۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

سخنان رئيسجمهور برگزيده مقاومت، در سالگرد انقلاب ضدسلطنتى 12:51:00 PM 1387/11/23
مريم رجوي رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران مريم رجوي رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران
اشرفی‌ها، قهرمان‌ها، عزیزانم، مجاهدین خلق ایران، سلام و درود بر همه شما نوزده بهمن، عاشورای مجاهدین، بیستوهشتمین سالگرد شهادت اشرف و موسی و هجده مجاهدخلق دیگر است. آن شب عطرها روی زمین جاری می‌شد، و شهابها در آسمان غلتان بود مثل اشكها بر گونه‌های مردم ایران. و این چنین گوهر مقاومت در برابر استبدادمذهبی سرشته شد. بله! ”مقاومت به هر قیمت“ كه موسی و اشرف آن را پرچمداری كردند‌. و به این ترتیب به دیو سرنوشت و تقدیر كور نه گفتند. و اگر عمیق‌تر نگاه كنیم، در حقیقت، به آینده ایران و كیان مقاومت مردم ایران، آری گفتند. آنهاگفتند وقتی كه اوضاع بغرنج و تاریك است و از هر طرف یأس و عجز و نه و نمی‌توان می‌بارد، و وقتی كه در محاصره هستی و در ظاهر، دشمن همه راهها را بسته و در ظاهر همه چاره‌ها را سلب كرده است. بله، در همین شرایط، با تكیه بر ایمان و فداكاری به مسئولیتها و رسالتهایت آری بگو و براى آزادی و رهایی مردمت، حلقه‌های محاصره و غل و زنجیرها را درهم بشكن. ادامه