۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه

درگيريهاى گسترده در نقاط مختلف تهران در جريان است، يكى از خودروهاى نيروهاى سركوبگر با كوكتل به آتش كشيده شد
درگيريها در تهران - عاشورا درگيريها در تهران - عاشورا
هم اكنون در نقاط مختلف تهران از جمله ميدان رضاييهاى شهيد، ميدان ولى عصر، كريمخان زند و ميدان انقلاب به سمت آزادى درگيريهاى گسترده جريان دارد. به گفته شاهدان جوانان خشمگين در خيابان کريم خان در حال درگيرى با مأموران سركوبگر هستند. در همين خيابان نزديکى ميدان وليعصر با پرتاب كوكتلمولوتف يكى از خودروهاى ون مأموران سركوبگر نيروى انتظامى را به آتش كشيدند. مأموران سركوبگر نيروى انتظامى براى مقابله با تظاهرات مردم در ميدان رضاييهاى شهيد، اقدام به پرتاب گاز اشكآور كردند. ولى مردم باروشن كردن آتش به مقابله با مزدوران پرداختند شاهدان گفتند تظاهرات به ميدان وليعصر و خيابانهاى اطراف کشيده شده است. بر اساس گزارشى كه ستاد اجتماعى مجاهدين در داخل كشور هم رسيده، در اطراف ميدان انقلاب به سمت ميدان آزادى درگيريهاى پراكنده ميان گروههاى از جوانان و مأموران سركوبگر در جريان است، مأموران در تلاش هستند كه مغازههاى اين منطقه را ببندند. اما با مقاومت مغازهداران مواجه هستند. در خيابان وليعصر نيز نزديكى ميدان ونك صداى تيراندازى شنيده مىشود كه براى متفرق كردن تظاهر كنندگان است.