۱۳۸۷ اسفند ۷, چهارشنبه

مأموران وزارت بدنام اطلاعات چند تن از دانشجویان پلیتكنیك را دستگیر كردند 11:16:05 AM 1387/12/6
احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده
براساس گزارشهای دریافتی صبح امروز مأموران وزارت اطلاعات آخوندها با حمله وحشیانه به منازل برخی از دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك، تعدادی از آنان را دستگیر كردند. احمد قصابان، نریمان مصطفوی، مهدی مشایخی و عباس حکیم زاده از جمله بازداشت شدگان امروز هستند. از وضعیت برخی دیگر از دانشجویان دستگیر شده هنوز اطلاعی در دست نمیباشد. دژخیمان رژیم آخوندی در برابر اعتراض خانواده و بستگان دستگیر شدگان آنان را تهدید كرد.