۱۳۸۸ اسفند ۲۵, سه‌شنبه

خيزش چهارشنبهسورى-شماره6
جوانان در شهرهاى مختلف براى خيزش چهارشنبهسورى آماده مىشوند
به آتش كشيدن عكس دجالان در چهارشنبه سوري به آتش كشيدن عكس دجالان در چهارشنبه سوري
طى روزهاى گذشته، جوانان مناطق مختلف تهران، از جمله در مىدان گمرك، خيابان كارگر جنوبى، سه راه آذرى، شهرک راهآهن (انتهاى همت غربى) و على آباد و ياخچى آباد در جنوب تهران تا تجريش، محسنى، نياوران، تخت طاووس و عباس آباد، ونك، گاندى و قائممقام تا آرياشهر و گيشا، شهرك اكباتان تا تهرانپارس و افسريه از عصر تا پاسى از شب با آتش بازى، ترقه، فشفشه و… . به مقابله با مزدوران آخوندها پرداختند. جوانان در ميدان ونك تصاوير خامنهاى جلاد را به آتش كشيدند. نوشتن فراخوان به شركت در چهارشنبهسورى بر در و ديوار شهر يا بر روى اسكناسها، بر پشت صندليهاى اتوبوسها و توزيع تراكتهايى به اين منظور در شهرهاى رشت، تبريز، شيراز از ديگر اقدامهاى جوانان پرشور در روزهاى اخير است. در همين حال، در روز دوشنبه 24اسفند، در اهواز، مزدوران در واكنش به فعاليتهاى جوانان، اقدامهاى سركوبگرانه خود را شدت بخشيدند. عوامل نيروهاى سركوبگر جوانان را به بهانههاى واهى دستگير و روانه زندانها مىكنند و به خانوادههاى آنان مىگويند تا پايان سيزده به در كسى را آزاد نخواهند كرد. مزدوران گارد ويژه ضدشورش ملبس به لباس مشكى و پلنگى و داراى كلاهخودهاى ماسك دار در خيابانها و مىدانهاى شهر بهخصوص در مناطق سه راه خرمشهر، كيان پارس، امانيه، كمپلو، گلستان و… مستقر شدهاند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران 24اسفند1388 (15مارس2010)