۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

كلافگی آخوندها از پیروزی بزرگ مجاهدین 11:35:50 AM 1387/12/2
جشن پيروزي حاميان مقاومت جشن پيروزي حاميان مقاومت
گزارشی درباره واكنشهای رژیم آخوندی بعد از تصمیم 27كشوراتحادیه اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست ترویستی خبرگزاری حكومتی مهر با مخابره خبری درباره یك ملاقات دیپلوماتیك با عنوان «یک مقام اروپایی در تهران: منافقین تروریست هستند- پروژه انتقال گاز ایران به اروپا بسیارمهم است»، شدت كلافگی رژیم آخوندی از ابطال برچسب تروریستی علیه مجاهدین را به نمایش گذاشت. این خبرگزاری در ادامه مینویسد: «یوردان پوپوف معاون وزیر امور خارجه بلغارستان با علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس دیدار و گفتگو کرد» و «تاکید کرد که کشورش پروژه انتقال گاز ایران به اروپا را بسیار مهم میداند و بر تروریست و غیرقانونی بودن مجاهدین تاکید دارد». به نظرمیرسد شدت نگرانی خامنهای به حدی است كه ازملاقاتهای رئیس «كمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی» مجلس رژیم در تهران تا دستوركار پاسدار لاریجانی درسفر به مونیخ را براى حراج منابع نفت وگاز ایران به منظور خریداری برچسب علیه مجاهدین بسیج كرده است. ادامه