۱۳۸۷ بهمن ۲۴, پنجشنبه


فرانسه، مانع سوءاستفاده آخوندها از مراكز علمی این كشور شد 11:13:30 AM 1387/11/24
فرانسه فرانسه
دولت فرانسه براى جلوگیری از گسترش فعالیتهای موشكی رژیم آخوندی تصمیم گرفت به افرادی كه رژیم تحت عنوان دانشجو به این كشور میفرستد، اجازه تحصیل در مراكز علمی و تحقیقات فضایی و ماهوارهیی داده نشود. تلویزیون خارج كشوری آخوندها ضمن اعلام این خبر گفت: در سالهای گذشته نیز پس از موفقیت ایران در به‌دست آوردن فن آوریهای هستهیی شركت دانشجویان ایرانی در دورهها و رشتههای مربوط به فناوری هستهیى محدود شده بود.