۱۳۹۲ فروردین ۲, جمعه

فانتزیهای بهارانه! اول فروردین 1392. 21/03/2013فانتزیهای بهارانه! اول فروردین 1392. 21/03/2013
به این عکس ها و گزارشات اخیر در رابطه با،پرزیدنت: "او با اونا"، دقت نمایید!
 فانتزی 1:پیام نوروزی :" او با اونا؟ً"، ها ها ها... و فانتزی 2: سفر و دیدار وی از اسرائیل و شایعه ها یکه در اولین دیدار پرزیدنت مسلمان آمریکا از اسرائیل سر زبانهاست!،
و فانتزی 3: عکسهای "آغای او با اونا، و بازی فوتبال آمریکایی با سگ توله اش"!، (در تعجبم که از زمانیکه "اوبا اونا، رئیس جمهور آمریکا شده با ریتم موزیکهای ایرانی من اقای "اوبا اونا" یا "خانم نمره 1 آمریکا" مدام عکس سگ توله هاشونو با، خودشون را روی سایت رسمی وایت هوس میگذارند؟!..

فانتزیهای بهارانه! اول فروردین 1392. 21/03/2013
به این عکس ها و گزارشات اخیر در رابطه با،پرزیدنت: "او با اونا"، دقت نمایید!
 فانتزی 1:پیام نوروزی :" او با اونا؟ً"، ها ها ها... و فانتزی 2: سفر و دیدار وی از اسرائیل و شایعه ها یکه در اولین دیدار پرزیدنت مسلمان آمریکا

 از اسرائیل سر زبانهاست!،
و فانتزی 3: عکسهای "آغای او با اونا، و بازی فوتبال آمریکایی با سگ توله اش"!، (در تعجبم که از زمانیکه "اوبا اونا، رئیس جمهور آمریکا شده با ریتم موزیکهای ایرانی من اقای "اوبا اونا" یا "خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا" مدام عکس سگ توله هاشونو با،

 خودشون را روی سایت رسمی وایت هوس میگذارند؟!..
و یا فانتزی " 3 آندر لاین"!: "بازی سنگ و تفنگ: 
و {ممکنه گنجشک را بعدآ اضافه کنند؟! الله الاعلم؟! جناب "حسین با اونا" حتمآ گنجشکش را قائم کرده و این برگ برنده(سنگ مفت و گنجشک مفت برای نفت و گاز ما ایرانیان خمینی زده!) رو تا زمانیکه "خانم میشل اوباما بانوی اول آمریکا" بخواد کاندید سکانداری این پروژه بعد از شوهرش در وایت هوس بشه و یا... سکرت و مخفی نگه داشته باشه و بعدآ رو کنه!} در سایت رسمی وایت هوس میگذارند و ... منه، "او با اونا زده"!؟،... (از شما چه پنهان، این مش حسین؟! : فانتزی 4:اولین رئیس جمهور سیاهپوست و مسلمان آمریکا: مثل کبل حسین صدر اسلام نیست که در صحرای کربلای عراق بی آب کشته بشه!؟، او حالا تکنولوژی قرن 22 آمریکا را داره و میتونه سنگ را هم آب کنه؟! ببینید سنگ را رو میز گذاشته و با دستش یه اندازۀ 3 سانتیمتری(شاید هم درجه 3 در علم تکنولوژیشون منظورش هست؟! شاید هم منظور پروژۀ سوم! و یا پروژۀ "3"، "س"، "C"، بمعنی ایرانیش که "س" نکنید م و...؟! الله الاعلم؟!...) و شاید هم رمز سنگ و اندازۀ سنگ برای سنگسار زنان و دختران در قوانین ضد بشری اسلامی و هشدار به اینجور زنان و دختران در آمریکای جهانخوار؟! و.. (از قبول ازدواج همجنسگرایان و افتخار نمودن به آن در قوانین آمریکا، به اسم خود، باید بیشتر از اوباما ترسید!) هست را بعنوان عکس روز روی سایت وایت هوس بنمایش گذاشته و...
و منی که بیش از 16 ساله که از آمریکا به انگلیس نقل مکان کرده ام ولی، فانتزی 5:(این دیگه نمره 5 واقعیه؟!...): با شروع نمایش "اوبا اونا" در وایت هوس با این شیوه ها، در شمال لندن سگ توله های همسایه های سیاهپوستم زمینو به زمان میدوزند!؟ با "وق و ووق کردن از این نوعشون"..

و همسایه های کنار خانه ام برای توقف شعف و سرور نوروزی و جشن و ..من، به در و دیوارم میکوبند!... و اگر شادی من و بچه هام متوقف نشه تکنولوژی "مش حسین آمریکایی سراغ ابزار و لوازم شادی و سرورم میاد و یک ضربۀ تکنولوژیک، یا بیولوژیک و یا رادیو آکتیویته،و.. به من و عیال و اموالم در لندن میزنه و دنیا هم تا حالا نتونسته جلوی مش حسین آمریکایی را "از طریق، آب و هوا و زمین و دریا و آسمان و ریسمن و سگ وسنگ و ... {آه! فکر کنم بعدیش: انکر و منکرش باشند و...} "را بگیره و تا حالا هزاران پوند انگلیس( فقط در یک ماه) به لوازم الکترونیکی و ابزار شادی و تماشایی من و 16 سال مستمر شکنجۀ جسمی و بیولوژیکی و... به قلب و مغز و بدنم لطمه زده"..و نشنال هلف انگلیس، پلیس انگلیس و حتی مجموعۀ دولتی آتش نشانی انگلیس، بخش خون دادن انگلیس همیشه دنبالم میدوند که تهاجمات "مش حسین آمریکایی را علیه (محمد قرن بیست ودوم)! لطفآ خیلی دقت نمایید: {محمد قرن بیست و دوم که باید هرجا در این زمانۀ پر از فساد جنسی و افساد مذکر و موئنث و... قدم میگذاره جلوی پایش را با جاروی مد روز، جارو کشید تا گردی از شکنجه های قرن معاصر توسط دولتین انگلیس و آمریکا!، از چهره اش برای دیگران، نمایان نباشه و {{همه با هم باید جارو شوند؟!..}} شعار و عملکرد امروزشون هست!".

و فانتزی 6 (این دیگه از نوع خمینی سولجر آمریکاییست! ببینید...): 
 
از همه خنده دار تر همزمانی این نمایش فوتبال اوباما با سگ توله اش ...با "نمایش، بازی کردن فوتبال {فانتزی بهاری از نوع جدید:6 گان سولجر: مآمور چند جانبه از انگلیس (مآمور007 مخفی انگلیسی) فرد: انگلیسی. اشتغال: در، فرانسه. شغل: فوتبالیست اجاره ای.  در چین {و ریش دار و پشمالوی به تمام معنای خمینی ساخته!... } ""آقا ی دیوید بک هام"" فوتبالیست معروف انگلیسی که ملاقات خیلی دوستانه ای اخیرآ با "اوبا اونا" داشت؟! و در چین قصه خودش را از انگلیس و فرانسه برای بچه های چینی ویدیو میکنه؟! و همزمان دوباره "سایت رسمی وایت هوس، عکس اوبا ما و سگتوله اش و توپ فوتبال از نوع آمریکایی و ""عکس بچه های سفید پوست آمریکایی را که میخواهند سیب بخورند"" و : فانتزی نوع 7:
(از نوع 007 انگلیسی در پوشی دیگر!)

 برای مسلمین قرن معاصر!: (اینجا زنگ خطر واقعی زده میشه! سیب میوه ای بود که ""به روایت کتاب مسلمین جهان در 1392 سال شمسی پیش""، این آدم شکمو خورد و هم خودشو و هم حوا و تمام نسلهای حرامزادۀ بعدیش {با معذرت: این کلمۀ حرامزاده از تعبیر بعضی از منتقدین به قصه آدم و حواست و تقصیر من نیست!}... از بهشت ابدی و ازلی به جهنمی که حاکمان فعلی (نظیر خود اوباما و علی گدا و شاید هم رئیس جمهور جدید چین ، !؟ آه!. ماچین؟ که خیلی وقته فاتحه اش خوانده شده و ممکنه، مش حسین ما کشوری به سبک ""ته چین، قاپ چین، و پاورچین پاورچین یا یه چیزی با پس وند و یا پیش وند چین،و چین و واچین و... دیگه چه میدونم؟!...""" ) برای ما فقیر فقرا بسازه!، انداخت و تمامی ما نسلهای حرامزاده، خطا کار محسوب میشویم! و به خدا و پیغمبر دست ساز آنها، بدهکار دائم العمر!؟... که نسلهای آمریکایی بی دین و مذهب را با عکس و تصویر از دوزخ و برزخ و انکر و منکر {شاید هم از گشت منکرات در درون آمریکای جهانخوار سابق و.... "نه زیر حاکمیت مش حسین، او با اونای امروزی"،... در آینده ای نزدیک و..} بترسونه که از آزموده های وی بهتر و با زبان تصاویر آگاه بشوند و... آزمودۀ آدم و حوا و نسل حرامزاده اش را تکرار نکنند و...؟!
یک آدم حسابی پیدا میشه که چرایی،همۀ اینهایی را که میگم و چرایی همسایه هام در شمال لندن، به من انگلیس نشین و چرایی، همزمان در گوشم لغز های این شکلی خواندن اینها را بگه؟!.
آخه من و بچه هام چه گناهی داریم که در ایران ملا زده، آخوند و پاسدار میخوان ما را بکشن، و در بلاد فرنگ، در انگلیس "مشهدی حسین او با اونا؟! و  دم و دنبالچه های شیخ و شاه؟!".
براستی جنگ و معاملۀ "سنگ مفت و گنجشک مفت"، اینجوری دیده و یا شنیده بودید!.
من در شمال انگلیس هم از این پدیدۀ "سنگ را میبندند و سگ را رها میکنند" اونهم ازطرف کاخ سفید آمریکا در امان نیستم! و بزرگترین گناهم زمانی شروع میشه که به سرود های مقاومت یا رادیو و تلویزیونشون گوش بدهم؟!..."

بله خانم "میشل اوباما، بانوی اول آمریکا: این عین بازییست که همسرتان بعنوان رئیس جمهور آمریکا و رژیم اسلامی ایران با زندگی من و بچه هایم و تمام خانواده ام شروع کرده و تنها شما میتوانید به آن خاتمه بدهید".


Yes, My dearest Michel Obama, the United State Of America first lady, this is the game Your housebound as USA president and Iranian Islamic governments play with me and all of my children’s and family! You can stop that. We will wait.
  
روزگار عجیبیست نازنین!، ولی ولی ولی، از این 16 سال شکنجه اشان در لندن، نه تنها من، بلکه نوه و نتیجه هایم این بوزینه های روی شاخ ولایت فقیه و ملا، پاسداری نشسته را در امان نخواهند گذاشت! بگذار هر چقدر میخواهند بر جنایات خود بیافزایند! و طرحهای اکلاهما و 9/11 و 7/7 و... برایم بکشند! روز انتقام نزدیکه و انتقام خلق ما از قاتلان نسلمان بسا سنگینتر خواهد بود!...
"چیزی که من ایمان دارم، یک فرد با توان و عزم خود آیندۀ نسلی را رقم میزنه حتی اگر فقط 1 حق رای مٍثبت به معنی واقعی آن داشته باشه، و این رمز انقلابات بوده و هست"..
و این هشداریه به تمامی، پس مانده های شیخ در درون و پس مانده های شاه در برون: نه اوباما و سگش و سنگ و تفنگ و بچه های سیب خورش! و نه فاحشه های سیاسی و آدمکشان سیاسی از نوع "007 کمونیست فوتبالیستش" و هر آتشغالی از این گونه و از این نسل؟!، نخواهند توانست مانع مرگ تمام عیارتان بشوند! از کسانی در تاریخ به نیکی یاد خواهد شد که عامل تغییر در تاریخند. و نسل ما عزم کرده است که، با شرح شکنجه هایمان در
غربت فرنگ، این تغییر را عملی نماییم، گرچه تحمل، این نوع شکنجه هایشان بسا سخت تر از شکنجۀ فیزیکی شیخ و شاه در درون زندانهای ایران میباشد! ما را هراسی نیست و اراده ای بجز مرگ محتومتان نخواهیم نمود! پس منتظر باشید!.. 
تصاویر از وبسایت، وایت هاس آمریکا، سی ان ان و ان بی سی نییوز: مارش 2013.
ملاقاتها:
1= ملاقات پرزیدنت اوباما از اسرائیل، ان بی سی آن لاین20/03/2013
2= ملاقات دیوید بک هام از چین، سایت تلگراف آن لاین 20/03/2013.
3: ملاقات پرزیدنت اوباما با فوتبالیست انگلیسی دیوید بکهام در وایت هاوس.
م طحانی
21/03/2013

۱۳۹۱ اسفند ۱۳, یکشنبه

Savak shah In London سندی دیگر از جنایات ساواک شاه معدومhttp://www.youtube.com/watch?v=_VGUdnUxsMc&feature=youtu.be
سندی دیگر از جنایات ساواک شاه معدوم و طرفداران نیم پهلوی در انگلیس!.
در اواسط 2002 بدلیل جابجایی خانه یک ایرانی، دکتر دندانپزشکی را به من معرفی کرد و در اولین قرار پزشکی این دندانپزشک (دکتر س ر منافی ) ادعا کرد که بدلیل صدمه دیدن اعصاب دندانم باید آنرا بکشم و لذا برای این کار میبایست که آمپول بی حسی به اطراف این دندان تزریق شود و آنرا انجام داد! بعد از تزریق آمپول درد عجیبی در قسمت بالایی مغزم و سپس در مخچه ام احساس کردم و وقتی با وی در میان گذاشتم با تعجب از حرفم گفت: من فقط یه آمپول بهت زدم و... و در پایان کار گفت که: شما خیلی قوی هستی و...؟! و در مقابل سوالم که منظورتان چیست سکوت کرد!...
از این زمان احساس عجیبی داشتم و مدام احساس میکردم که انواع و اقسام صداهایی که افراد در زندانها شکنجه میشوند و احساس شکنجه های جسمی آنها روی بدن خودم یک لحظه قطع نمیشود و برای گریز از آثار این نوع شکنجه مدام سعی میکردم که از خانه بیرون بروم و میدیدم که در جواب این عملم بهم میگویند که: هر جایی بروی در چنگ ما هستی! و در برون از خانه هم این نوع شکنجه ها متوقف نمیشد.... و 11 سال است که اینگونه شکنجه های کشنده متوقف نشده اند!.
در اوائل 2003 مجبور به تعویض دندانپزشک شدم ولی از این تاریخ تا کنون تمامی دندانهایم را از دست دادم و یکی پس از دیگری بدون هیج دلیلی از قسمت لسه شکستند و در سن 56 سالگی دیگر دندانی برایم باقی نمانده است...
جالبه که حدود چند ماه قبل مجددآ دندانپزشکم را عوض کردم که در اولین قرارم همزمان شد با دو زلزلۀ مهیب در آذربایجان ایران و دندانپزشک جدیدم هم از دادن دندانهای مصنوعی به من خودداری نمود و مرا به بیمارستان برای پیگیری فرستاد ولی هنوز بعد از گذشت حدود 4 ماه از قرار بیمارستان  خبری نیست ولی دیروز نامه ای از آن دندانپزشک ایرانی (دکتر منافی  ) دریافت کردم که نوشته: رکورد آنها نشان میدهد که نوبت قرار دیدن دکتر دندانپزشک من فرا رسیده است؟!.. عجبا بعد از 10 سال چطوری یادشان آمده که من در رکورد آنها هستم و چرا در این مدت 10 سال گذشته نامه ای از این گونه برایم نمی آمد؟!...
دکتر منافی از ساواکیهای شاه معدوم که به آنگلیس گریخته و هنوزم در انگلیس به جنایت و شکنجه ایرانیان فراری از دست شیخ و به شیوه هایی که ذکر کردم در انگلیس به مسلخ شاه میبرند و در هیچ جایی  از دنیا بعد از تزریق آمپولهایی که آلوده به مواد رادیوآکتیو هستند در امان نخواهند بود ...
لازم به ذکر است که ساواک شاه معدوم توسط ساواکیهای فراری و با کمک ""اسرائیل و آمریکا و انگلیس"" در برون مرز باز سازی شده و به شکار ایرانیان فراری از جهنم خمینی ساخته در برون مرز بشسته اند و روی خون آنها دربرون مرز، بتازگی ""شورای ایرانیان"" که یک معجونی از تمامی ساواکیهای فراری از سال 1357 میباشد را براه انداخته اند که "کمینگاهی جدید برای بلعیدن مخالفین و انقلابیون واقعی در برون مرز میباشد""!...
این جنایتکاران در هر لباسی که هستند با شیوه های فریبنده در کمین مخالفین رژیم ملا، پاسداری دربرون مرز هستند و با استفاده از "مواد رادیو آکتیو" به کنترل آنها و خواندن افکار آنها و شناسایی وابستگان آنها و کشف ارتباطاتشان هستند تا بتوانند تمامی دوستان و وابستگانشان در درون و برون مرز را به شکنجه گاههای خود بکشانند! و پول باد آورده ای را که با خود از ایران آورده اند را در این راه خرج میکنند...
کسانیکه با این شیوه های ضد بشری ساواک شاه معدوم در برون مرز شکار میشوند بدلیل آلوده نمودن آنها به مواد رادیو آکتیو در هیچ جا در امان نیستند و بطور 24 ساعته در هر جایی که هستند توسط امواج رادیو آکتیو موجود در بدنشان و بوسیلۀ ساتلایت زیر نظر هستند و هر ترددی که به ضرر آنها باشد افراد مورد نظر با انواع و اقسام شیوه ها از بین برده میشوند تا آثار جرم آنها پوشیده و مخفی بماند!...
این دلیلیست که "نیم پهلوی " بعد از 34 سال حالا به فکر :تشکیل شورای ایرانیان" افتاده است! زیرا در این مدت توانسته مخالفین خود در برون مرز را با این شیوه ها و با کمک اسرائیل و آمریکا و انگلیس از بین ببرد! چه خیال خامی!... 34 سال پیش مردم دلیر ایران ریشۀ شاه و ساواک را از ایران زمین برکنده اند و پس مانده های آن در برون مرز آب در آون میکوبند..
"نامۀ "ساواکی کثیف بنام: دکتر س ر منافی ضمیمه است""!.