۱۳۸۹ فروردین ۱, یکشنبه

فراسوی خبر... 2 فروردین

باش تا صبح دولتت بدمد، کاین هنوز از نتایج سحر است

لیلا جدیدی

شاید در نگاه اول به نظر بیاید که خامنه ای و ملیجک اش برای ردیف کردن اراجیف خود زیر عنوان پیام نوروزی، از روی دست یکدیگر کپی برداری کرده اند. هر دو "بیشتر" خواهی کرده اند و سال جدید را سال "بیشتر" این و "بیشتر" آن به خود وعده داده اند. اما در واقع هیچیک از این دو مفلوک سیاسی نیازی به تقلب نداشته اند بلکه، خیزش اجتماعی مردم ایران در سال گذشته آنچنان پیام آشکاری داشته است که برای برون رفت از بحران حکومتی و آنچه که در سال پیش رو در کاسه خواهند داشت، تنها یک راه باقی گذاشته است، فرار به جلو!

خامنه ای سال نو را "سال همت مضاعف، کار مضاعف" (بخوانید وحشت دوچندان و سرکوب بیشتر) و دست نشانده اش آن را "سال عزت بيشتر و پيشرفت گسترده تر" (بخوانید بی آبرویی بیشتر و در گل فرو رفتن بیشتر) نام نهاده اند.

سال پیش در چنین روزی مردم آزادیخواه ایران بر سر سفره هفت سین، آرزوی سر به نیستی رژیم جمهوری اسلامی و پایان ظلم و ستم دستگاه ولایت فقیه را در دل می پروراندند؛ آرزو یعنی داشتن هدف، اقدام و عمل!

در سال گذشته سرانجام پس از 30 سال، تلاش و مقاومت مبارزین به خیزشهای پرشکوه اجتماعی پیوند خورد و به تحقق این آرزو نزدیک شدیم. ما نیروی خود را ثابت کردیم و به خود و مردم سراسر جهان، بی ثباتی و درماندگی رژیم را که از هر ابزار سیاسی، قضایی، تبلیغی و جنایی علیه اعتراضهای مردمی و منتقدان خود استفاده می کند، به اثبات رساندیم. هرچند رژیم و در راس آن خامنه ای عدم مشروعیت و بر لبه پرتگاه کشانده شدن خود را انکار کنند.

در سال پیش رو باز هم آرزو می کنیم که پوزه این حکومت را بیشتر به خاک بمالیم و سال آینده، سفره هفت سین را در میدان آزادی بچینیم.

در سال نو برای دستیابی به آرزوهای مشترکمان در کنار هم قرار می گیریم و به آنان که سال جدید را با هول و وحشت بیشتر شروع کرده اند نوید می دهیم: "باش تا صبح دولتت بدمد، کین هنوز از نتایج سحر است!"