۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

عضو كمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: حكم ترور سلمان رشدی هنوز، واجب كفایی است 11:13:31 AM 1387/11/24
آخوند جنايتكار سبحانى نيا آخوند جنايتكار سبحانى نيا
آخوند سبحانینیا عضو كمیسیون امنیت مجلس ارتجاع در سالگرد فتوای خمینی دجال مبنی بر قتل سلمان رشدی نویسنده انگلیسی، اجرای این حكم را موردتاكید قرار داد و گفت: ”اجرای حکم مرگ سلمان رشدی بعد از گذشت بیست سال، هنوز هم واجب کفائی است“.