۱۳۸۸ آذر ۲۴, سه‌شنبه

در دفاع از حقوق انسانی ساکنان شهر اشرف

زینت میرهاشمی

دولت عراق در سناریویی طراحی شده و ضمن دعوت از خبرنگاران، اعلام کرده است که امروز سه شنبه 24 آذر برابر با 15 دسامبر ساکنان اشرف را به محل دیگری منتقل خواهد کرد تا در فرصت مناسب آنها را از عراق اخراج کند. این طرح ضد بشری در حالی مطرح می شود که کمپ اشرف ماههاست که تحت شدیدترین محاصره قرار دارد. ساکنان کمپ اشرف اعلام کرده اند که برای این جا به جایی هیچ گونه توافقی با آنان صورت نگرفته است. این سناریوی ضد انسانی، دستاورد تسلیم ننگ آور دولت عراق در مقابل ولی فقیه رژیم ایران است. تصمیم دولت عراق موجی از تنفر و محکومیت بین المللی را تاکنون به همراه داشته است.

طرح جا به جایی ساکنان اشرف با مخالفت گسترده نیروهای روشنفکر عراقی و نیز 24 تن از اعضای مجلس عراق روبرو شده است.

اگر چه دولت عراق در مرداد ماه گذشته(ژوئیه 2009) خوش خدمتی به خامنه ای را با رفتار وحشیانه علیه ساکنان کمپ اشرف به نمایش گذاشت، اما مقاومت زنان و مردانی که تمام هستی آنان در دفاع از آزادی و در مبارزه با دیکتاتوری مذهبی جاکم بر ایران تعریف می شود، دولت عراق را رسوای جهان کرد. انتقال اجباری ساکنان کمپ اشرف، در ادامه خواست رژیم ایران، پروژه ای خطرناک، بیرحمانه و غیر انسانی است. بدون شک این سناریو در صورت عملی شدن بار دیگر کشتاری از فرزندان مردم ایران را در بر خواهد داشت. این کشتار گسترده تر از کشتار مرداد ماه گذشته خواهد بود.

فشار دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران به دولت عراق برای اجرایی شدن این پروژه در امتداد سرکوب قیام و خیزش جوانان و مردم ایران است. رژیم در هر تند پیچ رویدادهای ناشی از بحران سرنگونی، فلش سرکوب را به طرف اپوزیسیون سازمان یافته نشانه می رود. پایوران رژیم در سودای انتقام گیری از خشم مردمی که شعار می دهند «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم» گماشتگانش در عراق را تهدید می کند که به سرعت تکلیف اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق را روشن سازد. رژیم قصد دارد تکلیف آنان را قبل از تعین تکلیف خودش روشن کند. این پروژه ضد انسانی تحقق نیافتنی است.

ساکنان کمپ اشرف در کادر کنوانسیونهای بین المللی «افراد حفاظت شده» به حساب می آیند و دولت عراق ملزم به رعایت قوانین و میثاقهای بین المللی است. بر اساس کنوانسیونهای مربوط به حقوق انسانی افراد تحت حفاظت، هرگونه جابجایی اجباری ممنوع است.

همصدا با همه وجدانهای بیدار و مدافع حقوق بشر، همزبان با همه نیروهای مترقی و صلح دوست خواهان رفع آزار و اذیت اعضای سازمان مجاهدین در عراق هستیم و انتقال اجباری آنها را محکوم می کنیم.