۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

واكنش هیستریك دژخیمان رژیم آخوندی علیه زندانیان هوادار سازمان مجاهدین 11:44:18 AM 1387/11/25
زندان گوهردشت زندان گوهردشت
براساس گزارشهای دریافتی دژخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت كرج، در واكنش هیستریك نسبت به خارج شدن نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی، به انتقام گیری از زندانیان هوادار مجاهدین پرداخته، شكنجه و رفتار ضدانسانی علیه آنان را تشدید كرده و ملاقاتها و تماس با خانوادههایشان را قطع نمودند. زندانیان سیاسی بند4 زندان گوهردشت كه شماری از آنها در سنین 50تا 80ساله هستند آماج این رفتار وحشیانه هستند. آنان روز 5شنبه 24بهمن نسبت به خروج اجباری زندانیان و نگهداری طولانی مدت آنان در محوطه زندان در سرما و برف وباران اعتراض كردند و از رفتن به محوطه هواخوردی خودداری نمودند. گارد ویژه زندان به دستور دژخیم جنایتكاری به نام ”كولی“ كه تحت نظارت سردژخیم گوهردشت علی حاج كاظم و معاون وی محمود مغنیان كار میكند، زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داد. این اعمال وحشیانه در بند6 زندان گوهردشت نیز توسط دژخیم عباس سعیدی از دو هفته قبل شدت یافته است. گارد ویژه علاوه بر ضرب و شتم زندانیان به بهانههای واهی آنان را به سلولهای انفرادی به نام ”سگدانی“ منتقل كرده و تحت شكنجههای جسمی و روحی قرار میدهد. تعدادی از زندانیانی كه از دو هفته قبل به این بند منتقل شده و تاكنون خبری از آنها نیست در سنین 20الی30ساله میباشند. بنابر خبر دریافتی دیگری از زندان گوهردشت كرج، آقای علی معزی از هواداران با سابقه سازمان مجاهدین خلق ایران باتهام داشتن بستگان در شهر اشرف پس از گذشت 3ماه از بازداشت و بیخبری از وی توسط بیدادگاههای انقلاب رژیم محاكمه شده و به 5سال زندان محكوم گردیده است. آقای معزی 56ساله دارای دو فرزند میباشد كه در زمان شاه و دهه 60 نیز مدتی را در زندانبهسر برده است.