۱۳۸۸ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

قیام مردم تنفیذ احمدی نژاد را پوشال کرد

زینت میرهاشمی

بعد از یورش وحشیانه مزدوران خامنه ای در عراق به ساکنان شهر اشرف، بعد از ربودن بیش از 32 مجاهد مجرح و بیمار، بعد از نمایش مشمئزکننده «تواب سازی» و اعتراف علیه خود که در شکنجه گاه اوین تولید شده است، خامنه ای می خواست مراسم تنفیذ گماشته اش را در «آرامش و نظم» پادگانی برگزار کند. اما مردم با شعار مرگ بر دیکتاتور، مراسم تنقیذ و در حقیقت مراسم برگماری احمدی نژاد را رسوا کردند.

به اعتراف خبرگزاری حکومتی ایرنا، روز دوشنبه 12 مرداد همه میدانهای شهر تحت پوشش نیروهای امنیتی و انتظامی قرار گرفته بود. مزدوران ولی فقیه بعد از شوی اعتراف علیه خود، برای مردم خط و نشان کشیدند که با انبوه نیرویهای سرکوبگر در خیابانها هر حرکت برای اخلال در «آرامش و نظم» را سرکوب می کنند.

اما روز دوشنبه 12 مرداد مردم با حضور گسترده در خیابانهای تهران، دگر بار بی اعتباری حکم ولی فقیه را مهر کردند. عدم شرکت رفسنجانی، ناطق نوری، خاتمی، موسوی و کروبی در مراسم انتصاب احمدی نژاد، شکاف در هرم قدرت را عمیق تر کرد. افراد غایب در گذشته و حال نقش مهمی در حفظ نظام ولایت فقیه داشته اند اما جنبش پر توان مردم هر روز تضاد بین خودیها را تشدید می کند. ولی فقیه رژیم با گفتن این که افرادی در امتحان انتخابات مردود شده اند به شکل عریان نقشه خود برای حذف رفسنجانی را یک بار دیگر به همه اعلام کرد.تحولی که در جامعه برای تغییر دموکراتیک ایجاد شده و خود را در استمرار قیامهای خیابانی و خروش مردم نشان می دهد، بر بی آیندگی نظام ولایت فقیه صحه می گذارد.

در همین روز کارگران ایران خودرو جاده کرج را بسته و شعارهایی علیه رژیم سر دادند. برقراری حکومت نظامی اعلام نشده در تهران، یورش به مجاهدان در اشرف و به جریان انداختن پروژه «تواب سازی» و «اعتراف» علیه خود بیش از آن که علامت قدرت باشد، بر ضعیف و شکنندگی ساختار حکومت و به ویژه ضعف ولی فقیه دلالت می کند.

به رسمیت نشناختن احمدی نژاد در عرصه بین المللی و استمرار قیامها و اعتراضهای مردمی، وضعیت رژیم را نابسامان تر و بحرانی تر و جنبش مردمی را شکوفا تر خواهد کرد.