۱۳۹۳ دی ۵, جمعه

سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با دستان پلید انگلیسی آخوندی ...https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E
  سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با
دستان پلید انگلیسی آخوندی به پایان رسید! سال 2015 چه خواهد شد؟ سال 2015 را در
زمانی شروع میکنیم که ایران توسط یک رئیس جمهوری (روحانی) که با پرچم میانه روی و
مماشات با غرب به ریاست رسیده است! ولی نه تنها چیزی در تمامی وجوه سیاسی اقتصادی
و اجتماعی بهتر نشد بلکه چهرۀ مردم ما بویژه دختران با رزیلانه ترین و کثیفترین
نوع خونین گردید! ثمرۀ سوزاندن با اسید که در بدو انقلاب بوقوع پیوسته بود اینبار
توسط مهره های انگلیسی و"" با فرمان پرنس ویلیام از لندن"" به
سرتاسر ایران گسترش داده شد! و در شهر های بزرگتر هم به شیوه های "تظاهر به
اسید پاشی" به صورت زنان و دختران در سطح وسیع انجام گرفت! و دولت آقای
روحانی مطلقآ به ریشه یابی این جنایات نپرداخت؟ اعدامها در زندانها به شیوۀ
اعدامها در انگلیس ""مخفیانه"" (1)، و در سطح وسیع گسترش
یافت! و دربخشهای وسیعی از کشور اعتراض زندانیان اوج گرفت ولی آقای روحانی مطلقآ
صدای آنها را نشنید؟ آقای روحانی یا وظایف خود را نمیداند! و یا از آنجایی که از
بدو تاسیس دولت اسلامی در ایران در رآس دستگاه سرکوب بوده خود را به نفهمی آگاهانه
میزند!(1) تا چهرۀ خود را نوررانی نگاه دارد! ولی تاریخ ورای هر ایدئولوژی و سیاست
به قضاوت خواهد نشست! آقای روحانی شما و دولت شما رکورد شکسته اید! چه در جنایت
به شیوۀ "آخوندی ی انگلیسی" در زندان و چه در کوچه و خیابان! و سرکوب
اقلیتهای قومی، مذهبی و...
چگونه میتوانید از اینکه این همه اعدام که در 6 ماهۀ
اول حکومت شما بالغ بر 1000 نفرعلنی (فقط آنهایی که اعلام علنی شد و به گفتۀ کسانی
که به خارج آمده و گزارش داده اند اکثر زندانیان سیاسی بدون اعلام علنی در اکثر
زندانها در ماههای اولیۀ ریاست جمهوری روحانی مخفیانه اعدام شده اند و زندانها را
خالی نموده اند...). و برای ریشه کن کردن تظاهرات علیه دولت خود با شناسایی افراد
مشخص به اسید پاشی به صورت زنان و دختران پرداختند! و برای همه گیر کردن این مسئله
و ترس گسترده تر به عملیات "شبه اسید پاشی" در تمامی ایران پرداختند! داعش(2)،
(دولت اسلامی عراق و شام) پدیدۀ دیگری از قبل آقای روحانیست! و تمامی سلاحهای
اولیه آنها از انگلیس و ایران تآمین شده بود! ولی زمانیکه دولت روحانی متوجه شد که
امکان دارد که چهرۀ او نمایان شود با ""شوهای تلویزیونی
آخوندی"" شروع به سمپاشی کرد که "داعش" را از خودش دورکند،
ولی این ننگ را هم نخواهید توانست با رنگ پاک نمایید! تمامی اقلیت های مذهبی و
قومی و سیاسی هم در زمان روحانی بیشتر محدود تر شدند و حتی در برون مرز هم مورد
سرکوب دولت روحانی قرار گرفتند! از آنجائیکه هنوز در آمریکا دولت
"اوباما" سر کار هست آقای روحانی با دست باز تری به اعدام و سرکوب و
بستن روزنامه ها و دهان مردم پرداخت! زیرا "اوباما" اصلی ترین و مهمترین
رئیس جمهور دنیا، نه تنها چشمان خود را بروی حفظ حقوق بشر درجهان بسته و خودش را
به نفهمی و نادیده گرفتن آنچه زیر پای وی و در کشورهایی که توسط آمریکا به اصطلاح
آزاد شده اند (مثل عراق و داعش..) بسته! بلکه با کسانی سر یک میز مینشیند که اصلی
ترین دشمن مردم آمریکا میباشند!(3)، چه برسد به اینکه بخواهد نظری و یا موضعی علیه
آنها بگیرد! برای ما ایرانیها "پدیدۀ اوباما، انگلیس، روحانی" خیلی
کشنده بود! و تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در زمان این مهره ها، چهره های
دختران و زنانمان در ایران را با اسید سوزاندند؟ و از این پدیدۀ دلخراش همه دنیا
دیدند و شنیدند که "آخوند کثیفتری مثل خامنه ای" که به لحاظ درجۀ آخوندی
از "روحانی" پایینتر میباشد قند در دلش آب شده و تمامی اختلافات خود را
با وی نادیده میگیرد و برای "رئیس روحانی" روضۀ "صحرای محشر کرده
ای" میخواند! چون "روح کثیف انقلاب الله هی ایران"، "روح ه
الله ه" را زنده نگه داشته و دولت فخیمۀ انگلیس راهم از سقوط نجات داده است!
(4) سال جدید را اگر با تهاجم به هر کسی که بویی و نشانی و امکانی از "اسلام
آخوندی" دارد شروع نکنیم این پدیدۀ "شوم اسید پاشی" به خانۀ ما هم
خواهد آمد! این چشم و گوش "روحانی در موضع رئیس جمهمور" هستند که در زندانها
به اعدام و در خیابان "به اسید پاشی" مشغولند نه فرد دیگری! باید که
آنها را کر و کور نماییم تا بچه هایمان سالم بمانند! در هر کجا و در هر زمان. فردا
خیلی دیر خواهد بود.  جنگ و دعوای ظاهری وی
با "به اصطلاح رهبر 1 شبه"  از
موضع برتر و بهتر نمیباشد فقط روی دیگر یک سکه با هم دعوا دارند که کدام بروی میز
بنشینند! پس باید میز را برچینیم تا هر دو به زمین بخورند تا بچه هایمان در آزادی
و آرامش زندگی کنند. تا "اسلام"(5)، در ایران "حکومت میکند"
ما و فرزندانمان روی آرامش و آسایش را نخواهیم دید و باید آنرا از "ایران
آریایی" برکنیم. دین و مذهب یک پدیدۀ فردیست! پس مطلقآ دین نمیتواند مبنای
حکومتی بشود! زیرا حق جمع ضایع میشود. به امید سالی نو و آرزوهای آزادی بیشتر برای
مسیحیان ایران و آرامش و آبادی برای همۀ مردم ایران و جهان.
ایران زمین. جمعه 5 دی 1393   =  26/12/2014
1= لطفآ به مسئلۀ "آزادی یواشکی" و یا
"اعدام مخفیانه" و "موضوع مخفیانه" در مواردی که بازتاب جهانی
در ایران، اروپا و آمریکا داشت دقت نما یید! چرا در مطبوعات خیلی سربسته این مسئله
را طرح کردند؟ و واقعیت "مخفیانه" و یا "یواشکی"و... چیست؟ 2=
لطفآ به موضع گیریهای "پرزیدنت اوباما" و "آقای روحانی و خامنه ای"
در زمانیکه چند شهر عراق را داعش تصرف کرد مراجعه نمایید. 3= لطفآ به معاملۀ
"اوباما" با افغانستان "برای آزادی طالبان" و با
"کوبا" برای آزادی آمریکایی اسیر دقت نمایید! که مورد "کوبا"
بعد از سفر "پرنس ویلیام" به آمریکا و حملۀ وی به "چین" انجام
گرفت؟ 4= لطفآ به موضوع استقلال اسکاتلند در "یونایتد کینگدام" در خبر
ها دقت نمایید! 5= این تنها ایران نیست که "جمهوری از نوع اسلامیست"!(بحث
سر اسلام نیست..) اکثر کشورهای مهم که با قوانین اسلام اداره میشوند جرء اصلی ترین
مخالفین دولت ایران هستند (مثل عربستان سعودی، کویت و...) و آخوندها را نسبت به
قوانین اسلام واقعی مشرک میدانند! زیرا در قوانین تمامی ادیان مصرح شده که
"به هیچ وجه نمیتوان دینی را به کسی اجبار نمود و یا منع نمود"! چون
"دین نظر و پدیدۀ اختیاریست و فردیست".  
https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E

۱۳۹۳ آذر ۱۸, سه‌شنبه

پرزیدنت ،بوش، پرزیدنت ،باراک اوباما، و آقای دیک چینی، مبارک است، بفرمایی...پرزیدنت "بوش" پرزیدنت "باراک اوباما" و آقای دیک چینی! مبارک است! بفرمایید به دادگاه!
اخبار روز سه شنبه 18 آذر برابر با 9 دسامبر 2014 همه را به حیرت واداشت!
کاخ سفید وجمهوری خواهان، خواهان برخورد، پیش از گزارش عمومی {
C.I.A. شکنجه توسط 
در مطبوعات و.... شدند!  }
سه شنبه 02/12/2014  = 11آذر 1393 با
دفتر "وایت هاوس" تماس گرفتم متاسفانه بجز تلفن "دپارتمنت آو
ساتیت"
White House,
Department Of states.
هیچ تلفن دیگری وصل نبود؟ (میدانید چرا؟..) و زمانی که با این بخش از
"کاخ سفید" موضوع 18 سال شکنجه ام در لندن را "به بهانۀ
آمریکایی" بودن را شرح دادم با تاسف بسیار تلفن دفتر آمریکا در لندن را بهم
داد که تماس بگیرم و بازگشتم به آمریکا را پیگیری کنم!
{مدت کمی بعد از تماسم خانه ام را آب گرفت و 6 شبانه روز
هیچ کس جلوی آنرا نگرفت}.
درست 1 هفته بعد ( دلیل بسته بودن تلفن های پرزیدنت اوباما سر باز مینماید...)
مسئلۀ شکنجه توسط
C.I.A
بازتاب مطبوعاتی گستردۀ مجددی را پیدا کرد!
دقیقآ همینه! "وقتی که آقای اوباما و آقای کلینتن" با شعار
"مراوده با ایران" ( توضیح: "ایران عنوان سمبل و سرکردۀ اصلی
تروریسم اسلامی جهانی را دارا میباشد! و این کلمۀ مرادوه نه مقابله بسیار معنی دار
است") به پیروزی رسیدند ولی به دلیل غلط بودن استراتژی هر دو اینها و بویژه
"پرزیدنت اوباما" دیدیم که در انتخابات میان دوره ای ماه گذشته چه شکستی
را متقبل شد! و درز موضوع شکنجه در مطبوعات در این مقطع "میتواند نشانۀ انتقام
گیری از شکست ماه قبل به حساب آید!"
این حرف واقعیت دارد که "اگر در مقابل دشمن یک لحظه غافل بشوی ضربه را
خورده ای! حکومتی که بر اساس "مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! که هر روز
هزاران بار از بلندگوهای حکومتی اش آن را پخش میکند! باید بسیار خام باشی که "کلمۀ
مراوده را به جای مقابله بکار ببری" و دشمن از این کوتاه نظری شما ضربه اش را
خواهد زد!
مبارک است!     به اندازۀ کافی موقعیت
سیاسی "پرزیدنت اوباما شکستنی و سست شده است و دشمن استفاده مجدد نموده و
وانمود میکند: ""اینها که در درون دولت و حکومت آمریکا با هم مقابله
میکنند وقت است که ضربۀ دیگری بزنیم و دشمن خود را شکنجه گر و متجاوز به حقوق شهروندان
خود معرفی نماییم!"" و جای پای ""شگنحه گران خود را به دولت
آمریکا و رهبران آمریکایی داده و به طبل تبلیغاتی در تمامی مطبوعات معتبر خود
آمریکا بکوبند! تا چهره ضد بشری خودشان را سفید نمایند!""
بی دلیل نبود که بعد از "پیروزی پرزیدنت اوباما در دور دوم در آمریکا در
داخل ایران اعدام و شکنجه و ترور و ""حتی موج ترور های کور در داخل
آمریکا""  اوج بیشتری گرفت و
هنگامیکه روباه بنفش انگلیسی }روحانی{ رئیس جمهور ایران شد رقم اعدامها در طول 6
ماه اول ریاست این شیاد به بیش از 1000 نفر رسید!
آیا چشم باز و گوش شنوایی هست؟"" یک ذره کوتاهی هزاران نفر قربانی!""
میلیونها قربانی بی گناه در 9/11/2001 در "مقابل یک باز جویی که از روی
عصبانیت بازجو انجام گرفته" در مقابل این همه جنایت رنگ میبازد و "مقتول
انگ شکنجه گر میخورد"!
درست عملکردی که رژیم ملا، پاسداری 37 سال است این شیوه را پیش میبرد!
بفرما آقای اوباما! آقای بوش
و آقای دیک چینی!
به مطبوعات خودتان جواب
بدهید!
"حزب جمهوری خواه آمریکا بر عکس حزب دمکرات (حزب دمکرات از زمان کلینتن زمزمه مراوده با ایران را شروع
کرد که پرزیدنت کلینتن بعد پیروزی به ایرلند شمالی سفر کرده و ترانۀ دیگه نمیخوامت
را برای انگلیسیها میخواند؟..) همیشه دشمن شمارۀ یک خودش یعنی رژیم ملا، پاسداری
را بهتر شناخته است و با درایت و آگاهی خاصی در مقابل آن موضع گرفته و حالا بر کرسی متهم به شکنجه گر نشسته است؟"  "آقای پرزیدنت بوش، آقای دیک چینی، بفرمایید"!
باید همیشه به خود بقبولانیم که "دشمن من از تمامی امکانات و حتی از
مخالفین درون حزبی و حتی درون خانواده ام هم بر علیه من استفاده خواهد کرد! اگر
این را نادیده بگیرم یعنی کوچکترین و اولیه ترین اصول سیاست را نمیدانم و یا
نادیده گرفته ام" و "ضربه را از جایی خواهم
خورد که چشم خودم را بسته ام!""
اصلا مهم نیست که افکار سیاسی و
ایدئولوژیک من چیست! مهم این است که دشمن و دوست خودم را در چه نقطه ای قرار داده
ام! کسی که میلیونها بار در شبانه روز بوق "مرگ
بر آمریکا و..." سر میدهد
را اگه یک لحظه فراموش کنم ضربه اش را خواهد
زد! هر کسی که هستی باش، هیچ مهم نیست! اصلی ترین دشمن دولت ملا، پاسداری حالا
باید: "انگ بزرگ شکنجه گر بر پیشانی خود حمل
نمایند!"
درست "انگ شکنجه گری که بر پیشانی اصلی ترین اپوزسیون
رژیم ملا، پاسداری از روزهای اولیۀ بعد از حاکمیت ملایان بر ایرانمان خورد!"
در آستانۀ 37 امین سال حاکمیت تروریسم جهانی اسلامی بر ایران هستیم و این "انگ شکنجه گر بودن اصلی ترین مخالفین ملایان حاکم
{حزب جمهوری خواه آمریکا و رهبران این حزب} نقل و شیرینی جدیدی بر سر سفرۀ
پاسداران و بسیجی ها و ملایان حاکم خواهد بود!" و "" شاهد اوج گیری
تروریسم دولتی ایران در داخل آمریکا و همۀ جهان و اعدام گسترده تر در ایران خواهیم
بود!.
 ""شروع
مجدد اسید پاشی و بازگشت به روزهای اولیۀ حکومت اسلامی در ایران نشان از اوج گیری
خصومت گسترده در برون مرز را پشت سر داشت.."". و علم کردن شکنجه گر بودن
حزب جمهوری خواه آمریکا و
"آقای پرزیدنت
بوش، آقای دیک چینی،
نمود خارجی اوج گیری تروریسم اسلامی در داخل ایران میباشد!"
      لطفآ چشم و
گوش خودتان را بیشتر باز نمایید!

توضیح:  لطفآ به این بازتابها در رابطه با شکنجه توسط  
C.I.A
به چند مطبوعات زیر مراجعه نمایید:
 1= } NEW YORK TIMES
09/12/2014
http://www.nytimes.com/2014/12/09/us/politics/white-house-and-gop-clash-over-torture-report.html?emc=edit_th_20141209&nl=todaysheadlines&nlid=65586674&_r=1

2= } NBC NEWS 09/12/2014
http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/senate-report-finds-cia-interrogation-tactics-were-ineffective-n264621


http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401

http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401


3= } American Civil
Liberties Union  (ACLU)
09/12/2014
https://www.aclu.org/secure/cia-torture?emsrc=Nat_Appeal_AutologinEnabled&emissue=nationalsecurity&emtype=petition&ms=eml_140926_nationalsecurity&__af=apltKLQm12kn7pzLLp0r4V0o0xedylNX5aakw%2B4VsK%2BnNP2BpvcATbzJVXlNz56hF3hOAGn8H5IKGKDKyqSTgJf65TKDqHJyk%2B93HnZEB9ITdjCp0izr0auBaGS719GQRXlpCztBSKEUgBY5bgarMqSbvsdkwUS0XnTeAehXYy3XV0h3m8slvCExYpENVauNHU32Uas9QcnqiSIUBZgq5joMIRFJOBBS6hUBb8z9wunkLezWkaCfuR1ACAriyX%2BY&__spstate=full
"دشمن
همیشه دشمن است! با هرزبانی که در مقابل من قرار بگیرد"
پیروز باشید.
م طحانی 18 آذر 1393 - 19/12/2014
ایران زمین

۱۳۹۳ آبان ۲۲, پنجشنبه

Colour Me In? Police crime Ref CHS6907/12/11/14

Dear Mr Matthew Offord, Hendon MP. hi  13/11/2014
https://www.youtube.com/watch?v=RR6h9zO46SY&feature=youtu.be
Police crime Ref: CHS6907/12/11/14/ NUCLEAR TOURTURE
BY LONDON POLICE!
Copy: Mr BARAK OBAMA USA PRESIDENT Mr JOE BIDEN USA
VICE PRESIDENT. ALL MEMBERS OF, USA CONGRES, NAD SENATE. ALL MEMBERSS OF UK
HOUSE OF LORDS AND HOUSE OF COOMON.
 Mr David
Cameron.
Dear, you need to LEARN HOW TO RUN, UK GOVERNMENTS
BY SOME ONE WHO KNEW BETTER. LIKE, USA GOVERNMENTS WHICH, ROLLING THE WORLD.
Please read this words from USA VICE PRESIDENT Mr
JOE BIDEN DATED:
 11/11/2014   IN WHITE HOUSE PAGE:
-->Today, there are still
thousands of warriors serving in harm's way. I know them. I've been with them. I've
seen the incredible sacrifices they make every day for all of us.
And just like the veterans of past wars, today's
returning troops deserve our enduring gratitude.
As my wife Jill points out, less than 1 percent of
America's population serves in uniform, but more than 99 percent of Americans
owe that 1 percent much more than we could ever repay. We owe them, and we owe
their sons and daughters, husbands and wives, too.
It's our sacred obligation to care for and equip
those who we send to war, and care for them and their families when they come
home.
God bless America and may God protect our troops,
<--  { Vice President Joe
Biden (info@mail.whitehouse.gov)
 11/11/2014 
18 Years I'm (I'M IRANIAN BRITISH MEANS: I COME HEAR
TO STAY SAFE! BUT...?) been tortured by UK governments and police with NUCLEAR
POWER which is most dangerous torture in worldwide! no any country using this
weapons to torture their own peoples! just you? WHICH MEANS YOU ARE BROKEN
HUMAN RIGHTS LAW AND YOU RUN AS AN TERRORIST GOVERNMENTS!
My last police crime ref: CHS6907/12/11/14/ WITH
NUCLEAR TORTURE TITLE! AND POLICE WITH LOUGH TELLING ME DO YOU NEED REFERENCE
YOU KILLED YOUR OWN PEOPLES LIKE ME 18 YEARS?
THAN YOU WANT TO LOOK FOR TERRORIST? LOOK AT YOUR
SELF!
I NEED TAKE YOU TO COURT OF JUSTICE AS ANTI HUMANITY
BY NUCLEAR TORTURE ON ME FOR 18 YEARS! AND MOST OF MY FAMILY IN IRAN BEEN
KILLED OR GOT LIFE LESS BRIAN AND HEART STROKES, BY YOUR NUCLEAR TORTURES TOO!
LAST ONE WAS MY OLDER BROTHER BY BRAIN STROKE FEW MONTH AGO! AND MY NEIGHBOURS
LAUGHING ABOUT IT? YOU (WITH HELP OF GP SURGERY Dr SADON FATHI IN HENDONWAY
SURGERY, AND Mrs DONNA McDonald MENTAL HEALTH TEAM, BARNET...) KIDNAPPING MY
LITTLE SISTER FROM IRAN TOO, AFTER 5 YEARS NO ANY SINGE IN IRAN FROM HER?
I WILL PUT THIS NOTE TO PUBLIC MEDIA BECAUSE IN UK,
NO ONE WANT RISK HIS LIFE AGAINST AN TERRORIST GOVERNMENTS, LIKE YOU!

With regards

۱۳۹۳ شهریور ۱۰, دوشنبه

Dear president Obama, USA first lady Michel Obamahttps://www.youtube.com/watch?v=hfRQ8OCqud8&feature=youtu.be

Dear president Obama, USA first lady Michel Obama.
As million time I said Oklahoma bombing was made by British and giving me heart attacks. 9/11/2001 was British police and British Kurdish in UK less than 24 hours after I call new York city for help, same time Indian Sikh British police man was behind my door: DO YOU NEED HELP NEW YORK CITY GO GET IT!.
Since June 1996 I'm been force to stay in UK, all around the world earth quick, plain crash, train crash, shut gun nuclear poison, food poisoning virus poisoning, was British. as you know better all prisoner in Guantanamo bay are British Muslims. and you do nothing to stop this kind of terrorism by UK Governments. in US citizens.
So many time British governments close your governments and you do nothing?
At 12/04/2014 Indians and police want kill me. I'm been badly hurt, my car badly damage and any time I want ask Indian man name police stop me and said: it's on police report and at 18/08/2014 they close the case! and by UK law no one can against governments or police! which means we as citizen have no right, and governments and police can do anything to us! and we have no right to stop them or against them!
I need your help urgent I'm dead man hear! I'm not safe hear, most of my family been killed by British governments and police in Iran, and worldwide by earth quick plane crash, train crash shut gun nuclear poison, food poisoning virus poisoning or...
I need your help to stop British terrorist government killing innocent peoples or my family in worldwide more and more!
If you not respond urgently you or Washington City will be next place for British earth quick as same They shut gun white house few years ago and milk in my bedroom windows!
It's weather getting cold and I'm badly disable and have no safe place to live! please help me out. 18 years terror and tortures by British is not enough? I'm dead man hear, and no care for me?

۱۳۹۳ مرداد ۸, چهارشنبه

SHAME ON YOU IF YOU QUIET ABOUT THIS TERRORISEM ON INOCENT PEOPLES!


 https://www.youtube.com/watch?v=DJiaeV_0YAA&feature=youtu.be
SHAME ON YOU IF YOU QUIET ABOUT THIS TERRORISEM ON INOCENT PEOPLES!

50 YEARS I’M BEEN TORTURED BY ISRAELI TERRORISEM

HEAR ARE FEW FACT OF THEIR ACTIVITY FROM 19/04/1995 WHEN I LIVE IN USA, TILL NOW!

David
Cameron SHAME ON YOU! YOUR ARE MY KILLER!                                  
Only
Barnet council support world wide Israeli terrorism.
Do you
remember 9/11, do you remember 07/07/2005 London bombing? I’ve got heart
attacks at Oklahoma bombing by Israel, 18 years I’m living in UK, any time
emergency or GP referral I go hospital never get any treatments? More than 3
month I’m waiting for my referral from GP for cardiology, so many phone calls
for asks what’s happen for my appointments. No answer yet?
You
support worldwide terrorist and 18 years my killers? So many of my family died
by Israeli terrorist in worldwide?
How many
days past of Israel new terror in their neighbourhood? What did you do? Your assistant
Nick Klieg meet Jews to manage this terror when start last month! Did you ever
read news why he meets them? During this terror start all Israel bomb and
rockets come to my heart (because bombing Oklahoma) and my brain (because 9/11
and 07/07 London bombing) JUST BECOUSE MY KIDS MUM STILL WITH PMOI IN IRAQ?
SHAME ON YOU! YOUR ARE MY KILLER!               
M Tahani

۱۳۹۳ فروردین ۲۴, یکشنبه

UK POLICE AND INDIAN SIKH TERRORISEM GONE TO YEARS 18

https://www.youtube.com/watch?v=Rdgzf9qdx3Y&feature=youtu.be
Dear President Obama and US first lady Mrs Michel Obama.
Copy: To world leaders.
UK POLICE AND INDIAN SIKH TERRORISEM GONE TO YEARS 18!
  
Yesterday
Saturday 12/04/14 an Indian British Sikh car reg no: SG06XKD and a
British white police officer car reg No: OU11EZM try to terrorise me at
Hatfield Herts. Area!
The Indian Sikh with Nissan car cross the left
side road curb and crash on my left side car and my car badly damaged!
I’ve got badly heart beet and breathless but I scared to call Ambulance!
Because they are together!
The British white man police car was
behind the Indian Sikh and when I come out and told police man this is
bad man! Police man don’t want listen!
Also police never let me ask
the Indian Sikh man name and told us: IT’S ON THE POLICE CRIME REPORT NO
AT: 602/12/04/2014. WHICH MEANS THOSE TERRORIST, INDIAN SIHK AND POLICE
WAS TOGHETHER TO DO TERRORISE ME!
I need your urgent help to take to curt of justice this British police and Indian Sikh terrorism!
This is 18 years terror against me after UK governments hold me in UK during last 18 years!
All
around the world and especially terrorist attacks inside US was done by
London police and Indians peoples during last 18 years!
They are
fully supported by Russian terrorism and especially by Mr Andrew
Snowman, which living in my neighbour at flat 52 Franklin house!
I need your urgent help, me and my kids are not safe hear in UK!
12 April 2014.

برابر با
 24  فروردین  1393

۱۳۹۳ فروردین ۴, دوشنبه

نوروز 1393 جاودان بانوی آواز ایران زمین مرضیه ترانه. نوروز آمد

 نوروز 1393 جاودان بانوی آواز ایران زمین مرضیه ترانه. نوروز آمد

https://www.youtube.com/watch?v=fy1Fcaz8_ps&feature=youtu.be
ایرن زمین.

۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave weapon by UK p...

http://www.youtube.com/watch?v=QF8Wa0UG7a0&feature=youtu.be
دوستان سلام.
از طریق وبسایت "وایت هاوس" پتی
شنی را باز کرده ام تا به 18 سال شکنجه ام و ترور و جنایت دربرون مرز و داخل توسط
"پیرکفتار خون آشام انگلیس کوئین الیزابت" و "رژیم ملا، پاسداری"
خاتمه داده و آنها را به دادگاه بکشم
.
لطفآ اینجا کلیک و پتی شن را امضاء نمایید.
لینک پتی شن:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/been-tortured-uk-police-and-governments-electromagnetic-radiation-microwave-weapons/3y66pCS9
   یا:

http://wh.gov/lE6qg18 سال ترور در سرتاسر دنیا و شکنجه ام در
لندن و اعدام و سنگسار در داخل کافیست
.
باید به این تروریسم دولتی، جهانی به سرکردگی
انگلیس و رژیم ملا، پاسداری خاتمه داد
.
 پیروز باشید.
م طحانی لندن 9 اسفند 1392 بابر با 28 فوریه
2014

متن پتی شن به انگلیسی: در خواست از
"پرزیدنت اوباما" برای توقف شکنجه ام و کشتار در ایران
.

18 years torture by electromagnetic, radiation, microwave
weapon by UK police and gov!
I'm Iranian British, and 18 years been tortured by UK police
and governments with electromagnetic, radiation, microwave weapons! All
terrorist attacks inside US during these years were shut gun to my heart and
brain! 2 times I go hospital for nuclear test, but Indian and British change
the result!? I’m been torture by British because the home office took my
American passport and force me to stay! Any where I call for help been
terrorised too? Now they are in Syria, Ukraine, Iraq, and Israel... I need your
help took UK police to court of justice against humanity. I need help to stop British
gov tortures and terror! 
Muhamed Tahani, London. 28/02/2014