۱۳۸۷ اسفند ۲, جمعه

سرگیجه رژیم

خروج از لیست، مصاحبه با دکترقصیم درباره واکنشهای رژیم

سئوال : آقای قصیم دربحثهای هفته اخیر ، شما این برداشت و استنباط را ابراز کرده اید که رژیم از تصمیم تاریخی 26 ژانویه شورای وزیران اتحاریه اروپا مبنی برخروج نام مجاهدین ازلیست تروریستی (درزیرتحت عنوان «ضربه لیست») سخت یکه خورده است...

جواب: راستش من گفته ام که رژیم از «ضربه لیست بعلاوه رویداد 27 ژانویه» دربروکسل سرگیجه گرفته است – با مشاهده درجه درماندگی و ضعف خارق القاعده آنها درواکنش به ضربه لیست، همین طور با دیدن واخوردگی واغتشاش شدید در مواضع رسمی و به خصوص با مرور نوشته های، به قول معروف «شیرتوشیر» آنها و حجم عظیم افاضات بی ارزش و یکقرانی در سایتهای وزارت اطلاعات - به این تحلیل و نتیجه رسیده ام...

س: بسیارخوب ، اما مایلیم دراین مصاحبه دلایل شما را برای چنین ارزیابی بشنویم و برای علاقمندان این مبحث پخش کنیم.

ج: علائم زیادی وجود دارد که نشان می دهد «ضربه لیست بعلاوه 27 ژانویه» به واقع به گیجگاه ولایت فقیهیون خورده. حسابی غافلگیرشده اند، چون به آن صورت که ماجرا اتفاق افتاد اصلاً انتظارش را نداشتند. از کم و کیف واکنشهای افراد رسمی دولتی آنها بگیرید تا واکنش مغشوش رسانه ای و علی الخصوص اوضاعی که سرتاسرهفته اخیر درسایتهای مهم وابسته به رژیم مشاهده می شد و هنوز هم ادامه دارد می شود این را دریافت.

س: ممکنست اول همین نکات و علائم را که گفتید کمی ردیف کنید و توضیح دهید؟

ج: البته، با کمال میل. ابتدا تلگرافی چند موضعگیری مقامهای رسمی ولایت فقیه را می آورم:

- شکایت نماینده رژیم درملل متحد از بابت این ضربه به سازمان ملل، که خدا می داند این مسأله به اون جا چه ربطی داشت!!

- وزیرکشوررژیم : «این اقدامی است سیاسی و غیرقابل قبول...»

- مخبرکمیسیون امنیت مجلس : « تقاضای تجدید نظر درروابط با اروپا...»

- علی آهنی ازمعاونین وزارت خارجه رژیم: این کارموجب تشویق تروریسم دراروپا

می شود (؟؟)

خوب، شما درهمین چهارموضعگیری هیچ اقتداردولتی و آرامش سیاسی می بینید؟ انگار آسمان روی سرشان خراب شده.

آخر بدبختها یک حکومت مطلقه جبٌارو غدرقدرت، یک دولت که خودش را به اصطلاح « قدرت جهانی» می شمارد و می خواهد « مدیریت جهانی(زرت!)» بکند، از بیرون آمدن نام مجاهدین خلق ازلیست اروپا این جورقاطی می کند و مثل یک شاگرد مدرسه کتک خورده به آقا مدیر شکایت می برد؟ که مثلا بعدش آقا مدیر چه کارکند؟ تازه کلی درهم ریختگی و تناقض، گاه خنده دارهم، در مواضعشان هست...

از ایران نبرد

ادامه