۱۳۸۷ بهمن ۲۳, چهارشنبه

مصاحبه تلویزیون صداى آمریكا، با علیرضا جعفرزاده 11:28:36 AM 1387/11/23
عليرضا جعفرزاده عليرضا جعفرزاده
تلویزیون صدای آمریكا شب گذشته گزارشی در مورد موقعیت قانونی شهر اشرف پخش كرد و در این رابطه با علیرضا جعفرزاده مصاحبهیی ترتیب داد. اظهارات موفقالربیعی مشاور امنیت ملی عراق در مورد ساكنان اردوگاه اشرف در عراق در رسانه‌های خبری منطقه هم‌چنان بازتاب می‌یابد. این مقام عراقی می‌گوید حكومت ایران بجز 54نفر بقیه اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران را مورد عفو قرار داده است. ارتش آمریكا در عراق مسئولیت كنترل اردوگاه اشرف را به دولت عراق واگذار كرده، در این اردوگاه بیش از 3000نفر از اعضاء سازمان مجاهدین خلق بهسر می‌برند. سازمانهای بین‌المللی حقوقبشر پیش از این درباره احتمال تحویل این افراد از سوی دولت عراق به ایران ابراز نگرانی كرده بودند. علیرضا جعفرزاده در مورد اظهارات موفقالربیعی در گفتگوی تلفنی با فریده رهبر چنین می‌گوید. ادامه