۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

عدم آزادی 36 مجاهد گروگان پیروی کردن از ولی فقیه است

زینت میرهاشمی

پیروی کردن از رژیمی که مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» وعده دفن آن به زباله دان تاریخ را می دهند، هیچ چشم اندازی نخواهد داشت. جلب رضایت ولی فقیه از جانب دولت عراق و فشار آوردن به گروگانهای مجاهد، نه از بحران سرنگونی رژیم در داخل ایران می کاهد و نه از عزم ساکنان شهر اشرف برای دفاع از حقوق مشروع خود. عدم آزادی 36 گروگان مجاهد از طرف دولت عراق، به خاطر جلب رضایت استبداد مذهبی حاکم بر ایران است و این اقدام ننگین از طرف همه مدافعان حقوق بشر محکوم است.

روز سه شنبه 7 مهر، عفو بین الملل، طی فراخوانی خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط 36 مجاهد گروگان در دست دولت عراق شد.

اعتصاب غذای 64 روزه 36 مجاهد گروگان و نیز اعتصاب غذای 62 روزه صدها تن از ساکنان اشرف و حامیان مقاومت در سراسر دنیا وارد دور تازه و خطرناکی می شود. روز یکشنبه 5 مهر، قاضی شهر خالص برای سومین بار حکم آزادی 36 گروگان مجاهد را صادر کرد. علیرغم حکم قطعی آزادی توسط قاضی، دولت عراق مانع آزادی این گروگانها شده است.

گروگانهای مجاهد روز سه شنبه اعلام کردند که در صورت انتقال به محلی دیگر اعتصاب غذای خود را به خشک تبدیل خواهند کرد. اسیرانی که جز بدنهای زخمی و گرسنه هیچ سلاح و امکانی برای دفاع از خود در برابر توطئه احتمالی تحویل به شکنجه گاههای رژیم ایران در دست ندارند، در نبردی عادلانه و البته نابرابر با گماشتگان ولی فقیه دست و پنجه نرم می کنند. در رویدادی دیگر، روز دوشنبه 6 مهر، دادگاه عدالت اروپا، طی حکمی درخواست رژیم ایران برای لغو حکم 16 آذر این دادگاه که نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی درآورده بود، مردود شناخت. دادگاه عدالت اروپا همچنان از عوامل رژیم در این دادگاه خواست تا هزینه های پرداخت شده از طرف مجاهدین در این دادگاه را بپردازد.

پایوران رژیم از هر شرایط و فرصتی بر تمایل سیاستمدارن اروپایی به مماشات استفاده کرده و فشار بر اعضای سازمان مجاهدین را در هر سفره رنگینی که پهن می کنند، افزایش می دهند. اما خیزشهای مردمی که همچنان ادامه دارد، آنچنان رژیم را در دنیا بی آبرو ساخته که حتا دلباختگان «گفتگوهای انتقادی» را از لاس زدن خجالت زده کرده است. بر همین راستا حتا شورای وزیران اتجادیه اروپا، کمیسیون اروپا و دولت فرانسه علیرغم تلاشهای لابیهای رزیم، در این پرونده از رژیم حمایت نکردند.

مجمع پارلمانى شوراى اروپا با صدور بيانيهيى سرپيچى دولت عراق از حكم دادگـاه براى آزادى 36مجاهد به گروگان گرفته شده را محكوم كرد
متن اين بيانيه از اين قرار است:
مجمع پارلماني شوراى اروپا
پرونده 12046 29سپتامبر 2009 كمپ اشرف بيانيه مكتوب شماره 430 حمله مرگبار نيروهاى عراقى به كمپ اشرف، محل استقرار 3400 عضو اپوزيسيون ايران، 11 كشته، 500 زخمى و 36 گروگان به جاى گذاشت. رژيم ايران در تلاش است از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. عدم آزادى 36 گروگان در سرپيچى از اجراى احكام دو دادگاه و حكم قاضى و حضور نيروهاى عراقى در اشرف، باعث نگرانى جدى مىباشد. قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىكند ساكنان اشرف مشمول كنوانسيون چهار ژنو هستند و دولت عراق بايد از اخراج يا جابجايى اجبارى آنها در داخل عراق خوددارى كند و محاصره كمپ را پايان دهد. ما از نيروهاى آمريكايى در عراق مىخواهيم حقوق ساكنان اشرف را تضمين نموده و از آنها در مقابل خشونت و بدرفتارى حفاظت نمايند و بهعنوان يك قدم جدى در راستاى امنيت آنها خواستار استقرار يك تيم ناظر سازمان ملل در اشرف مىباشد و از عراق مىخواهيم تسهيلات لازم براى اين تيم فراهم كند. ما در نگرانى خانوادههاى آنان كه در اروپا و آمريكا تحصن و اعتصاب غذا كردهاند سهيم مىباشيم و به آنها اطمينان خاطر مىدهيم كه با جديت موضوع اشرف به‌ويژه آزادى 36 به گروگان گرفته شده را دنبال مىكنيم.

۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

Computers may be able to ‘read’ thoughts

By Liz Stoever, on 07-06-2009 23:24

Published in : Tech, Transhumanism

Views : 343

It sounds like something from a science fiction movie: Sensors are surgically inserted in the brain to understand what you're thinking. Machines that can speak, move or process information — based on the fleeting thoughts in a person's imagination.

But it's not completely fictional. The technology is out there. A researcher in Wisconsin recently announced the ability to "think" updates onto the Twitter website. Locally, researchers at Washington University have developed even deeper ways of tying humans and computers together. For Eric Leuthardt, 36, a neurologist at Washington University Medical School, it's about taking our relationship with computers to the next level.

MORE

«مريم رجوى، رژيم ولايتفقيه را به لرزه در مىآورد»

خانم مريم رجوي در پارلمان اروپا

ه قلم : نزار جاف از مركز اطلاع رسانى ايلاف عربستان
گزارش رژيم ولايتفقيه در تهران در طول سالهاى اخير تلاش كرد تا از ارزش نقشى كه سازمان اپوزيسيونمجاهدين خلق در صحنه ايران ايفاء مىكند بكاهد و در بسيارى از مناسبتها عاجزانه اعلام مىكرد اين سازمان تمام شده است و تاثيراتش در جامعه ايران بپايان رسيده است. نقش موثرسازمان مجاهدين خلق ايران در عرصه داخلى ايران، از آن‌جا رو به صعود گذاشت و به اوج خود رسيد كه خانم مريم رجوى، رئيسجمهور منتخب مقاومت ايران، حضورش را در محافل بينالمللى مهر كرد. اين زن سخت كوش با فعاليت و مسافرت از اين پارلمان اروپايى به آن پارلمان از محتواى انسانى و متمدنانه مقاومت ايران به‌طور عام و سازمان مجاهدين به‌طور خاص براى همگان پرده برمىدارد. بسيارى از محافل مطبوعاتى و سياسى اروپايى برقدرت و خلاقيت استثنايى خانم رجوى در قانع كردن اروپاييها نسبت به عدالت در آرمان مقاومت ايران در برابر رژيم مذهبى تندرو در تهران تأكيد كردند. نويسنده مقاله ايلاف عربستان افزود: رژيم تهران با همه امكانات سياسى-اقتصادى تلاش كرد بر دولتهاى اتحاديه اروپا به‌طور خاص و بر دولتهاى غربى به‌طور عام طورى تاثير بگذارد كه اين دولتها بر مواضع قبلىشان دررابطه با سازمان مجاهدين خلق باقى بمانند، مشابه تمام امكاناتى كه در عراق براى تضعيف و محاصره قرارگاه اشرف بر خلاف تمام قوانين ومعيارهاى بينالمللى صرف كرد. دردوسال اخير بسيار واضح بود كه رژيم با تمامى توان و امكانات تلاش كرده و مىكند كه اقدامات موثر وپرتلاش خانم رجوى را محدود كند. بسيارى از محافل سياسى و مطبوعاتى ملاحظه كردند كه جنگ خاموش ميان بنيادگرايان از يك سو و پرزيدنت مقاومت ايران خانم رجوى به سختترين مراحل خود رسيده و هيچ چيزى نمىتواند به اراده اين زن آهنين عزم آسيبى برساند. موفقيتهاى خانم رجوى در كسب دوستان موثر اروپايى وگشودن مجامع بينالمللى بطورروز افزونى ادامه دارد تا بتواند صداى مردم مظلوم ايران را به جهان برساند. خانم رجوى با تمام توانش تلاش مىكند تا بهترين راهحل را براى سرعت دادن به تغيير اين رژيم تندرو بيابد. نويسنده مقاله مندرج در ايلاف عربستان افزود: مريم رجوى زنى كه صاحب عزم پولادين است تعجب بسيارى از سياسيون و پارلمانترها و خبرنگاران اروپايى را برانگيخته است،دفعات زيادى امكان يافتهام كه با او از نزديك آشنا شوم وصحبت كنم و او در سياهترين شرايط باعزم راسخ تأكيد مىكند كه اوضاع در تهران به زيان رژيم حاكم است. امروز در پى حوادث بعداز انتخابات رياست جمهورى كه تصوير حقيقى از وضعيت داخلى ايران ارائه شد ، همان چيزى اتفاق افتاد كه مقاومت ايران در مواضعش تصوير كرده بود. اكنون بالاترين اركان اين رژيم به لرزه درآمده است، لرزيدنى عظيم. ديگر شكى نيست كه امور به آن وضعيتى كه رژيم براى آن برنامهريزى كرده بود بر نمىگردد. اعتراف رژيم به نقش موثر سازمان مجاهدين خلق درحوادث اخير، دستگيرى صدها تن از تظاهر كنندگان بر اساس پيشينه وابستگىشان به مجاهدين و همينطور جنگ مخفيانهاى كه عليه اين سازمان در شهر اشرف راه انداخت، دليل بسيار واضحى است كه سازمان مجاهدين خلق ايران و رهبر بى همتايش خانم مريم رجوى توانستهاند به قلب رژيم حاكم برسند و با ضربه تدارك ديده شده از قبل آنرا متزلزل كنند و بر اساس آن بسيارى از محافل وضعيت آينده را به اشكال مختلف بدون وجود آخوندها در ايران ترسيم مىكنند.

دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور سال تحصیلی را آغاز کردند

زینت میرهاشمی

دیروز دوشنبه 6 مهر قرار بود با حضور وزیر علوم، سال تحصیلی جدید طی مراسمی در محل کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران آغاز شود. اما هزاران تن از دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع در مقابل کتابخانه مرکزی و سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «دولت کودتا، استعفا استعفا»، «دانشجوی زندانی ازاد باید گردد»، «ندائیم، سهرابیم، ما همه یکصدائیم»، «شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد» و.....اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. سایت حکومتی عصر ایران طی گزارشی محوطه مرکزی دانشگاه تهران را «ناآرام» اعلام کرد و نوشت:« تلاش ماموران بر این است که دامنه تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود.»

تعداد محدودی از دانشجویان بسیجی طی یک مانور مفتضح سعی به برگزاری گردهمایی در حمایت از پاسدار احمدی نژاد نمودند که در موج دانشجویان معترض بساط خود را جمع کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه سنت 16 آذر و 18 تیر این بار نیز فریاد آزادیخواهی مردم ایران را بازتاب می دهند. دانشجویان گفته بودن که «دانشگاه باز بشه، ایران قیامت میشه» و دیروز دانشجویان دانشگاه تهران با گرایشهای گوناگون به عهد خود وفا کردند و به قیامها و خیزشهای مردم ایران ابعاد جدیدی دادند.

یکی از شعارهای دانشجویان مربوط به پروژه اتمی رژیم چنین بود:«دیکتاتور هسته ای، بگیر بخواب خسته ای.» این شعار نشان می دهد که دانشجویان ایران سیاست هسته ای رژیم را در پیوند با دیکتاتوری ارزیابی می کنند.

از تظاهرات دیروز دانشجویان دهها فیلم که به وسیله خود دانشجویان تهیه شده بود به سراسر جهان مخابره شد.

بر اساس گزارشهای خبری تنی چند از دانشجویان در هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای سرکوبگر ضد شورش دستگیر شدند.

در رویدادی دیگر تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی روز دوشنبه 6 مهر در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. آنان خواستار آگاهي از وضعيت سلامتي وابستگان خود و ملاقات با آنان شدند. همچنین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به بیدادگاه ارتجاع اسلامی مراجعه کرده و هواستار آزادی عزیزان خود شدند.

۱۳۸۸ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک فریاد اعتراض سر خواهیم داد.

زینت میرهاشمی

قرار است پاسدار احمدی نژاد در قامت یکی از منفورترین دیکتاتورهای جهان روز چهارشنبه اول مهر (23 سپتامبر) در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و مشروعیتی برای سخن گفتن از جانب مردم ایران ندارد. جایگاه کشور ایران در نهادهای بین المللی باید به نمایندگان واقعی مردم که در شرایطی دموکراتیک توسط مردم انتخاب می شوند، واگذار شود.

جنبش مردمی با حضور پر صلابت خود در خیابانها خواب را از چشمان ولی فقیه و مزدورانش ربوده است. این جنبش جایگاه واقعی احمدی نژاد را به عنوان گماشته ولی فقیه تعیین کرد. واکنش نسلی شوریده در برابر استبداد 30 ساله توانست کراهت این چهره را در مهمرترین رسانه های جهان به ثبت برساند.

یکی از سیاستهای کهنه رژیم، صدور بحران و تبدیل بحران سرنگونی به بحران منطقه ای و جهانی است. بر همین سنگ پایه پایوران رژیم در هر تند پیچ بحران سرنگونی، یک دشمن را می آفرینند و از جعبه عطاریشان خارج می کنند و از مردم می خواهند که مشتهای خشمگین و گره کرده خودشان را بر این «دشمن» بکوبند. حاکمیت با این سیاست بر آتشفشان خشم مردم خاکستر سرکوب می پاشید.

شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» دقیقا شعاری علیه صدور بنیادگرایی اسلامی است. این شعار خط بطلانی بر سیاست صدور بحران و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی که هزینه های سنگینی را به مردم ایران تحمیل کرده، کشید. احمدی نژاد در امتداد همین سیاست به ویزه در شرایط پر تب و تاب کنونی، برای رهایش از بحران انقلابی، با طرح مساله هولوکاست قصد کرد نگاهها را تغییر دهد و اعتراضهای افکار عمومی و نهادهای بین المللی در جهان را به سمت مساله رویارویی رژیم و اسرائیل ببرد. وی قصد دارد هزینه زیادی را که جنبش مردمی برای بی ابرویی رژیم در سطح دنیا پرداخته است را با این عوامفریبیها پایمال کند.

پذیرش احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم می کنیم. حرفها و سیاستهای وی، علیه منافع مردم ایران است. مساله اصلی مردم ایران در شرایط کنونی وجود رژیم ولایت فقیه است که تنها از طریق سرکوب حاکمیت می کند. تنها با

تلاشی همگانی و اعتراضهای گسترده همراه با افشاگری می تواند رژیم را هرچه بیشتر در جامعه جهانی منفرد کند. بدین منظور ما نیز همراه با ایرانیان آزادیخواه در روز چهارشنبه در مقابل مقر ملل متحد فریاد اعتراض سر خواهیم داد.

۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

یورش به دفتر مهدی کروبی و دستگیری چند فعال سیاسی محکوم است

زینت میرهاشمی

شاهدان و قربانیان تجاوز و شکنجه در قید حیات و هر کدام سندی از جنایات رژیم هستند. ماموران ولایت فقیه به دفتر کروبی و نیز دفتر کمیته پیگیری وضعیت زندانیان اخیر، یورش برده و مدارک را به سرقت بردند. این عمل که جهت رعب و پاک کردن ذره کوچکی از مدارک جنایاتشان که در این دفاتر موجود بوده، صورت گرفته و محکوم است. این امر که به دستور مستقیم ولی فقیه انجام گرفته است ادامه رویارویی ولی فقیه و پاسداران به منظور خاموش کردن صدای آنها و گرفتن امکانات ناچیز شان است.

جنایاتی که طی دو ماه اخیر در ایران اتفاق افتاد، در ادامه روند 30 سال کشتار و قتل عام مخالفان رژیم است که تا کنون رسیدگی به آنها در چارچوب نظام ولایت فقیه میسر نبوده و در آینده هم امکان پذیر نیست. نمی توان از قاتلان، عاملان و امران جنایت تقاضا کرد که به دردها و صحبتهای قربانیان خود گوش دهند. مثل معروفی است که می گویند چاقو دسته خود را نمی برد.

کمیته هایی که تا کنون پیرامون نظام و از خودیها، برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای، قتل دگراندیشان و....شکل گرفت، نه تنها کاری پیش نبرد بلکه به این جنایات نوعی مشروعیت هم بخشید. رسیدگی به این جنایات، فقط از عهده یک کمیته حقیقت یاب بین المللی و با نظارت سازمانهای غیر دولتی و خارج از دم و دستگاه ولایت فقیه امکان پذیر است. دخیل بستن به نهادهای «قانونی» حکومت و آویزان شدن به نهادهایی که تحت امر ولی فقیه هستند و یا استناد به اندیشه های خمینی جلاد که خود بنیانگذار همه این سرکوبگریها بود، دردی را درمان نخواهد کرد. این شیوه رفتار، در شرایطی که نهادهای حکومت تحت سلطه ولی فقیه و زیر سم سپاه و بسیج عمل می کنند، به مانورهای سرکوبگرانه طرف مقابل زمان بیشتر می دهد. این شکل حرکت بسیار عقب تر از قیامهای خیابانی است. پاسدار یدالله حوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران می گوید:«امروز دیگر بحث تهدید نرم مطرح نیست»، «بلکه ما وارد جنگ نرم شده ایم.» او به درستی اعتراف می کند این رویدادها، ادامه جنگ مردم با رژیمی است که 30 سال بدون مشروعیت حکومت کرده است.

ولی فقیه قصد دارد روز آدینه آینده در نماز جمعه سخنرانی کند. آخرین سخنرانی وی، منجر به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم و زخمی و کشته شدن صدها نفر شد. ولی فقیه با توجه به نزدیک شدن بازگشایی دانشگاهها و مدارس و صحبتهای تحریک آمیز احمدی نژاد و فرمانده سپاه پاسداران، سرکوب گسترده دیگری را زمینه سازی می کند.