۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

فراسوی خبر… 19 اسفند

بررسی جنایات کهریزک توسط جنایتکاران ادامه نقض حقوق بشر است

زینت میرهاشمی

در روزهای پایانی سال 88، سالی پر افتخار برای جنبش مردمی و نزدیک شدن به شب چهارشنبه سوری، پایوران رژیم برای جلوگیری از سقوط نظام، دست به هر اقدامی می زنند. چگونگی صف آرایی نیروهای سرکوبگر در برابر خیزش مردمی در جشن سب چهارشنبه سوری، از ترساندن مردم از آتش جرقه ها، از تهدید خانواده ها برای نگاه داشتن فرزندانشان در تعطیلات عید در زندان و دستگیری فله وار فعالان اجتماعی، هنرمندان و .... بحران سرنگونی را تشدید کرده است.

روز سه شنبه 18 اسفند، روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم خبر از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شکنجه گاه کهریزک داد. این جلسه غیر علنی برگزار شد. حتا نام متهمان هم اعلام نشده است.

نیروی انتظامی رژیم قبلا اعلام کرده بود که تنها در «اندک» مواردی نقض قانون صورت گرفته که آن هم رفتاری «خودسرانه» بوده است.

همچنین «انتشار مطالب دادگاه توسط اشخاص حاضر در جلسه ممنوع» اعلام شده است. علت این امر را محمد صادقی قاضی رسیدگی کننده به پرونده «مخل انتظام مملکتی» دانسته است.

رسیدگی به جنایاتی که طی سه دهه در زندانها، شکنجه گاهها بر مردم ایران روا شده است که هنوز ابعاد آن آشکار نشده، تنها در دادگاهی بین المللی و با شرکت همه خانواده های اعدام شدگان و زندانیان سیاسی، زیر نظارت نهادهای ذیصلاح اعتبار خواهد داشت. تمام جنایاتی که طی این سه دهه و به ویژه در ماههای اخیر در زندانها بر فرزندان ایران زمین اعمال شده زیر دستور مستقیم ولی فقیه انجام شده است. مسئول درجه اول همه اینها شخص خامنه ای است. این که در روزهای آینده چند مامور درجه دوم و یا سوم، چند سرباز و ... از پشت درهای بسته این جلسه به عنوان خاطیان «خودسر» اعلام شود، هیچ مشروعیتی به این دستگاه قضایی نخواهد داد. برگزاری این جلسه های نمایشی آن هم در نزدیک شدن به شب چهارشنبه سوری، یکی از طرفندهای رژیم برای مقابله با خیزشهای مردمی در آینده است.