۱۳۸۷ اسفند ۱, پنجشنبه

پنج انفجار شدید خرمشهر را لرزاند 10:36:24 AM 1387/12/1
خرمشهر خرمشهر
پنج انفجار شدید، صبح امروز شهرستان خرمشهر و حومه آن را لرزاند. سایت سركرده پیشین سپاه پاسداران نوشت: شدت انفجارهای امروز بهاندازهیی بود كه باعث دلهره و اضطراب شدید در زنان، كودكان و مردم عادی شهر شد و هم‌چنان جو نگرانی و ترس از انفجارهای بعدی، در مردم خرمشهر به چشم می‌خورد.