۱۳۸۸ اسفند ۱۶, یکشنبه

فراسوی خبر… 17 اسفند

پیام روز جهانی زن:

زن = مرد، انسان = انسان

لیلا جدیدی

روز 8 مارس (17 اسفند) بر همه زنان و مردانی که برای برابری زن و مرد تلاش می کنند و به همه زنان تحت ستم جهان گرامی باد. روز جهانی زن، فقط روز رد و بدل کردن کارت پستال نیست، این روز نماد بیش از 150 سال جدال سرسختانه زنان برای رفع تبعیض جنسیتی ست. با اینکه این مبارزات دستاوردهای چشمگیری داشته است و از این رو باید از آن با افتخار یاد کرد، روزی است که در عین حال بزرگترین ننگ جهان متمدن را برجسته می کند. این روز بر پیشانی استبداد مذهبی جمهوری اسلامی داغ ننگ عمیق تری بر جای گذاشته است. اما اراده زنان ایرانی در رویارویی با رژیم و قوانین ارتجاعی آن در زمره افتخارات ما است.

امروز یک فرصت دوباره برای آن است که به کسانی که می خواهند رژیم را اصلاح یا وادار به رعایت قوانین خود کنند، ننگ قانون شده جمهوری اسلامی یادآوری شود.

مهمترین قوانین ضد زن از بهار ٥٨ تدوین شد. قانون پیشین "حمایت از خانواده" که خود ناکافی بود، به طور رسمی لغو و حق طلاق به مراجع شرعی سپرده شد. سپس، سن ازدواج برای دختران از ١٨ سال به ١٣ سال کاهش یافت، حق قضاوت از زنان سلب شد، هنرستانهای مختلط تعطیل شد، مراكز رفاه خانواده به تعطیل كشانده شدند و مراكز كمك به كودكان و تنظیم خانواده محدود گردیدند.

در قانون كار جمهوری اسلامی، زنان متاهل فقط برای انجام كارهایی كه مزاحم امور زناشویی آنها نباشد مناسب تشخیص داده شده اند و از این رو، استخدام آنها نیز منوط به اجازه و رضایت همسر است و برای محکم کاری، "قانون كار نیمه وقت"، زنان را بیش از پیش از تولید و فعالیت اجتماعی دور می کند. به موازات این، رعایت حقوق زنان كارگر و كارمند به میل کارفرما سپرده شدهو در همین راستا، زن نمی تواند در موضع رهبری قرار گیرد و یا قاضی شود.

خانواده نیز به همین ترتیب محیطی مملو از تبعیض شد. به عنوان مثال زنان حتی از حق انتخاب محل زندگی خود نیز محرومند و باید در منزلی كه شوهر تعیین می كند، سكنی گزینند.

ماده ١١١٧ قانون مدنی جمهوری اسلامی حق حضور اجتماعی زن را نیز تماما دراختیار مرد قرار می دهد. ماده ١١٣٣ قانون مزبور به روشن ترین وجه می گوید، هیچ محدودیتی در مقابل مرد وجود ندارد، هر زمان كه اراده كند حتی به طور غیابی می تواند زن خود را طلاق دهد و ماده ١٠٤٣ آن حتی ازدواج دختر را مشروط به اجازه پدر می داند.

وسواس جمهوری اسلامی در اعمال تبعیض علیه زنان حتی در آداب وحشیانه سنگسار هم رعایت می شود. ماده ١٠٢ "مجازات اسلامی" تشریح کرده است که مرد هنگام سنگسار باید تا نزدیك كمر و زن تا نزدیكی سینه در گودال دفن شود تا زن شانس کمتری برای فرار داشته باشد.

اکثریت زنان جامعه ی ما زنان محروم و کارگران فقیری هستند که نه در خانه حقوقی دارند و نه در محیط کار. از این رو مبارزه علیه مردسالاری باید تنها بخشی از مبارزه زنان و مردان عدالتخواه باشد. زیرا مبارزه اصلی، شرکت فعال برای برکناری حکومت ولایت فقیه، به دور ریختن قوانین ارتجاعی آن و برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی است. هیچ حکومت مذهبی و مستبدی حقوق زنان را رعایت نخواهد کرد.

برای سرنگونی رژیم ضد زن و ضد انسان ولایت فقیه تلاش می کنیم و به جنبش دمکراسی خواهی هر روز انرژی بیشتری می دمیم.