۱۳۸۸ آذر ۱۰, سه‌شنبه

پاسخ بی دنده و ترمز به قطعنامه شورای حکام

زینت میرهاشمی

دولت پاسداران روز یکشنبه در برابر قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، برنامه ریزی برای ساخت 10 سایت جدید غنی سازی را اعلام کرد. صرف نظر از خالی بندی احمدی نژاد در این مورد، به نظر می رسد که وی می خواهد سیاست بی دنده و ترمز را به رخ جهانیان بکشد. دولت احمدی نژاد بعد از موضع گیری مجلس نشینان، طی مصوبه ای از سازمان انرژی اتمی ایران خواست تا دو ماه آینده 5 سایت جدید غنی سازی اورانیوم را راه اندازی کند و 5 سایت دیگر در مقیاس تاسیسات نطنز را هر چه زودتر طراحی کند. موضع دولت پاسداران شاید به ظاهر قلدرنمایی باشد اما در عمق آن نشانی از ضعف است. به ویژه در شرایط فعلی خیزشهای مردمی، این نوع بازی کردن با قطعنامه های نهادهای جهانی، دور زدن بحران سرنگونی، برجسته کردن تهدید خارجی و نجات نظام است.

شورای حکام روز آدینه 5 آذر، طی قطعنامه ای که به تصویب اکثریت بالایی از اعضای خود رسید(25 رای مثبت، 3 رای منفی و 7 رای ممتنع) رژیم جمهوری اسلامی را به خاطر مخفی کاری در ساخت تاسیسات غنی سازی فرد در قم مورد نکوهش قرار داد و به طور قاطع خواستار توقف ساخت این مرکز شد. همچنین قطعنامه شورای حکام آژانس بر تمامی قطعنامه های قبلی این شورا و شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد و بنایر این به نظر می رسد تحریمهای بیشتر و شدیدتر از طرف شورای امنیت ملل متحد بار دیگر در دستور کار است.

راهبرد جمهوری اسلامی در پروسه غنی سازی اورانیوم و رویارویی با نهادهای بین المللی، بر اساس تبدیل تهدیدها به فرصتها، شکاف در میان دولتهای بزرگ، استفاده از سیاست مماشات و گفتگو تا کنون پیش رفته است. از طرفی دیگر رژیم با ایجاد فضای تهدید جنگی و نیز تراشیدن دشمن فرضی و تقویت این امر به واسطه لابیهایش در خارج از کشور، تا کنون توانسته است زمان را به نفع خود ببرد.

تحریک نهادهای بین المللی و تولید فضای جنگی با توجه به خیزشهای مردم و شعارهایشان علیه سیاستهای خارجی حکومت، به عنوان ابزاری در دست رژیم برای مقابله با بحران داخلی برحسته تر می شود. رژیم در حالی دست به این تحریک می زند که طرفهای مقابل همه امکانات گفتگو را برایش فراهم کرده و مکرر گفته اند که هیچ جنگی در کار نیست. سیر رویدادها و موضع گیریهای آزانس و شورای حکام و نیز شورای امنیت، به سمت سخت تر شدن و در نهایت عدم پذیرش رزیم ولایت فقیه در قامت یک حکومت هسته ای است. از طرف دیگر تلاش باند خامنه ای برای تححق وحدت در داخل حول مقابله با دشمن خارجی موفق نخواهد بود. این نوع سیاستهای ماجراجویانه، هیچ سودی برای مردم ایران ندارد و فقط منافع حکومت را در بر دارد. بر همین گزاره، کارگران، مزدبگیران، دانشجویان و به طور کلی مردم ایران با شعار زندگی انسانی حق مسلم ماست، به طور علنی سیاست حکومت در عرصه دستیابی به بمب اتمی را از ان خود نمی دانند.