۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

ابتکار حکومت، سلاحی علیه خود

لیلا جدیدی

فتیله نظرپردازی بر سر حیله تازه "به آتش کشیدن عکس خمینی" که با هدف تحریک نیروهای رژیم و تهدید بیشتر معترضین صورت گرفته، همچنان در حال بالا کشیده شدن است. اما از سوی دیگر، روز دانشجو همانطورکه پیش از 16 آذر پر شور طرح ریزی می شد، پس از آن هم با تجمع دانشجویان در پردیس مرکزی دانشگاه تهران و تعطیلی کلاسها ادامه دارد و مردم نیز برای حمایت از حقوق فرزندان و همرزمان دانشجوی خود بدانها می پیونند.

این روزها همه به ظاهر گرد موضوع سوخته شدن عکس خمینی جمع شده اند. در این تجمع اما بیش از هر زمانی تضادها و اختلاف نظرها بیرون زده اند. اینکه این اقدام زمینه سازی برای دستگیری احتمالی آقای موسوی طرح ریزی شده، بر کسی پوشیده نیست. با این همه برخی برای سفید کردن تشدید سرکوب، دست به دوختن زمین به آسمان زده اند. نتیجه این امر تنها به رسوایی هر چه بیشتر طراحان آن ختم می شود.

برای نمونه، فیلم به آتش کشیدن عکس خمینی است که فیلمبرداران صدا و سیما فقط از دست و پای کسانی که عکس خمینی را به آتش کشیده اند، گرفته است. تلویزیون دولتی تا به حال هم عنوان نکرده است فیلم را کسان دیگری تهیه کرده اند.

حکومت تا کنون حاضر به برداشتن گامی به عقب نشده اما از آنجایی که سر جای خود نیز نمی تواند متوقف بماند، ناچار است ابتکار برداشتن گام به جلو و اقدامی کاری را داشته باشد.

اما طراحان بی استعداد از آنجا که تلاش می کنند صدای مردم را ناشنیده بگیرند، دست به خطاهای بزرگ و جبران ناپذیری می زنند که تبدیل به سلاحی علیه خود آنها شده است.