۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه

آخوندها در ازاء موافقت غرب با برنامه اتمى رژيم، پيشنهاد توقف حمله به نيروهاى ائتلاف در عراق را داده بودند 10:45:45 AM 1387/12/3
رژيم آخوندي بانكدار تروريسم در خاورميانه است رژيم آخوندي بانكدار تروريسم در خاورميانه است
جان ساورز (Sir John Sawers)، سفیر انگلستان در سازمان ملل متحد فاش كرد: رژیم ایران پیشنهاد كرده بود در صورتیكه غرب از مخالفت خود با برنامه اتمی آن دستبردارد، حملههاى به نیروها در عراق را متوقف میكند. تلویزیون جهانی بی.بی.سی در برنامه مستندی در این باره گفت: جرج بوش در دوران تصدی خود، همواره در حملههاى لفظی و دیپلوماتیك علیه رژیم ایران صریح بود و این رژیم را، آنطور كه مشهور شده، تحت عنوان یكی از اعضای محور شر مینامید. اكنون روشن شده كه این تمام داستان نبوده است. تحقیقات بی.بی.سی نشان میدهد در زمانی كه بوش در كاخ سفید بود، سطح قابل توجهی از همكاری نیز میان رژیم تهران و واشینگتن وجود داشته است. خبرنگار بی.بی.سی گفت: روابط رژیم ایران با غرب، از زمان انقلاب در 30سال گذشته تا كنون، روابطی دردسر آفرین بوده است. اما در نقاطی طی سالهای گذشته در پشت صحنه، دو طرف به نظر میرسید كه در آستانه یك بنبست شكنی بودهاند. یكی از این موردها افغانستان بود. ادامه