۱۳۸۸ شهریور ۱۸, چهارشنبه

یورش به دفتر مهدی کروبی و دستگیری چند فعال سیاسی محکوم است

زینت میرهاشمی

شاهدان و قربانیان تجاوز و شکنجه در قید حیات و هر کدام سندی از جنایات رژیم هستند. ماموران ولایت فقیه به دفتر کروبی و نیز دفتر کمیته پیگیری وضعیت زندانیان اخیر، یورش برده و مدارک را به سرقت بردند. این عمل که جهت رعب و پاک کردن ذره کوچکی از مدارک جنایاتشان که در این دفاتر موجود بوده، صورت گرفته و محکوم است. این امر که به دستور مستقیم ولی فقیه انجام گرفته است ادامه رویارویی ولی فقیه و پاسداران به منظور خاموش کردن صدای آنها و گرفتن امکانات ناچیز شان است.

جنایاتی که طی دو ماه اخیر در ایران اتفاق افتاد، در ادامه روند 30 سال کشتار و قتل عام مخالفان رژیم است که تا کنون رسیدگی به آنها در چارچوب نظام ولایت فقیه میسر نبوده و در آینده هم امکان پذیر نیست. نمی توان از قاتلان، عاملان و امران جنایت تقاضا کرد که به دردها و صحبتهای قربانیان خود گوش دهند. مثل معروفی است که می گویند چاقو دسته خود را نمی برد.

کمیته هایی که تا کنون پیرامون نظام و از خودیها، برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای، قتل دگراندیشان و....شکل گرفت، نه تنها کاری پیش نبرد بلکه به این جنایات نوعی مشروعیت هم بخشید. رسیدگی به این جنایات، فقط از عهده یک کمیته حقیقت یاب بین المللی و با نظارت سازمانهای غیر دولتی و خارج از دم و دستگاه ولایت فقیه امکان پذیر است. دخیل بستن به نهادهای «قانونی» حکومت و آویزان شدن به نهادهایی که تحت امر ولی فقیه هستند و یا استناد به اندیشه های خمینی جلاد که خود بنیانگذار همه این سرکوبگریها بود، دردی را درمان نخواهد کرد. این شیوه رفتار، در شرایطی که نهادهای حکومت تحت سلطه ولی فقیه و زیر سم سپاه و بسیج عمل می کنند، به مانورهای سرکوبگرانه طرف مقابل زمان بیشتر می دهد. این شکل حرکت بسیار عقب تر از قیامهای خیابانی است. پاسدار یدالله حوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران می گوید:«امروز دیگر بحث تهدید نرم مطرح نیست»، «بلکه ما وارد جنگ نرم شده ایم.» او به درستی اعتراف می کند این رویدادها، ادامه جنگ مردم با رژیمی است که 30 سال بدون مشروعیت حکومت کرده است.

ولی فقیه قصد دارد روز آدینه آینده در نماز جمعه سخنرانی کند. آخرین سخنرانی وی، منجر به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم و زخمی و کشته شدن صدها نفر شد. ولی فقیه با توجه به نزدیک شدن بازگشایی دانشگاهها و مدارس و صحبتهای تحریک آمیز احمدی نژاد و فرمانده سپاه پاسداران، سرکوب گسترده دیگری را زمینه سازی می کند.