۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

این صدای انقلاب است

لیلا جدیدی

یکشنبه ششم دی ماه مردم به ستوه آمده سراسر ایران زمین از زنان و مردان، کودکان و خانواده ها به پا خواسته اند تا بقایای رژیم مذهبی ولایت فقیه را به گورستان تاریخ بسپارند. امروز روز دیگری است. امروز روزیست که مردم ایران از به کارگیری تاکتیکهای گذشته گامی فرا تر نهاده و با مقاومت دلیرانه خود، سرکوبگران وحشت زده را پا به فرار کرده اند. مقاومت انقلابی میلیونها نفر ایرانی، ستونهای پوسیده حکومت ظلم را به لرزه در آورده است.

امروز، اعتراضات انقلابی و متحد میلیونها نفر پایان شب و روزهای سیاه زندگی 30 سال گذشته و فرا رسیدن سپیده دم آزادی را بشارت داد. ماموران مزدور خلع سلاح شدند. مراکز، باتومها، گاز اشک آور و کلاهخود آنان به آتش کشیده شد.

شور اتحاد و مبارزه تا پیروزی در سراسر ایران آتشی برپا کرده است که غیر قابل فرو نشاندن است. در روزهای پیشین شبکه های مقاومت در برابر حملات وحشیانه لباس شخصیها و بسیجیها پراکنده می شدند و در جنگ و گریز بودند. امروز، سرکوبگران در برابر مقاومت مردمی پا به فرار گذاشتند

دروغ رسانهای حکومتی تلاش می کنند اخبار اعتراضات را در پایین ترین سطح گزارش دهند، با این حال نتوانسته اند وسعت اعتراضات را پرده پوشی کنند.

خبرگزاری فارس از "به آتش كشیدن اموال عمومی، بانك و خودروهای شخصی و خانه های مردم، ایراد خسارت به برخی وزارتخانه ها " توسط " جمعی از افراد فریب خورده و اراذل و اوباش حامی موسوی و خاتمی در پی فراخوان رسانه های اجنبی" خبر داد و ادعا کرد که "حرمت روز عاشورای حسینی و مراسم عزا را شكسته" و "جشن عاشورا "برگزار كرده اند. خبرگزاری مزبور از برخی "افراد فریب خورده و آشوبگر" که در خودروهای خود سان مراسم عروسی بوق می زدند" و برخی نیز در تجمعها "هلهله و شادمانی و خرابكاری" می كردند، گزارش داده است.

در این گزارش می توان واقعیت گستردگی اعتراضات و پوچ شمردن سیرک مذهبی رژیم از جانب مردم را به روشنی دید. البته که رسانه های ضد مردمی خبری از ارتقا ابزارهای سرکوب مردم از چوب و زنجیر به قمه و چاقو در خلال روز سخنی به میان نیاوردند.

خیابانها یک به یک به دست مردم فتح می شوند و مردم به یکدیگر می گویند: میدان ولی عصر را فتح کردیم. کل تهران را نیز تا شب فتح خواهیم کرد.

امروز نه تنها روز هشدار به کسانی است که در شنیدن صدای انقلاب از نارسایی شنوایی برخوردار بودند، بلکه به همه فرصت طلبان و یا محافظه کاران مرددی نیز هست که به دو دوزه بازی سیاسی دست می زنند.