۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

اعتراف زبونانه یك دژخیم خمینی صفت، به مقاومت قهرمانانه مجاهدین در شكنجهگاهها 7:54:10 AM 1387/11/21
يك مجاهد سر بدار يك مجاهد سر بدار
یكی از دژخیمان رژیم آخوندی به نام عزت شاهی دراظهاراتی بهمناسبت 22بهمن، به گوشهیی از مقاومتهای قهرمانانه زندانیان مجاهد خلق در برابر شكنجههای رژیم آخوندی در سالهای پس از انقلاب ضدسلطنتی اعتراف كرد و گفت: «وقتی پاسدارها منافقین را در خیابان‌ می‌گرفتند و به كمیته می‌آوردند آنها ناسزا می‌دادند. رودررو به امام خمینی ناسزا می‌دادند، می‌گفتند مرگ بر… ، درود بر رجوی. به آنها از قبل گفته بودند فلانی (یعنی من) در كمیته مركزی است. او ساواكی و شكنجه‌گر است، به آنها می‌گفتیم: اسمت چیست؟ می‌گفت: مجاهد. می‌گفتیم پدرت كیست؟ می‌گفت: خلق ایران می‌گفتیم منزلت كجاست؟ می‌گفت: ایران اسم‌شان را نمی‌گفتند. این دژخیم كه با خبرگزاری حكومتی فارس مصاحبه میكرد، مدعی شد: آنها از قصد به آقای خمینی ناسزا می‌دادند و جوسازی می‌كردند كه پاسدارها تحریك شوند و آنها را كتك بزنند.