۱۳۸۷ اسفند ۷, چهارشنبه

نگرانى ایتالیا از وضعیت حقوقبشر در ایران تحت حاكمیت آخوندها 10:21:03 AM 1387/12/7
صحنه هاي اعدام صحنه هاي اعدام
نماینده پارلمان ایتالیا، فرانچسكو بندتو فوچی، در یك سؤال پارلمانی، از وزارت خارجه ایتالیا خواست تا در مورد اقدامهاى دولت ایتالیا در قبال نقض وحشتناك حقوقبشر در ایران توضیح دهد. این نماینده در سؤال خود از جلمه خاطرنشان نمود كه به گزارش سازمان حقوقبشری به قابیل دست نزنید در سال 2007، 228نفر در ایران اعدام شدهاند و به به عقیده شورای ملی مقاومت ایران كه رئیسجمهور منتخب آن مریم رجوی اخیراً با حمایت پارلمانترهای ایتالیا به این كشورر سفركرده بود، در سال 2007 دست كم 101 مورد شلاق زدن، یك سنگسار، تقریبا 3هزار دستگیری سیاسی و 60 مورد تخریب سایتهای اینترنتی اپوزیسیون انجام شده است. تنها در سال گذشته پارلمان اروپا در 25اكتبر 2007، در 31ژانویه و در 24آوریل 2008، 3 قطعنامه در محكوم كردن رژیم ایران صادر نمود. با توجه به موردهاى فوق، دولت ایتالیا، در سطح اتحادیه اروپا، چه ابتكاراتی را به‌دست میگیرد، تا یك عمل متمركز سیاسی ـ دیپلوماتیك در مقابل ایران در رابطه با موضوع حقوقبشر انجام شود؟ ادامه >>>