۱۳۸۸ دی ۲, چهارشنبه

اعدام در ملاء عام، ابزار وحشت و سرکوب به ضد حکومت تبدیل شد

زینت میرهاشمی

مجریان خشونت، این بار در سیرجان با رویدادی غیر منتظره روبرو شدند. روز سه شنبه اول دی، صحنه اعدام 2 نفر در ملاء عام در سیرحان تبدیل به درگیری مردم با نیروهای انتظامی شد. صبح روز سه شنبه خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که جسد دو اعدامی، توسط بستگان آنها ربوده شد. در حقیقت مردم توانسته بودند قبل از اعدام آن دو نفر را نجات دهند که با بسیج نیروهای سرکوبگر دو نفر مزبور در حال فرار دوباره دستگیر می شوند. خبرگزاریها عصر سه شنبه اعلام کردند که اعدامیها بعد از دستگیری دوباره اعدام شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، مردم سیرجان در مراسم اعدام مجدد این دو نفر دست به اعتراض زدند و شعارهایی علیه حکومت دادند.

به گزارش ادوارد نیوز، بیش از 5000 نفر از مردم سیرجان (در استان بلوچستان) در محل حاضر شدند و نسبت به این عمل اعتراض کردند. در جریان اعتراض مردمی، بیش از 30 نفر از مردم سیرجان توسط نیروهای سرکوبگر کشته و مجروح شدند.

اعدام در ملاء عام ابزاری برای رعب و وحشت طی سه دهه توسط رژیم اجرا شده است. رویداد امروز این ابزار را به ضد حکومت تبدیل کرد. مجازات اعدام عملی غیر انسانی و ضد بشری و محکوم است. اعدام در ملاء عام به عنوان ابزاری جهت رعب و وحشت این شیوه ضد انسانی مجازات را نهادینه می کند و سکوت در برابر این عمل غیر انسانی به رشد خشونت کمک می کند. اعتراض آشکار و تبدیل صحنه به ضد خود، یکی از راهکارهای مقابله با این خشونت آشکار است. مردم سیرجان این راهکار را روز سه شنبه اول دی به نمایش گذاشتند.