۱۳۸۸ اسفند ۲۷, پنجشنبه

فراسوی خبر ... پنج شنبه 27 اسفند

روز ستایش شهیدان و تجدید عهد با آنان

جعفر پویه

جشن چهارشنبه سوری با وجود همه بگیر و ببندهای دستگاه سرکوبگری رژیم با توسل به فتوای ولی فقیه درمانده آن، توسط مردم با شکوه برگزار شد. صدای ترکیدن ترقه های شادی غوغاگران و ستایشگران نور و روشنایی، ترس و وحشت شب پرستان و دیو و دد عمله استبداد را صد چندان کرد. آنانی که شادی مردم را بر نمی تابند و بیش از سی سال است جشنهای ملی ما را با هزار و یک دلیل نحس و بی بتگی خود نهی می کنند، در مقابل شوق مردم برای برپایی جشنهای ملی‌شان، سکه یک پول شده اند. بوی بهار می آید و همراه با ترنم زمین در آغاز فصل به شکوفه نشستن، مردم خود را برای عبور از زمستان آماده کرده اند. مرگ سرما و یخبندان، فصلی که سیاهی زغالش بر چهره بسیاری از هم اکنون پیداست را به فال نیک می گیرند و در مقدم بهار با ساز و سرود، جنبش اجتماعی خود را از تند پیچ دیگری عبور می دهند. اما چاره جویی استبداد برای درافتادن با این عبور ناگزیر، نه تنها راه به جایی نمی برد بلکه، ستایشگران نور و سرزندگی را همراه با وزش نسیم بهاری پر اراده تر می کند. امروز، پنج شنبه تلاشگران جنبش اجتماعی و برپادارندگان جشن و سرور آتش در شب چهار شنبه سوری، یاران خود را فرا می خوانند تا در آخرین پنج شنبه سال بر مزار شهیدان گردهم آیند. تلاشگران جنبش اجتماعی برای ستایش از آنانی که جان خود را فدای نور و روشنایی آزادی کردند، گرد می آیند تا با صدایی بلند بگویند که از یاد نمی برند که در این راه کسانی بودند که امروز جایشان در صف اول جنبش خالی است. آنان شادی و سرزندگی بهار نو رسیده را با کشتگان خود قسمت می کنند تا دلهای به عزا نشسته را نوید دهند که در بهار آزادی مردم، شایستگی فرزندان دلیرشان هرگز فراموش نخواهد شد. آنان گرد می آیند تا مادران و پدرانی که در کنار سفره هفت سین امسال شان سین سهراب خالی است را تسلا دهند و بگویند هزاران سهراب دیگر فرزندان آنان هستند. نداهای سرود خوان بر گور ندای به خون خفته مردم جمع می شوند تا به آنها که جنبش به نامشان سربلند است ادای احترام کنند. هزاران جوان دلیر در پیش پای مادران و پدران داغدار به احترام بر می خیزند و در مقدم بهار در کنار گور فرزندان مردم گواهی می دهند که استبدادیان را عمری نخواهد بود. این جنبش با نام و یاد فرزندان دلیر خود سربلند است. چه آنانی که از دهه 60 تا کنون در بهشت زهرا غنوده اند و چه آنهایی که در خاوران و دیگر گورهای بی نام و نشان در جای جای میهن مخفیانه دفن شدند. امروز، پنج شنبه روز ستایش از فرزندان دلیر مردم ایران است که در راه آزادی و سربلندی مام میهن جان عزیز خود را هدیه کردند تا جنبش مردم استوار و سربلند تند پیچ های سخت را به سلامت عبور کند. به خاوران می رویم، به بهشت زهرا و در گورستانهایی که عزیزان مان در آن غنوده اند گرد می آییم، در برابر جانهای عزیزی که از دهه 60 تا کنون در مبارزه و ایستادگی در برابر دیو ستمگر استبداد مذهبی قد علم کردند و بر خاک افتادند سر تعظیم فرود می آوریم. همراه با دیگر فرزندان رشید مردم در گورستانهای میهن بر مزار فرزندان و عزیزان دلیر خود گرد می آییم و با شهیدان پیمان می بندیم که تا نابودی دیو استبداد و تا روفتن سین ستم ولایت فقیه از سفره میهن از پای نخواهیم نشست.