۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

سی.ان.ان: اسراییل ظرفیت از بین بردن برنامه اتمى رژیم ايران را دارد 11:28:36 AM 1387/11/23
- -
تلویزیون سی.ان.ان در گزارشی از انتخابات اسراییل گفت: نخست وزیر بعدی اسراییل با مجموعهای از چالشها مواجه است، از جمله تهدید بالقوه از طرف رژیم ایران. بر سر این نكته، همه كاندیداها موافقند. پرتاب یك ماهواره به فضا توسط رژیم ایران كه هفته گذشته صورت گرفت، هرچه بیشتر ثابت كرد كه این رژیم از هر زمان دیگری به كسب تكنولوژی مورد نیاز براى حمل یك بمب اتمی نزدیكتر شده است. به همین دلیل اسراییل میگوید آماده است و ظرفیت آن را دارد كه برنامه اتمی رژیم ایران را از بین ببرد.