۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

مجمع پارلمانى شوراى اروپا با صدور بيانيهيى سرپيچى دولت عراق از حكم دادگـاه براى آزادى 36مجاهد به گروگان گرفته شده را محكوم كرد
متن اين بيانيه از اين قرار است:
مجمع پارلماني شوراى اروپا
پرونده 12046 29سپتامبر 2009 كمپ اشرف بيانيه مكتوب شماره 430 حمله مرگبار نيروهاى عراقى به كمپ اشرف، محل استقرار 3400 عضو اپوزيسيون ايران، 11 كشته، 500 زخمى و 36 گروگان به جاى گذاشت. رژيم ايران در تلاش است از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. عدم آزادى 36 گروگان در سرپيچى از اجراى احكام دو دادگاه و حكم قاضى و حضور نيروهاى عراقى در اشرف، باعث نگرانى جدى مىباشد. قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىكند ساكنان اشرف مشمول كنوانسيون چهار ژنو هستند و دولت عراق بايد از اخراج يا جابجايى اجبارى آنها در داخل عراق خوددارى كند و محاصره كمپ را پايان دهد. ما از نيروهاى آمريكايى در عراق مىخواهيم حقوق ساكنان اشرف را تضمين نموده و از آنها در مقابل خشونت و بدرفتارى حفاظت نمايند و بهعنوان يك قدم جدى در راستاى امنيت آنها خواستار استقرار يك تيم ناظر سازمان ملل در اشرف مىباشد و از عراق مىخواهيم تسهيلات لازم براى اين تيم فراهم كند. ما در نگرانى خانوادههاى آنان كه در اروپا و آمريكا تحصن و اعتصاب غذا كردهاند سهيم مىباشيم و به آنها اطمينان خاطر مىدهيم كه با جديت موضوع اشرف به‌ويژه آزادى 36 به گروگان گرفته شده را دنبال مىكنيم.