مردم به ستوه آمده سراسر ایران زمین از زنان و مردان، کودکان و خانواده ها به پا خواسته اند تا بقایای رژیم مذهبی ولایت فقیه را به گورستان تاریخ بسپارند. امروز روز دیگری است. امروز روزیست که مردم ایران از به کارگیری تاکتیکهای گذشته گامی فرا تر نهاده و با مقاومت دلیرانه خود، سرکوبگران وحشت زده را پا به فرار کرده اند. مقاومت انقلابی میلیونها نفر ایرانی، ستونهای پوسیده حکومت ظلم را به لرزه در آورده است.

امروز، اعتراضات انقلابی و متحد میلیونها نفر پایان شب و روزهای سیاه زندگی 30 سال گذشته و فرا رسیدن سپیده دم آزادی را بشارت داد. ماموران مزدور خلع سلاح شدند. مراکز، باتومها، گاز اشک آور و کلاهخود آنان به آتش کشیده شد.

شور اتحاد و مبارزه تا پیروزی در سراسر ایران آتشی برپا کرده است که غیر قابل فرو نشاندن است. در روزهای پیشین شبکه های مقاومت در برابر حملات وحشیانه لباس شخصیها و بسیجیها پراکنده می شدند و در جنگ و گریز بودند. امروز، سرکوبگران در برابر مقاومت مردمی پا به فرار گذاشتند

دروغ رسانهای حکومتی تلاش می کنند اخبار اعتراضات را در پایین ترین سطح گزارش دهند، با این حال نتوانسته اند وسعت اعتراضات را پرده پوشی کنند.

خبرگزاری فارس از "به آتش كشیدن اموال عمومی، بانك و خودروهای شخصی و خانه های مردم، ایراد خسارت به برخی وزارتخانه ها " توسط " جمعی از افراد فریب خورده و اراذل و اوباش حامی موسوی و خاتمی در پی فراخوان رسانه های اجنبی" خبر داد و ادعا کرد که "حرمت روز عاشورای حسینی و مراسم عزا را شكسته" و "جشن عاشورا "برگزار كرده اند. خبرگزاری مزبور از برخی "افراد فریب خورده و آشوبگر" که در خودروهای خود سان مراسم عروسی بوق می زدند" و برخی نیز در تجمعها "هلهله و شادمانی و خرابكاری" می كردند، گزارش داده است.

در این گزارش می توان واقعیت گستردگی اعتراضات و پوچ شمردن سیرک مذهبی رژیم از جانب مردم را به روشنی دید. البته که رسانه های ضد مردمی خبری از ارتقا ابزارهای سرکوب مردم از چوب و زنجیر به قمه و چاقو در خلال روز سخنی به میان نیاوردند.

خیابانها یک به یک به دست مردم فتح می شوند و مردم به یکدیگر می گویند: میدان ولی عصر را فتح کردیم. کل تهران را نیز تا شب فتح خواهیم کرد.

امروز نه تنها روز هشدار به کسانی است که در شنیدن صدای انقلاب از نارسایی شنوایی برخوردار بودند، بلکه به همه فرصت طلبان و یا محافظه کاران مرددی نیز هست که به دو دوزه بازی سیاسی دست می زنند.

۱۳۸۸ دی ۶, یکشنبه

در عاشوراى حسينى، مردم غيور تهران، اصفهان، تبريز با «شعارمرگ بر خامنهاى» عليه يزيد زمانه خروشيدند
قيام عاشورايي مردم ايران - آرشيو قيام عاشورايي مردم ايران - آرشيو
بسيجيها فرار مىكنند. مردم بر سطلهاى زباله مىكوبند و آنها را به مبارزه مىطلبند بنا بر گزارشهايى كه بهدستمان رسيده است كليه خيابانهاى شمال و جنوب خيابان آزادى صحنه درگيرى است خيابانهاى سلسبيل - جيحون - بهبودى - شادمان. سطح درگيريها و حضور مردم به مراتب بالاتر از 30خرداد است. زير پل حافظ مزدوران با كلت به سمت مردم شليك مىكنند. در خيابان ويلا مردم با آتش زدن سطلهاى زباله با مزدوران مقابله مىكنند. درخيابانهاى شهدا، دماوند، هفده شهريور و نظام آباد انبوه جمعيت در صحنه حضور دارند. مردم حتى در اتوبوسها شعار مىدهند. بلوار كشاورز در تصرف مردم است. مردم با سنگ با مزدوران رژيم مقابله مىكنند. در تبريز از چهار راه آبرسان و يكى از مساجد هستههاى اوليه مردم در حال شكل گيرى است. در اصفهان - ميدان انقلاب درگيرى شديد است و مزدوران گاز فلفل به سمت مردم شليك كردند. اما شعارمرگ بر خامنهاى - زندانى سياسى آزاد بايد گردد و مرگ بر ديكتاتور يك لحظه قطع نمىشود

لاتها و چُماقداران به مثابه هُویت ایدیولوژیک رژیم ولایت فقیه

منصور امان

جمهوری اسلامی یکی از مُهمترین مُناسبتهای دینی شیعیان که معمولا هویت ایدیولوژیک آنها را مُتمایز می کُند را با لاتهای نشان دار و چُماقداران استخدام شُده سازمان داده است. چهره ای که ولی فقیه روز گُذشته (شنبه) از "نظام اسلامی" ارایه داد، می تواند به گونه تعیین کُننده ای تردید بخشهای مذهبی برکنار مانده از رویدادهای اخیر را نسبت به سازگاری اعمال حُکومت با باورهای کلاسیک خود تقویت کُند.

در برابر انبوه مُعترضانی که در تهران و دیگر شهرهای بُزُرگ و کوچک کشور در تاسوعا به خیابان آمدند، باند نظامی – امنیتی ولایت فقیه همچون گُذشته واکُنشی جُز توسُل به تُفنگ و باتوم یا مُشت و لگد و فحاشی نداشت. اما این واقعیت که آیت الله خامنه ای شمشیر برهنه خود را در یک روز ویژه از "ماه حرام" به روی مُخالفان اش بیرون می کشد و آشکارا یک سُنت جا اُفتاده مُسلمانان را زیر پا می گُذارد، کیفیت تازه ای به آثار بیرونی سرکوب در ماه های اخیر می بخشد.

این امر هنگامی که در کنار تلاش برای کُنترُل نهادهای سُنتی – تاریخی مُسلمانان همچون هیاتهای مذهبی توسُط قرار دادن آنها تحت نظارت وزارت اطلاعات و دستگاه های پُلیسی یا گُماردن اوباش بدنام برای سرپرستی شان گُذاشته شود، در سطح لایه های سُنتی جامعه و همچنین پیروان ایدولوژیک آن تصویر به کُلی مُتفاوتی از حُکومت دینی که به ظاهر باورها و آیینهای آنها را نمایندگی می کُند، به نمایش در می آورد.

کوشش هیستریک آقای خامنه ای برای حفظ قُدرت، در حال خالی کردن پُشت رژیم او از تکیه گاه های سیاسی و مذهبی خود می باشد. او در برابر مُسلمانان همان رفتاری را پیشه کرده است که دوستان روسی و چینی اش با مُسلمانان چچن و سین کیانگ می کُنند. تفاوت مُهم اما در این است که بر خلاف آقای خامنه ای، آقایان پوتین و هوجین تاوو بند ناف مشروعیت حکومتهای شان را به مذهب خاصی گره نزده اند و ناچار نیستند برای توجیه تدابیر خود، بر آنها لباس آموزه های الهی بپوشانند.

هراس مهار ناپذیر آیت الله خامنه ای از جُنبش اجتماعی از یاد او بُرده است که رژیم ولایت فقیه یک استبداد مُتعارف نیست بلکه، استبداد مذهبی است. او یا باید بتواند هر چه زود تر جایگزینی برای مشروعیتی که به باد می دهد پیدا کُند یا اینکه آماده شکار شُدن توسُط مولفه های نیرومند تر مشروعیت در دایره "نظام" گردد. آنچه که در هر دو صورت به مصاف جُنبش اجتماعی خواهد رفت، لاشه نیمه جان یک حُکومت شکست خورده بیش نخواهد بود.

۱۳۸۸ دی ۵, شنبه

ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور:
سيل خروشان جمعيت تهران به سمت ميدان آزادى در حال درگيرى و پيشروى هستند
تظاهرات مردم تهران- آرشيو تظاهرات مردم تهران- آرشيو
براساس گزارش ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور، انبوه جمعيت در مسير انقلاب ـ آزادى بهپيش مىروند و در حالى كه با مأموران سركوبگر به شدت درگير هستند، قصد دارند خود را بهميدان آزادى برسانند. مردم از جمله شعار مىدهند «يا حجت ابن الحسن ريشه ظلمو بكن» و «ابوالفضل علمدار برس به داد ايران» مأموران يگان ويژه انتظامى با قساوت تمام مردم بهخصوص زنان و دختران را مورد حمله قرار مىدهند، اما كارى ازپيش نمىبرند و با سيل خروشان جمعيت نمىتوانند كارى بكنند. گزارش ديگر حاكى است كه ميدان فرودوسى و خيابانهاى اطراف نيز مملو از جمعيت است و مزدوران بسيجى به شدت مردم را با زنجير و چماق مورد ضرب و جرح قرار مىدهند.

صدای بُلند دری که به روی ولی فقیه بسته شُد

منصور امان

غُرش موج عظیم اعتراضی در قُم، باند ولی فقیه را چند گره بیشتر از ساحل نجات دور کرد. نمایان ترین مسافت سنج را آیت الله احمد خاتمی، یک طبل زن کشتی سوراخ "نظام" به دست گرفته است تا همراه با تهییج پارو زنان، موقعیت جدید را نیز فاش سازد.

وی در نماز جُمعه زبان به ناسزاگویی گُشود تا کسانی که آنها را "بی طرف" می خواند را "بی عُرضه و خائن" بنامد. علت خشم آقای خاتمی، انزوای روزافزون باند نظامی - امنیتی ولایت در بخشهای مُعینی از هرم قُدرت است؛ جایی که آیت الله خامنه ای با پرداخت رشوه های جذاب اقتصادی یا بخشش نُفوذ سیاسی، طیف پُشتیبانان حسابگر خود که از مُلاهای حُکومتی تا مُکلاهای بندباز را در بر می گیرد، نشانده است.

آنها از این رو آماج پرخاش قرار می گیرند که نه فقط در هیاهوی ساختگی بر سر عکس آیت الله خُمینی حاضر به هم نوایی با ولی نعمت خود نشُدند بلکه، حتی اکنون که وی در یک کشاکش واقعی در پایتخت مذهبی "نظام" به گونه جُبران ناپذیری بی اعتبار گردیده نیز از ارایه خدمات خود برای آرایش چهره لکه دار او خودداری می ورزند.

تنگنای باند ولی فقیه در این زمینه هنگامی آشکار می گردد که آقای احمد خاتمی در انتهای سُخنرانی خود برای از دست ندادن قافیه قصد می کُند از حامیان بُلند پایه آیت الله خامنه ای در قُم تشکُر کُند و تنها می تواند نام یک مُلای گُمنام، آیت الله نوری همدانی را ببرد.

سُخنان وی حتی آنجا که تلاش کرده دو پهلو به گوش برسد، گُفتن به در برای شنُفتن دروازه از آب درآمده است. مُخاطبان اصلی پیام باند ولی فقیه و گیرندگان فرمان شفاهی "صُدور بیانیه علیه اوباما و دُشمنان مردُم" کسانی نیستند که تا کُنون نشان داده اند تحت تاثیر باجگیریهایی از این دست قرار نمی گیرند. آنها را باید در صف آیت الله های "عُظمی" و جریانهایی مانند "جامعه مُدرسین حوزه علمیه قُم" جُستجو کرد که به گونه شوکه کُننده ای برای باند ولایت، ترجیح می دهند این روزها در کنار "رهبر" دیده نشوند. جالب اینجاست که پیام رسان "بی عُرضگی یا خیانت" یعنی، آقای خاتمی خود یکی از اعضای "جامعه" یاد شُده است!

ضربه ی قُم، گُشایش جبهه جدیدی علیه طیف مزبور را به آیت الله خامنه ای تحمیل کرده است. ولی فقیه برای پافشاری بر مشروعیت دینی و سیاسی خویش، چاره ای جُز به صف کردن مراجع و نهادهای روحانیون پُشت سر خود و در صورت ناکامی، سرکوبی و پراکنده کردن آنها ندارد. تحوُل مزبور، روند تجزیه باند نظامی – امنیتی ولی فقیه را دُرُست در هنگامی که به سبب جنگ سراسری با جُنبش دموکراتیک به استحکام درونی نیاز دارد، شتاب می بخشد.

دیروز، شنوندگان آیت الله خاتمی صدای بُلند دری که به روی ولی فقیه در قم بسته شُد را شنیدند.

۱۳۸۸ دی ۳, پنجشنبه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ميلاد مسيح (ع) و آغاز سال نو ميلادى را به تمامى هموطنان مسيحى، تبريك گفت
مريم رجوى رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوى رييسجمهور برگزيده مقاومت ايران
رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى پيامى بمناسبت ميلاد مسيح و آغاز سال نو ميلادى براى هموطنان مسيحى و همه مسيحيان شريف حامى مقاومت و براى پيروزى قيام مردم ايران آرزوى موفقيت كرد خانم رجوى گفت: براى رژيم ولايتفقيه هيچ شفا و علاجى متصور نيست. در نقطه مقابل براى مردم ايران و قيام و مقاومتشان به گفته عيسى بن مريم زمان زمان مطلوب است و امروز روز نجات. رئيسجمهور برگزيده مقاومت هم‌چنين گفت: در سالروز ميلاد مسيح (ع) كه در جهان تاريكىها نورى درخشاند و تاباند خدا را شكر مىكنيم كه نور پايدارى ايران زمين و مردم و مقاومتش را به ساحل نجات و آزادى نزديك كرد. قيام مردم ايران براى به زيركشيدن حكومت ولايتفقيه در سياهترين شب اختناق ايران شعلهور شد مردم دلير به ويژه زنان و جوانان بارهابهپاخاستند، بسيج سركوبگرانه رژيم بارها مقهور اراده آنان شد و رژيم ولايتفقيه در مهار قيام مردم ايران شكست خورد.
خوشا قيام كنندگان كه شعارها و سمبلها و ارزشهاى دجالگرانه اين رژيم را در هم پيچيدند از نماز ريايى جمعه تا بساط نمايشهاى ضداستكبارى آن.
بله آنها قفل 30ساله ولايت سياه بر دانشگاهها را گشودند و بر آزادى و دموكراسى پاى فشردند. همزمان ديكتاتورى ولايتفقيه در رأس خود شقه شد و تمهيدهاى رژيم قادر نشد شكاف بزرگ در رأس حكومت را ببند زيرا چنان كه مسيح (ع) گفته است ذهن آنها كند، گوشهايشان سنگين و چشمهايشان بسته است. و الا اگر چشمهايشان مىديد اگر گوشهايشان مىشنيد و اگر مىفهميدند و بازگشت مىكردند من آنان را شفا مىدادم. آرى براى رژيم ولايتفقيه هيچ شفا و علاجى متصور نيست. درنقطه مقابل براى مردم ايران و قيام و مقاومتشان به گفته عيسى بن مريم زمان، زمان مطلوب است و امروز روز نجات.

۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

مردم دلير نجف آباد ضمن درگيرى گسترده با ماموران سركوبگر، جاده نجف آباد اصفهان را به كنترل خود درآوردند
قيام سر باز ايستادن ندارد قيام سر باز ايستادن ندارد
درگيريهاى گسترده ميان مردم نجف آباد با مأموران سركوبگر رژيم آخوندى كه از شب گذشته شروع شده امروز نيز ادامه دارد. مردم نجف آباد شب گذشته به خيابان ريخته و با سر دادن شعارهايى عليه ولىفقيه ارتجاع با مأموران انتظامى و امنيتى رژيم درگير شدند. در جريان اين درگيريها تعدادى مجروح و مصدوم شدهاند. خبرهاى رسيده حاكى است كه مردم خشمگين، جاده نجف آباد ـ اصفهان را به كنترل خود درآورده و در طول مسير راهبندهايى را ايجاد كردهاند. مردم خواستار كمكهاى امدادى براى رسيدگى به مجروحان هستند. جوانان كيسههاى شن براى ايجاد موانع فراهم مىكنند و برخى نيز براى ساختن كوكتل بنزين فراهم مىكنند.

بر اساس اخبار تكميلى, مزدوران رژيم آخوندى به سوى مردم گاز اشكآور شليك مىكنند و تعداد زيادى بر اثريورش مأموران رژيم مجروح شدهاند.

مردم در خيابانها راهبندان ايجاد كرده و به مقابله با مزدوران مىپردازند. آنان عليه ولىفقيه ارتجاع شعار مىدهند و با مزدوران درگير مىشوند.

اعدام در ملاء عام، ابزار وحشت و سرکوب به ضد حکومت تبدیل شد

زینت میرهاشمی

مجریان خشونت، این بار در سیرجان با رویدادی غیر منتظره روبرو شدند. روز سه شنبه اول دی، صحنه اعدام 2 نفر در ملاء عام در سیرحان تبدیل به درگیری مردم با نیروهای انتظامی شد. صبح روز سه شنبه خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که جسد دو اعدامی، توسط بستگان آنها ربوده شد. در حقیقت مردم توانسته بودند قبل از اعدام آن دو نفر را نجات دهند که با بسیج نیروهای سرکوبگر دو نفر مزبور در حال فرار دوباره دستگیر می شوند. خبرگزاریها عصر سه شنبه اعلام کردند که اعدامیها بعد از دستگیری دوباره اعدام شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، مردم سیرجان در مراسم اعدام مجدد این دو نفر دست به اعتراض زدند و شعارهایی علیه حکومت دادند.

به گزارش ادوارد نیوز، بیش از 5000 نفر از مردم سیرجان (در استان بلوچستان) در محل حاضر شدند و نسبت به این عمل اعتراض کردند. در جریان اعتراض مردمی، بیش از 30 نفر از مردم سیرجان توسط نیروهای سرکوبگر کشته و مجروح شدند.

اعدام در ملاء عام ابزاری برای رعب و وحشت طی سه دهه توسط رژیم اجرا شده است. رویداد امروز این ابزار را به ضد حکومت تبدیل کرد. مجازات اعدام عملی غیر انسانی و ضد بشری و محکوم است. اعدام در ملاء عام به عنوان ابزاری جهت رعب و وحشت این شیوه ضد انسانی مجازات را نهادینه می کند و سکوت در برابر این عمل غیر انسانی به رشد خشونت کمک می کند. اعتراض آشکار و تبدیل صحنه به ضد خود، یکی از راهکارهای مقابله با این خشونت آشکار است. مردم سیرجان این راهکار را روز سه شنبه اول دی به نمایش گذاشتند.

۱۳۸۸ دی ۱, سه‌شنبه

در مراسم تشييع آيتالله منتظرى، جمعيت انبوه شعار مىدادند; «اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه»
مراسم تشييع آيت الله منتظري مراسم تشييع آيت الله منتظري
ساعت 1030 دقيقه امروز در مراسم تشييع آيتالله منتظرى در قم جمعيت انبوه مردم شعار مىدهند: منتظری نمرده، اين دولته که مرده اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه مرگ بر اصل ولايتفقيه اين ماه ماه خونه، سيد على سرنگونه. يا حجه ابن الحسن ريشه ظلم روبكن ديكتاتور بدونه بهزودى سرنگونه ايرانى مىميرد ذلت نمىپذيرد ديكتاتور ننگت باد، منتظرى روحت شاد منتظری راهت ادامه دارد، حتی اگر ديکتاتور بر ما گلوله بارد بنابه اين گزارش برخى بلندگوهاى حكومتى در حمايت از رژيم آخوندى شعار مىدادند كه مردم اين بلندگوها را قطع كردند. تلويزيون العربيه گفت: تشييع جنازه منتظرى در شهر قم عامل تحريك كننده ديگرى براى استمرار اعتراضها است. نيروهاى ضدشورش در خيابانهاى قم گسترش يافتند. مقامهاى رژيم ايران شب گذشته دست به دستگيرى گسترده مخالفان زدند كه براى رفتن به قم و شركت در تشييع جنازه تلاش مىكردند. صدها تن از مخالفان در تظاهرات شبانه نزديكى ميدان محسنى در تهران شركت كردند و عكسهاى منتظرى در دست داشتند و شعارهايى در حمايت از او سر مىدادند. در همين رابطه وزارت ارشاد رژيم ايران به روزنامه‌ها دستورالعمل داده است كه عكس منتظرى را در صفحه اول خود چاپ نكنند و هيچگونه اطلاعاتى حول تاريخ سياسى وى چاپ نكنند».

خاکسپاری آیت الله منتظری، نمادی از تنفر مردم نسبت به سلطنت مطلقه خامنه ای بود

زینت میرهاشمی

روز دوشنبه 30 آذر، صدها هزار تن در مراسم خاکسپاری آیت الله منتظری در شهر قم شرکت کردند. این جمعیت عظیم علیرغم همه موانع نیروهای سرکوبگر گردهم آمدند و با حمایت خود از منتظری، تنفر خود را از خامنه ای نشان دادند. شعارهای «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، این ماه ماه خونه، خامنه ای سرنگونه و....» بار دیگر بر تداوم حرکتهای اعتراضی مردم و عزم آنها برای سرنگونی دیکتاتوری، صحه گذاشت.

مراسم عزاداری آیت الله منتظری تبدیل به مراسمی سیاسی علیه خامنه ای و گماشتگانش شد. هنگامی که پیام حقیرانه ی خامنه ای به مناسبت درگذشت منتظری از بلندگو پخش شد، جمعیت با هو کردن آن، برچ و باروی ولی فقیه را نشان گرفتند.

درگذشت آیت الله منتظری، که با موضع گیریهای خود در دفاع از جنبش مردمی و باطل اعلام کردن ولایت خامنه ای تبدیل به یکی از مخالفان جدی در برابر خامنه ای شده بود، و نیز حمایت مردمی از وی در مراسم خاکسپاری اش، جنبش بیشماران در رویارویی با استبداد را بار دیگر به خبر اول رسانه های جهان تبدیل کرد. گردهمایی مردمی در شهر قم نشان داد که همه حرکتهای مردمی با تبدیل فرصتها به اعتراض و با زدن ضربه به پیکر ولایت فقیه، شکاف در بالا را عمیق تر کرده و وحدت در جنبش را بیشتر خواهد کرد.

یکی از ویژگیهای گردهمایی امروز در شهر قم، پیدایی آن بعد از پروژه آویزان شدن خامنه ای به عکس تکه پاره شده خمینی بود.

آدینه 27 آذر، قرار بود جانشین خمینی، پیروزی پروژه استفاده از تصویر پاره شده دیکتاتوری که دیگر زنده نیست را در خیابانهای تهران جشن بگیرد. اما این فاتحان «صدا و سیمای» استبداد، روز آدینه، مجبور به عزاداری برای شکست پروژه خود شدند. مقایسه سه رویداد مهم در آذر ماه، یعنی 16 آذر، 27 آذر و 30 آذر واقعیت موجود در جامعه ایران را به خوبی تعریف می کند. خامنه ای و ولایت مطلقه او در منتهای انفراد و ضعف و خیزش مردم روز به روز بالنده تر و عمیق تر.

۱۳۸۸ آذر ۳۰, دوشنبه

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، ضمن تسليت بهمناسبت درگذشت آيتالله منتظرى، خواستار پيگيرى حكم عزل خامنهاى شد
مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران آيت الله منتظري آيت الله منتظري
آيتالله منتظرى شب گذشته در سن هشتادوهفت سالگى در قم درگذشت. رئيسجمهور برگزيده مقاومت، درگذشت آيتالله منتظرى را تسليت گفت و روحانيان و طلاب و حوزههاى علميه را به پيگيرى حكم آن مرحوم مبنى بر بطلان ولايت جائرانه خامنهاى و ضرورت عزل او از اين منصب غصبى كه درتعارض آشكار با حق حاكميت ملت ايران است، فراخواند. خاطرنشان مىكنيم آقاى منتظرى كه از دوران رژيم شاه نماينده خمينى در ايران و بعد از انقلاب و روى كارآمدن رژيم، به مدت ده سال قائممقام وجانشين خمينى دررهبرى نظام بود، درسال 1367 به قتلعام مجاهدين توسط خمينى اعتراض كرد و به همين خاطر بركنارشد. خمينى درحكم نابودى جمعى مجاهدين اسير كه مصداق بارز جنايت عليه بشريت است، نوشته بود: «كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سر موضع نفاق خود پافشارى كرده و مىكنند، محارب و محكوم به اعدام مىباشند». خمينى در پاسخ به سؤالات فورى رئيس ديوانعالى رژيم كه ايا اين حكم افراد محاكمه نشده يا افرادمحكوم به زندان كه دوره محكوميتشان هم تمام شده را شامل مىشود يانه؟ با قساوتى حيرت انگيز دوباره دستورداد: «در تمام موارد فوق هركس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حكمش اعدام است سريعا دشمنان اسلام را نابود كنيد. منتظرى در اعتراض خود به خمينى بهخاطرصدور كشتار مجاهدين زندانى نوشت اعدام چند هزارنفر در چند روز و آن چه توسط هيأت مرگ منصوب خمينى و وزارت اطلاعات صورت گرفته روى ساواك شاه و جنايات ديكتاتورى سابق را سفيد كرده است. آقاى منتظرى به خمينى نوشت: «مجاهدين خلق يك سنخ فكر و برداشت هستند، يك نحو منطق است و منطق غلط را با منطق صحيح بايد جواب داد باكشتن حل نمىشود بلكه ترويج مىشود». آقاى منتظرى كه پس از بركنارى توسط خمينى، پيوسته درحالت حصر و محدوديت بود، در مقاطع مختلف به انتقاد و اعتراض عليه خامنه‌اى و حاكميت مبادرت كرد و در پى بالا گرفتن قيام سراسرى مردم ايران عليه حكومت جبار آخوندى، طى فتوايى به تاريخ 19تيرماه88، بدون نام بردن از خامنهاى، حكم به عزل او داد و ولايت او را بهخاطر فقدان عدالت و امانتدارى و برخوردار نبودن از رأى اكثريت مردم ”موجب سقوط قهرى“ شناخت و حكومت خامنهاى را ”جائر“ و ولايت او را ”جائرانه“ خواند. درپى صدور حكم منتظرى، رهبر مقاومت دراين باره پيامى فرستاد كه متن آن در زير آمده است: حكم منتظرى به عزل خامنهاى مسعود رجوى-19تير88 حكم آيتالله منتظرى، مبنى بر ولايت جائرانه خامنهاى و ضرورت عزل او از اين مقام و تأكيد براينكه «ترس از مخلوق شرك به خدا» و حق حاكميت خلق در زنجير ايران است شايان تقدير است. بالاترين سرمايه دنيوى و اخروى منتظرى در پيشگاه خدا و خلق همانا عزل او توسط خمينى دجال از منصب جانشينى، بهخاطر اعتراض به قتلعام زندانيان مجاهد است. دست شستن از همكارى با ظلمه و حكام جور و ستم طبق تعاليم صريح شيعه جعفرى و نصّ روايت امام صادق وظيفه هر مسلمان و مؤمن است. بنابراين عزل از جايگزينى تالى حجاج بن يوسف در تاريخ معاصر اسلام و ايران، كه خمينى سفاك و خون آشام است، موجب فاصله گرفتن از عذاب اخروى و آتش جهنم است. همانا كه بسيارى از آخوندها و مدعيان روحانيت از راه خدا باز ميدارند، داراييهاى مردم ايران را به سرقت مىبرند و مى‌خورند… پس آنان را به عذاب اليم بشارت ده… إنّ كثيرًا مّن الأحبار والرّهبان ليأكلون أموال النّاس بالباطل ويصدّون عن سبيل اللّه… فبشّرهم بعذابٍ أليمٍ جاى آن دارد كه آقاى منتظرى كه اكنون در 87سالگى بسرمىبرد، براى خير دنيا و آخرت خود و جبران مافات، قبل از ممات، تمامى حق و حقيقت را خالصانه و لوجه الله با مردم ايران در ميان بگذارد. حق و حقيقت همانا غصب حاكميت و حقوق مردم ايران و سرقت انقلاب ضدسلطنتى تحت عنوان ولايتفقيه است. لكه ننگ و رژيمى كه بايد بالكل از تاريخ ايران و از دامن مطهر اسلام علوى زدوده شود. هم‌چنانكه ديكتاتورى سلطنتى پايانى جز سرنگونى نداشت، سلطنت مطلقه آخوندى نيز كه بقول خود آقاى منتظرى، روى ساواك شاه را در شكنجه و كشتار و جرم و جنايت سفيد كرده است، محكوم به فنا و نابودى و لعنت ابديست. اميدواريم كه آقاى منتظرى در همين رابطه، هرگونه ”ترس از مخلوق“ و كفار و مشركان آزادى و حقوق ملت ايران از قبيل خامنهاى و احمدىنژاد را، به كنارى بگذارد و به اين وسيله دين خود را به ايران و اسلام و به‌ويژه به ائمه تشيع، ادا كند. در راستاى اداى همين وظيفه، براى او آرزوى سلامت و توفيق و طول عمر مى‌كنم. مسعود رجوى-19تير88

در مراسم تشييع آيتالله منتظرى، جمعيت انبوه شعار مىدادند; «اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه»
مراسم تشييع آيت الله منتظري مراسم تشييع آيت الله منتظري
ساعت 1030 دقيقه امروز در مراسم تشييع آيتالله منتظرى در قم جمعيت انبوه مردم شعار مىدهند: منتظری نمرده، اين دولته که مرده اين ماه ماه خونه يزيد سرنگونه مرگ بر اصل ولايتفقيه اين ماه ماه خونه، سيد على سرنگونه. يا حجه ابن الحسن ريشه ظلم روبكن ديكتاتور بدونه بهزودى سرنگونه ايرانى مىميرد ذلت نمىپذيرد ديكتاتور ننگت باد، منتظرى روحت شاد منتظری راهت ادامه دارد، حتی اگر ديکتاتور بر ما گلوله بارد بنابه اين گزارش برخى بلندگوهاى حكومتى در حمايت از رژيم آخوندى شعار مىدادند كه مردم اين بلندگوها را قطع كردند. تلويزيون العربيه گفت: تشييع جنازه منتظرى در شهر قم عامل تحريك كننده ديگرى براى استمرار اعتراضها است. نيروهاى ضدشورش در خيابانهاى قم گسترش يافتند. مقامهاى رژيم ايران شب گذشته دست به دستگيرى گسترده مخالفان زدند كه براى رفتن به قم و شركت در تشييع جنازه تلاش مىكردند. صدها تن از مخالفان در تظاهرات شبانه نزديكى ميدان محسنى در تهران شركت كردند و عكسهاى منتظرى در دست داشتند و شعارهايى در حمايت از او سر مىدادند. در همين رابطه وزارت ارشاد رژيم ايران به روزنامه‌ها دستورالعمل داده است كه عكس منتظرى را در صفحه اول خود چاپ نكنند و هيچگونه اطلاعاتى حول تاريخ سياسى وى چاپ نكنند».

آیت الله منتظری نماد دیگری در مرزبندیهای هوشیارانه جنبش بیشماران

لیلا جدیدی

اسقف "اسکار رومرو"، پیشوای کلیسای کاتولیک السالوادر که پس از یک دوره حمایت از واتیکان به مبارزات مردم این کشور علیه ظلم و ستم حاکم پیوست، پیش از آنکه قلب اش زیر رگبار گلوله های مزدوران رژیم السالوادر از حرکت بایستد گفت: "پس از مرگم، من در مردم السالوادر خواهم زیست." منتظری مانند رومرو یک روحانی استثنایی بود. او پیش از مرگ و بیشتر پس از آن، مرزبندی میان سودجویی، تملق، ضعف شخصیتی، کور ذهنی را با هوشیاری، انسان گرایی و واقع بینی میان سران مذهبی برجسته کرد. بی جهت نیست که شرکت کنندگان در مراسم سوگواری وی در نجف آباد نیز با شعار "دیکتاتور، دیکتاتور، منتظری راهش ادامه دارد" به او ادای احترام کردند.

این رهبر مذهبی که از مراجع عالی مسلمانان است، در مبارزه با حکومت شاه ایستادگی کرد و در سال 1367 شجاعانه به اعتراض علیه شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی برخاست و به همین خاطر به حبس در خانه محکوم شد. او تلاش خود برای گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی را "خطا" خواند و علاوه بر آن، در یک اقدام بی سابقه از جانب یک رهبر شیعه، به حکومت به خاطر آزار ایرانیان بهایی اعتراض و از حق شهروندی آنان دفاع کرد. از سوی دیگر، وی پس از نمایش رسوای انتخابات از رژیم خواست "به خاطر اشتباهات انجام شده در رویدادهای اخیر عذر خواهی" کند و در نامه ای به مراجع تقلید و مقامهای شیعه، رژیم را "حکومت ولایت نظامی" خوانده و شنیدن "صدای زنگهای خطر" را به "روحانیت و مرجعیت" توصیه کرد. او بدینگونه محبوبیت اصلی خود را با قرار گرفتن در سمت مردم به دست آورد.

دقیقن به همین خاطر است که حکومتی که با خشونت در برابر خواستهای به حق مردم ایران ایستاده حتی از پیکر بی جان او نیز در هراس است و نیروهای سرکوب امنیتی و سپاه پاسداران را در مقابل آن آرایش داده است. در حالی که مهمترین خبرگزاریهای جهان خبر فوت او را به عنوان یک رهبر مذهبی طرفدار جنبش و مورد ستایش گزارش می دهند، خبرگزاریهای حکومتی مانند ایرنا و فارس حتی از ذکر عنوان مذهبی وی (آیت الله) خودداری کردند. وزارت ارشاد در دستور العملی خطاب به روزنامه ها، محدوديتهای فراواني را براي انتشار اخبار مربوط به درگذشت آيت الله منتظری اعلام و به خاطر "آرامش"، حالت فوق العاده اعلام می کند.

خامنه ای، چهره منفور در برابر مردم ایران، در پیام تسلیت مزورانه خود، بخشش خطای او که همانا پیوستن به مردم و روگردانی از "نظام" است را از خدا خواست. در مقابل، موج بزرگی از مردم ایران حتی آنها که اعتقادات مذهبی ندارند برای ادای احترام به او و نشان دادن تنفر خود از نظام جمهوری اسلامی به خیابانها آمده اند.

جنبش آزادیخواهانه مردم ایران، جنبش بی شماران، هوشیارانه صف بندیهای مردمی و ضد مردمی را به رخ دارو دسته خامنه ای کشیده است.

۱۳۸۸ آذر ۲۵, چهارشنبه

120نماينده كنگره آمريكا، از رئيسجمهور آمريكاخواستند كه مانع جابجايى اجبارى ساكنان اشرف شود
باب فيلنر, به نمايندگي از 120نماينده كنگره, اوباما را به ممانعت از انتقال اجباري ساكنان اشرف, فراخواند باب فيلنر, به نمايندگي از 120نماينده كنگره, اوباما را به ممانعت از انتقال اجباري ساكنان اشرف, فراخواند
120 نمايندگان كنگره آمريكا روز سهشنبه از رئيسجمهور آمريكا خواستند، تا مانع جابجايى اجبارى ساكنان اشرف توسط دولت عراق شوند. خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: باب فيلنر نماينده دموكرات كنگره آمريكا، كسى كه در حمايت از اين پناهندگان يك قطعنامه به مجلس نمايندگان ارائه كرده، روز سهشنبه در يك كنفرانس مطبوعاتى به خبرنگاران گفت: ”ما اين‌جا هستيم تا از هركسى كه مىشنود بخواهيم، از دولت عراق و دولت آمريكا خواسته شوند، جابجايى اجبارى ساكنين كمپ اشرف را متوقف كنند“ . باب فيلنر كه از جانب 120 عضو مجلس نمايندگان كنگره آمريكا حمايت مىشود، اميدوار است اين مجلس قبل از اينكه كنگره براى تعطيلى موقت تعطيلات آخر سال برود، قطعنامه پيشنهادى او را تصويب نمايد. خبرگزارى فرانسه در ادامه افزود: سازمان مجاهدين خلق ايران كه در مخالفت با رژيم ايران به اجبار از كشورشان خارج شدند، بعد از 24سال اقامت در كمپ اشرف روز سهشنبه از تخليه كمپ خوددارى كردند. سازمان مجاهدين خلق ايران اخطار كرده است كه تخليه اجبارى اشرف ممكن است منجر به خونريزى بيش از آنچه در ژوئيه اتفاق افتاد؛ گردد. در آن زمان وقتى نيروهاى عراقى براى استقرار يك پست فرماندهى در داخل اين كمپ تلاش كردند، 11نفر كشته و 500نفر زخمى شدند.

معرکه گیری برای آتش زدن عکس خمینی نظام را از سقوط نجات نخواهد داد

زینت میرهاشمی

در پی بی تاثیر بودن سناریوی هویت گذاری «انقلاب مخملی» بر جنبش مردمی، از اتاق فکر فرماندهان سرکوب، طرحی دیگر برای نجات نظام به نمایش گذاشته شد. طرحی برای وحدت در هرم قدرت و سرکوب بیشتر مردم. در این طرح با جنجال در مورد آتش زدن عکس یک دیکتاتور مرده، شرایطی به وجود آورده می شود که مخالفان درون نظام به تسلیم وادار شوند و مردم با شدت بیشتر سرکوب شوند.

در حالی که سیمای جمهوری اسلامی شعارهای دانشجویان علیه اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه را نادیده می گیرد، یک باره آتش زدن عکس خمینی بارها به نمایش گذاشته می شود.

به تصور طراحان این پروژه، نمایش این صحنه شعار مرگ بر خامنه ای و آتش زدن عکس ولی در سایه قرار می گیرد و با ابراز وفاداری سران جریان سیز به خمینی، کارت سبز برای سرکوب خیزش دانشجویان صادر می شود و همزمان امکانات برای روانه کردن گله های اراذل و اوباش به دانشگاهها برای ایجاد رعب و ترس بیشتر می شود. اما در عمل کل این طرح ناکام ماند. جایگاه جنبش رنگین کمان بیشماران و شعارهایش بسیار بالاتر از ان است که جنجال بر سر آتش زدن عکس خمینی بتواند آن را از حرکت بازدارد. این جنبش، سلطان زنده که خود را نماینده «خدا» بر روی زمین می داند را نشانه رفته است.

برجسته کردن تصویر آتش گرفته خمینی برای وحدت در بالا و سرکوب جنبش مردمی دقیقا نشانه ضعف و بی ارزش بودن جایگاه خامنه ای به عنوان ولی فقیه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، طی بیانیه ای نمازگزاران روز آدینه را به جولان دادن در خیابانهای تهران دعوت کرده است. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از کروبی و موسوی خواسته است که به «رهبر» لبیک گویند و در نماز جمعه شرکت کنند.

موسوی و کروبی خواستار بر پایی تظاهراتی شده اند که بدین وسیله دلبستگی خود را به خمینی شان دهند. رفسنجانی در صحبتهایش عاقلان دو طرف را به چاره جویی دعوت کرد. پایوران رژیم همه بر وضعیت بحرانی تاکید می کنند و دنبال چاره ای برای نجات نظام هستند و می خواهند قیام مردمی را یک دعوای خانگی جلوه دهند. در حالی که جنبش مردمی مطالبات مشخص دارد و کنشگران این جنبش با تداوم حرکتهای اعتراضی خود اراده خود را برای یک تغییر دموکراتیک نشان داده اند.

ترفند نشان دادن عکس آتش گرفته خمینی نه فقط وحدت و یا سازشی در میان بالائیها ایجاد نکرد که تضاد آنان را تشدید کرد. طرح بستن شکاف در بالا به شرطی می تواند موفق شود که ولی فقیه برای پرداخت هزینه آن که در گام اول تقسیم قدرت است اعلام آمادگی کند.

ابراز دلبستگی آقایان موسوی و کروبی به خمینی و نظام جمهوری اسلامی به شرطی برای خامنه ای قابل قبول است که این آقایان پرچم سفید را بالا برده و به گماشته ولی فقیه ابراز فاداری کنند. همچنین برای خامنه ای محکوم کردن توهین به خمینی کافی نیست. از منظر طراحان این سناریو این دلبستگی باید وحدت کامل در سرکوب عملی جنبش رنگین کمان بیشماران باشد.

۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

جابجايى اجبارى ساكنان اشرف-شماره3
توطئه بمبگذارى نزديكى محل تجمع خبرنگارانى كه قصد رفتن به اشرف داشتند
انفجارهاي بغداد - آرشيو انفجارهاي بغداد - آرشيو
فرافكنى ملايان حاكم بر ايران به منظور سرپوش گذاشتن بر نقش رژيم در انفجارهاى بغداد در حاليكه قيام مردم ايران ناقوس مرگ فاشيسم دينى حاكم را به صدا در آورده، حكومت آخوندها فشارهاى خود را به دولت عراق براى جابجايى اجبارى ساكنان اشرف تشديد كرده است. پس از يكسال تحريم مطبوعاتى اشرف، هفته گذشته سخنگوى دولت عراق خبرنگاران را دعوت كرد كه در روز 15دسامبر در يك تور مطبوعاتى ترتيب يافته از سوى حكومت عراق از اشرف بازديد كنند و از برنامههاى مورد نظر كميته بستن و جابجايى ساكنان اشرف فيلم و گزارش تهيه كنند. اكنون در پى انفجارهاى امروز بغداد، كه گفته مىشود يكى از آنها مشخصا نزديكى محل تجمع خبرنگاران صورت گرفته است، رژيم آخوندى بلادرنگ در يك موضعگيرى رسوا، انفجارها را به سازمان مجاهدين خلق ايران نسبت داد و ادعا كرد ”شايد اين انفجارها هشدارى باشد به خبرنگاران كه به انتقال مجاهدين از پايگاهشان… . پوشش ندهند“.
ترديدى نيست كه اين بمبگذارى كثيف نزديكى محل تجمع خبرنگاران توسط رژيم آخوندها و نيروى تروريستى قدس ترتيب داده شده است. اما رژيم در يك تلاش مذبوحانه براى سرپوش گذاشتن بر نقش خود نعل وارونه مىزند و اين جنايت تروريستى را به مجاهدين نسبت مىدهد. مقاومت ايران هم‌چنانكه در اطلاعيه دبيرخانه شورا در 17آذر 1388 خاطرنشان كرده، اسناد و اطلاعات موثقى از درون سپاه پاسداران و نيروى تروريستى قدس در اختيار دارد كه نشان مىدهد رژيم ايران و مزدورانش مسئول انفجارهاى پيشين بغداد هستند و مواد انفجارى و تسليحات آن را تامين مىكنند. اين اسناد هم‌چنين نشان مىدهد دولت عراق به نقش رژيم ايران كاملاً آگاه است، اما برخى مقامهاى عراقى عمداً اين حقيقت را كتمان مىكنند و اذهان را از منشأ اصلى تروريسم و نا امنى در عراق منحرف مىنمايند. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 24آذر 1388 (15دسامبر 2009)

در دفاع از حقوق انسانی ساکنان شهر اشرف

زینت میرهاشمی

دولت عراق در سناریویی طراحی شده و ضمن دعوت از خبرنگاران، اعلام کرده است که امروز سه شنبه 24 آذر برابر با 15 دسامبر ساکنان اشرف را به محل دیگری منتقل خواهد کرد تا در فرصت مناسب آنها را از عراق اخراج کند. این طرح ضد بشری در حالی مطرح می شود که کمپ اشرف ماههاست که تحت شدیدترین محاصره قرار دارد. ساکنان کمپ اشرف اعلام کرده اند که برای این جا به جایی هیچ گونه توافقی با آنان صورت نگرفته است. این سناریوی ضد انسانی، دستاورد تسلیم ننگ آور دولت عراق در مقابل ولی فقیه رژیم ایران است. تصمیم دولت عراق موجی از تنفر و محکومیت بین المللی را تاکنون به همراه داشته است.

طرح جا به جایی ساکنان اشرف با مخالفت گسترده نیروهای روشنفکر عراقی و نیز 24 تن از اعضای مجلس عراق روبرو شده است.

اگر چه دولت عراق در مرداد ماه گذشته(ژوئیه 2009) خوش خدمتی به خامنه ای را با رفتار وحشیانه علیه ساکنان کمپ اشرف به نمایش گذاشت، اما مقاومت زنان و مردانی که تمام هستی آنان در دفاع از آزادی و در مبارزه با دیکتاتوری مذهبی جاکم بر ایران تعریف می شود، دولت عراق را رسوای جهان کرد. انتقال اجباری ساکنان کمپ اشرف، در ادامه خواست رژیم ایران، پروژه ای خطرناک، بیرحمانه و غیر انسانی است. بدون شک این سناریو در صورت عملی شدن بار دیگر کشتاری از فرزندان مردم ایران را در بر خواهد داشت. این کشتار گسترده تر از کشتار مرداد ماه گذشته خواهد بود.

فشار دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به دولت عراق برای اجرایی شدن این پروژه در امتداد سرکوب قیام و خیزش جوانان و مردم ایران است. رژیم در هر تند پیچ رویدادهای ناشی از بحران سرنگونی، فلش سرکوب را به طرف اپوزیسیون سازمان یافته نشانه می رود. پایوران رژیم در سودای انتقام گیری از خشم مردمی که شعار می دهند «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» گماشتگانش در عراق را تهدید می کند که به سرعت تکلیف اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را روشن سازد. رژیم قصد دارد تکلیف آنان را قبل از تعین تکلیف خودش روشن کند. این پروژه ضد انسانی تحقق نیافتنی است.

ساکنان کمپ اشرف در کادر کنوانسیونهای بین المللی «افراد حفاظت شده» به حساب می آیند و دولت عراق ملزم به رعایت قوانین و میثاقهای بین المللی است. بر اساس کنوانسیونهای مربوط به حقوق انسانی افراد تحت حفاظت، هرگونه جابجایی اجباری ممنوع است.

همصدا با همه وجدانهای بیدار و مدافع حقوق بشر، همزبان با همه نیروهای مترقی و صلح دوست خواهان رفع آزار و اذیت اعضای سازمان مجاهدین در عراق هستیم و انتقال اجباری آنها را محکوم می کنیم.

۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

هياهوى رژيم ولايتفقيه بر سر پاره كردن و لگدمال شدن عكس خمينى دجال، نشانهيى از پايان كار اين رژيم است
مريم رجوى, رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى, رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت خانم مريم رجوى، درباره هياهوى رژيم ولايتفقيه وزوزههاى خامنهاى بر سر پاره پاره و لگد مال شدن عكس خمينى دجال درقيام سراسرى 16آذر گفت: همين جنجال رقت انگيز خود از نشانه‌هاى از پاافتادگى و پايان كار رژيم است. بهطورى كه خامنه‌اى حتى نتوانست باندهاى رژيم را بر سر آن هم‌صدا و همراه كند و جز بخشى از امام جمعه‌ها و آخوندها و طلبه‌هاى تحت استخدام سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات كسى را نتوانست به خيابان بياورد. هم‌چنان كه نمايشها و دعاوى ضداستكبارى و ضدصهيونيستى يا مستضعف‌پناهى و فريبكارى مذهبى خامنهاى هم كه امروز هدف شعارهاى كوبنده مردم بهپاخاسته ايران و منفورترين ديكتاتورعالم است، تماما شكست خورده و به ضد خود تبديل شده است. طلسم ولايت درهم شكسته و خامنهاى با عربده‌كشى خيابانى يا تنور‌ه كشيدنهاى راديوتلويزيونى و عمامه زمين زدن و جيغ و دادن كردن، نمىتواند فضاى سياسى و اجتماعى كشور را بيش از اين مختنق كند. در عين حال، فريادهاى دردآلود باند خامنه‌اى قابل فهم است. زيرا قيام كنندگان مهمترين مظهر نظام ولايتفقيه را لگدكوب كرده و خواست قطعى جامعه ايران براى به زير كشيدن تماميت نظام ولايتفقيه را ابراز كرده‌اند. چنان كه خامنه‌اى امروز گفت: «به امام اهانت بشود، به عكس امام اهانت بشود، اين كار كمى نيست، كار كوچكى نيست، دشمنان از اين كار خيلى خوشحال شدند، فقط خوشحالى نيست تحليل هم مى‌كنند، و بر اساس آن تحليل تصميم مى‌گيرند» بله آنچه جوانان شجاع ايران در قيام شانزده آذر كردند، كار كمى نبود. بنيانگذار اين رژيم ضدبشرى، هيولاى شقاوت و خونريزى كه حكم قتل عام سى هزار مجاهد و انقلابى را در سال 67 صادر كرد، كسى كه در سالهاى 60 و 61 گاه روزانه چند صد زندانى سياسى را اعدام مى‌كرد، و كسى كه كردستان را به خاك و خون كشيد و يك جنگ ضدميهنى هشت ساله را به مردم ايران و عراق تحميل كرد، اكنون آماج خشم و بيزارى قيام كنندگان است. اين كار كمى نيست. خانم رجوى خاطرنشان كرد كه رژيم ولايتفقيه در تنگناى قيام سراسرى مردم ايران اشتباه بزرگى مرتكب شد كه به دست خود لگدمال شدن عكس خمينى توسط دانشجويان را وسيعاً منعكس كرد. امروز رئيس مجلس ارتجاع با گفتن اين كه «آن صحنه موهن كه در تلويزيون منعكس گرديد مربوط به دانشجويان نمىشود» كوشيد اين اشتباه را رفع و رجوع كند. اما آب رفته به جوى بر نمى‌گردد. اكنون رژيم ولايتفقيه تلاش مى‌كند هم باند مغلوب را بكوبد و به كرنش و تمكين بكشاند و هم با انواع ترفندهاى جنگ روانى و تبليغى مردم را از سركوبگرى‌هاى هرچه بيشتر بترساند. اما واقعيت اين است كه اين رژيم در شش ماه گذشته حداكثر توانايى و ظرفيت خود براى سركوب را بهكار گرفته و ديگر چيزى در آستين ندارد. به علاوه بنابه گزارشهاى متعدد، نيروى بسيج و سپاه پاسداران بر اثر آماده‌باشهاى مستمر و زير فشار خشم و بيزارى عمومى به شدت فرسوده و ناتوان شده‌اند و اكنون جلوگيرى از انفعال و ريزش آنها به مسأله مبرمى براى رژيم تبديل شده است. از اين نظر نيز جنگ روانى و گرد و خاكهاى اين رژيم پوسيده كارى از پيش نخواهد برد و نمى‌تواند قيام توفنده مردم ايران را از ادامه و گسترش بازدارد.

ابتکار حکومت، سلاحی علیه خود

لیلا جدیدی

فتیله نظرپردازی بر سر حیله تازه "به آتش کشیدن عکس خمینی" که با هدف تحریک نیروهای رژیم و تهدید بیشتر معترضین صورت گرفته، همچنان در حال بالا کشیده شدن است. اما از سوی دیگر، روز دانشجو همانطورکه پیش از 16 آذر پر شور طرح ریزی می شد، پس از آن هم با تجمع دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه تهران و تعطیلی کلاسها ادامه دارد و مردم نیز برای حمایت از حقوق فرزندان و همرزمان دانشجوی خود بدانها می پیونند.

این روزها همه به ظاهر گرد موضوع سوخته شدن عکس خمینی جمع شده اند. در این تجمع اما بیش از هر زمانی تضادها و اختلاف نظرها بیرون زده اند. اینکه این اقدام زمینه سازی برای دستگیری احتمالی آقای موسوی طرح ریزی شده، بر کسی پوشیده نیست. با این همه برخی برای سفید کردن تشدید سرکوب، دست به دوختن زمین به آسمان زده اند. نتیجه این امر تنها به رسوایی هر چه بیشتر طراحان آن ختم می شود.

برای نمونه، فیلم به آتش کشیدن عکس خمینی است که فیلمبرداران صدا و سیما فقط از دست و پای کسانی که عکس خمینی را به آتش کشیده اند، گرفته است. تلویزیون دولتی تا به حال هم عنوان نکرده است فیلم را کسان دیگری تهیه کرده اند.

حکومت تا کنون حاضر به برداشتن گامی به عقب نشده اما از آنجایی که سر جای خود نیز نمی تواند متوقف بماند، ناچار است ابتکار برداشتن گام به جلو و اقدامی کاری را داشته باشد.

اما طراحان بی استعداد از آنجا که تلاش می کنند صدای مردم را ناشنیده بگیرند، دست به خطاهای بزرگ و جبران ناپذیری می زنند که تبدیل به سلاحی علیه خود آنها شده است.

۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

پریشان حالی وزیر اطلاعات از شکاف در بالای رژیم

جعفر پویه

رژیم ولایت فقیه در مانده در برابر امواج خروشان مردم از آنچنان پریشان حالی ای رنج می برد که صدای دستگاه داغ و درفش آن، وزارت اطلاعات را نیز در آورده است. شکاف در بالای رژیم و شقه شدن آن به حدی رسیده است که دیگر قابل لاپوشانی نیست به همین دلیل اکنون که فریاد مردم حاضر در خیابانها تمام هیکل ناسور شده آن را در مقابل توفانی عظیم به لرزه در آورده است، پایوران آن سعی دارند تا یکدیگر را مقصر اعلام کنند و گناه را به گردن دیگری بیاندازند. چهارشنبه جاری حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دست نشاندن رهبر رژیم طی سخنرانی در حوزه علمیه قم گفت: "نیروهای مخالف در حال حاضر تمامیت نظام را از درون نظام تهدید و به چالش کشیده است." این اقرار به چالش از درون نظام ولایت فقیه تازگی ندارد اما درماندگی آن در مقابل جنبش مردم کار را به جایی رسانده که چپاول کنندگان ثروت ملی مردم سعی کنند تا هرچه بیشتر رقبای خود را مقصر جلوه داده و با آنها تسویه حساب کنند. مصلحی در این روز رفسنجانی و جمعی دیگر از رهبران جناح مخالف را هدف قرار داد و غیر مستقیم درباره آنها گفت: "متاسفانه مجموعه ای از خواص که ما آنها را سرباز ولایت می دانستیم سقوط کردند و هنوز هم حاضر نیستند کلام رهبری را بپذیرند و در مقابل فتنه به حرکت درآیند." شکاف در راس رژیم و درگیری خامنه ای و رفسنجانی زمانی بالا گرفت که خامنه ای در نمایش نماز جمعه تهران حمایت خود از احمدی نژاد که در تلویزیون رفسنجانی را هدف گرفته بود، اعلام کرد. این ادعای مصلحی که رفسنجانی و بسیاری دیگر حاضر نیستند کلام رهبری را بپذیرند، به معنای فراخوان به تسلیم بدون قید شرط شدن آنهاست که به ظاهر شدنی به نظر نمی رسد. در همین رابطه رفسنجانی در سخنرانی هفته گذشته در مشهد گفت: "تا زمانی که مردم ولی فقیه را بخواهند باید باشد و اگر مردم او را نخواهند، باید کنار رود." او همچنین به بحرانی که سراپای رژیم و راس آنرا فرا گرفته اشاره کرد و گفت: "امروز نمی‌توان این صداها را پنهان كرد، چرا كه اختلافات در كشور جدی شده است." حرفهای مصلحی تاییدی بر سخنان رفسنجانی است و نشان از شکاف بسیار عمیقی در راس نظام دارد. به همین دلیل او می گوید: "فتنه امروز چنان پیچیده است که هنوز عده‌ای فکر می‌کنند یک دعوای انتخاباتی است. متاسفانه بر اساس اطلاعات دقیق، در این فتنه بسیاری از نیروهایی که از آنها انتظار و توقع نداشتیم و باید سینه چاک ولایت می‌بودند با کسانی که در برابر ولایت ایستاده‌اند همراه شدند." مصلحی نیز مانند بقیه رهبران دار و دسته مافیایی درون رژیم سعی می کند تا جنبش اعتراضی مردم را در همان اختلافات درونی رژیم تعریف کند و حاصل جنگ باندهای آن بداند. به همین دلیل می گوید: "کسانی که خود دچار بحرانند، فکر می کنند که کشور بحران زده شده ولی به عنوان یک مسوول مطلع اعلام می کنم که ما کار خود را انجام می دهیم و کشور هیج بحرانی ندارد." مصلحی از یک طرف ترس و وحشت خود از بحرانی که سر تا پای رژیم را فرا گرفته نشان می دهد از سوی دیگر ادعا دارد که کشور هیچ بحرانی ندارد. این پریشان حالی مصلحی حکایت همه پایوران و رهبران باندهای رژیم است که نمی توانند ترس وحشت خود از جنبش مردم که کلیت رژیم را هدف گرفته پنهان کنند.

رئيسجمهور برگزيده مقاومت، معرفى خامنهاى خونآشام به عنوان ديكتاتور سال را به خانوادههاى داغديده شهيدان تبريك گفت

مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوى رئيس جمهور برگزيده مقاومت
هموطنان عزيز؛ در بحبوحه قيام مردم ايران با خروش مرگ بر خامنهاى، مرگ بر ديكتاتور، خامنهاى خون آشام در منتهاى منفوريت بينالمللى بهعنوان ديكتاتور سال در نروژ معرفى شد. بر ملت بزرگ ايران، بر خانوادهها و مادران داغديده شهيدان مبارك. بر مجاهدان اشرف، بر دانشجويان بپاخاسته و بر همه جوانان اشرفنشان ميهن كه هدف اول تيغ و تبر و گلوله و حمله عوامل خامنهاى، منفورترين ديكتاتور خونريز جهان قرار مىگيرند اما شجاعانه مقاومت مىكنند، مبارك. پايدارى شما و فريادهاى «خامنهاى قاتله ولايتش باطله» و «ديكتاتور بدونه بهزودى سرنگونه»، اين‌چنين در جهان طنين مىافكند و از سوى وجدان بيدار بشريت معاصر مهر تأييد مىخورد و مقاومت و قيام خلق و پيشتازان قهرمانش به ثمر مىنشيند.

۱۳۸۸ آذر ۱۹, پنجشنبه

اظهارات مالكى مبنى بر جابجايى ساكنان اشرف، غيرقانونى و تمكين از دستورات رژيم ايران است
شوراي ملي مقاومت ايران شوراي ملي مقاومت ايران
شوراى ملى مقاومت ايران، اظهارات غيرقانونى نورى المالكى نخستوزير عراق پيرامون ”انتقال ساكنان اشرف به نقره سلمان“ بهعنوان ”اقدامى در راستاى اخراج آنان از عراق“ را تمكين حقيرانه به دستورات فاشيسم دينى حاكم، در بحبوحه قيام مردم ايران مىداند كه حمايتش از مالكى در انتخابات پارلمانى عراق را مشروط به سركوب ساكنان اشرف كرده است. همزمان با قيام سراسرى مردم ايران در روزهاى گذشته با شعارهاى مرگ بر خامنهاى و مرگ بر اصل ولايتفقيه كه ناقوس مرگ رژيم ايران را به صدا در آورده است، در حاليكه جامعه جهانى به قوىترين بيان سركوب قيام را محكوم مىكند، كميسر عالى حقوقبشر مللمتحد رژيم ايران را مورد مواخذه قرار داده و با تأكيد بر اينكه ”سركوب تظاهرات در حال تشديد است و خيلى جدىتر شده است“، ”خواستار احترام به حق اعتراض مخالفان كه يكى از آزاديهاى بينادى است“ شده است و عفو بينالمللى اعلام كرده وضعيت حقوقبشر در ايران در بدترين وضعيت در 20سال گذشته است، بهدنبال پذيرش شكايت خانوادههاى اشرف عليه مقامهاى عراقى بهخاطر جنايت عليه بشريت از سوى دادگاه اسپانيا و حكم اين دادگاه مبنى بر اينكه ساكنان اشرف افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو مىباشند و پس از آنكه شوراى ملى مقاومت ايران در اطلاعيه 8دسامبر، فاش كرد منشأ انفجارات جنايتكارانه و تروريستى بغداد، رژيم ايران مىباشد، رژيم ايران بار ديگر دستور جابجايى و حمله به ساكنان اشرف را صادر كرده است. در همين راستا نخستوزير عراق در اظهاراتى كه در ابتدا در سايت خودش منتشر شد نوشت: ”تصميم، اخراج آنان (مجاهدين) از عراق است و ما اجازه نخواهيم داد كه اين افراد در عراق باقى بمانند و موقعيكه هيچ امكانى و فرصتى باقى نماند اقداماتى ضرورى اتخاذ خواهيم كرد و كار انتقال آنان به نقره سلمان اقدامى در راستاى اخراج آنان مى‌باشد زيرا حضور آنها در شهر اشرف در استان ديالى خطرات زيادى در بر دارد كه ناشى از رابطهٴ تاريخى آنان با برخى گروهها در منطقه و نيروهاى سياسى به‌ويژه بقاياى رژيم سابق و القاعده مى‌‌باشد. از اين‌رو تصميم جابجايى، مرحله‌اى است و فكر مى‌كنم نيازى به تصميم شوراى استان المثنى نيست زيرا استان بخشى از عراق است كه تمام استانهاى آن در قبال هر گونه چالشى مسئوليت دارند“. اين اظهارات نشان مىدهد رژيم ايران دولت عراق را تحت فشار قرار داده تا يك فاجعه انسانى ديگر در اشرف بوجود بياورد. اين رژيم كه نگران است انتخابات پارلمانى عراق تعادل سياسى اين كشور را عليه رژيم بر هم بزند، حمايت خود را از مالكى مشروط به سركوب ساكنان اشرف كرده است. دعاوى دروغ و تكرارى آقاى مالكى عليه ساكنان اشرف، صرفا توجيهى براى اقدامات جنايتكارانه عليه آنان است. اتهام مضحك و سراپا دروغ رابطه مجاهدين با القاعده، نسخه ديگرى از دعاوى سخيف اطلاعات آخوندى است كه مدعى است ندا آقا سلطان، شهيد قيام مردم ايران به‌دست مجاهدين و عوامل آمريكا و انگلستان كشته شده است و عامل كشتار حجاج در مكه در سال 1366 و انفجار حرم امام رضا در سال 1373 و كشتن رهبران مسيحى ايرانى نيز سازمان مجاهدين بوده است. كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف و وكلاى ساكنان اشرف بارها از دولت عراق خواسته اند، دعاوى خود عليه مجاهدين را به يك دادگاه يا مرجع بينالمللى ارائه كند كه همواره از آن سر باز زده است. در فوريه 2008 لرد اسلين قاضى فقيد ديوان عدالت اروپا و قاضى ديوان عالى انگلستان، ضمن ارائه يك پرونده مبسوط از دعاوى و اقدامات دولت عراق عليه ساكنان اشرف به كميته حقيقت ياب دوستانه بينالمللى خواستار مداخله اين كميته شد. مقاومت ايران با توجه به اينكه نتايج فاجعهبار جابجايى ساكنان اشرف بر كسى پوشيده نيست و با توجه به اينكه معاون وزير خارجه آمريكا در امور خاور نزديك در يك جلسه استماع در كنگره اين كشور در 28اكتبر 2009 اعلام كرد ”ما نگران تمايل عراق هستيم كه (ساكنان اشرف) را با زور به جاى ديگرى در عراق منتقل كنند كه مىتواند به خونريزى منتهى شود“ از دولت و نيروهاى آمريكايى در عراق و از دبيركل ملل متحد، كميسر عالى حقوقبشر، نماينده ويژه دبيركل در عراق و همه مجامع بينالمللى مىخواهد، با جابجايى اجبارى ساكنان اشرف مخالفت نموده و اجازه ندهند يك فاجعه انسانى ديگر عليه افراد بىسلاح و بىدفاع ايجاد شود. دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 19آذر 1388 (10دسامبر 2009)