۱۳۸۷ اسفند ۳, شنبه


بيش از 460حركت اعتراضی علیه حكومت آخوندی در بهمن ماه 10:45:45 AM 1387/12/3
حركات اعتراضي حركات اعتراضي
براساس آمار ثبت شده، اقشار مختلف مردم در بهمن ماه گذشته بیش از 460حركت اعتراضی را علیه حكومت آخوندی و سیاستهای ضدمردمی آن انجام دادند: در بهمن ماه امسال در حالی كه رژیم آخوندی بیش از 60نفر را حلق آویز كرده و حكم اعدام 30نفر را صادر نموده است و در شرایطی كه هزاران مورد دستگیری در تهران و سایر شهرهاى میهنمان صورت گرفته است، مردم بپاخاسته میهنمان بیش از 460فقره اعتصاب، تحصن و تجمع را علیه حكومت آخوندی برگزار كردند و در موردها متعددی با مأموران سركوبگر درگیر شدند. دانشگاهها با بیش از 80حركت اعتراضی علیه فضای سركوب و اختناق، كانون اصلی اعتراض علیه حكومت آخوندی بود. این اعتراضات در شرایطی صورت گرفت كه وزارت اطلاعات آخوندها با دستگیری و شكنجه دانشجویان فعال به شدت تلاش میكرد از گسترش فزاینده حركتهای دانشجویی جلوگیری كند. در كارخانهها و مراكز كارگری نیز شاهد 75فقره اعتصاب و تحصن و تجمع بودیم. در این اعتراضهاى، كارگران بجان آمده خواستار دریافت حقوقهای عقب افتاده و سایر مطالبات برحق خود بودند. در جریان اعتراضهاى بهمن ماه، شاهد 15مورد درگیری مردم به ویژه جوانان با نیروهای سركوبگر رژیم آخوندی بودیم. یك مورد از این درگیریها در تهران و در مقابل سینما استقلال صورت گرفت كه نیروهای سركوبگر اقدام به شلیك گاز اشك آور و دستگیری جوانان كردند. در بهمن ماه همچنین زندانیان مقاوم در اعتراض بهسركوب، شكنجه و احكام اعدام فعالان سیاسی درزندانهای مخوف به اعتصاب غذا و تحصن دست زدند. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران در زندانهای مختلف نیز به رغم تهدیدهای دژخیمان، مراسم بزرگداشتی بمناسبت سالگرد شهادت مجاهد قهرمان حجت زمانی برگزار كردند و بر ادامه راه پرافتخارش پای فشردند.