۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

مصاحبه تلویزیون صداى آمریكا با یكی از ساكنان اشرف 11:44:18 AM 1387/11/25
شهر اشرف شهر اشرف
تلویزیون صدای آمریكا شب گذشته گزارشی درباره ممانعت از ورود خانوادههای مجاهدین به اشرف پخش كرد و با یكی از ساكنان اشرف كه خانوادهاش چند روز است در بیرون در اشرف منتظر مانده مصاحبهیی انجام داد. بخشهایی از این گزارش از نظرتان میگذرد: چالنگی: … در عراق هم همسایه‌ی، نكته‌‌ای كه شما هم مدت زیادی در آن‌جا بودید، می‌رویم به اردوگاه اشرف، قرارگاه اشرف كه مقر گفته می‌شود حدود 3000نفر از اعضاء و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران هستند و مشكلاتی كه در اطراف این اردوگاه بوجود آمده، سازمانهای بین‌المللی مربوط به حقوقبشر در این زمینه گزارشهای داشتند، احتمال فرستادن برخی از ساكنان این اردوگاه به ایران كه گفته می‌شود خطر مرگ و اعدام تهدیدشان می‌كند و موضوع دیگری كه از دید این سازمانها بهعنوان یك موضوع و مساله انسانی مورد توجه قرار گرفته، ورود بستگان، پدر و مادرها و كسان افرادی است كه در این ارودگاه هستند، رفتند به دیدار كسان خودشان بعداز سالها، اما اجازه پیدا نكردند آنطور كه خبرگزاریها گزارش می‌دهند، خبرگزاریهای بی‌طرف كه موفق نشدند با فرزندان و كسان خودشان در این اردوگاه تماس بگیرند. ما با یكی از ساكنان این اردوگاه آقای مهدی كه به دلایل بسیار روشن از ذكر فامیلی‌اش خودداری می‌شود به خواسته خودشان، در ارتباط تلفنی هستیم كه كسان ایشان اجازه نیافتند مثل خیلی‌ها دیگر به دیدار بستگانشان و ایشان بروند. ادامه