۱۳۸۷ اسفند ۵, دوشنبه

همزمان با مراسم دفن استخوان:
پلی تكنیك در حلقه محاصره مزدوران سركوبگر 5:33:15 AM 1387/12/5
پلي تكنيك در حلقه محاصره مزدوران سركوبگر پلي تكنيك در حلقه محاصره مزدوران سركوبگر
براساس آخرین خبرهای دریافتی از تهران، دانشگاه پلیتكنیك از صبح امروز در حلقه محاصره نیروهای امنیتی و انتظامی رژیم آخوندی است تا مراسم دفن استخوان قربانیان جنگ ضدمیهنی با اعتراض دانشجویان به هم نخورد. مأموران سركوبگر نیروی انتظامی و نیروهای لباس شخصی تمام رفت و آمدهای را شدیدا كنترل میكنند. و دانشجویانی را كه روزهای گذشته علیه این اقدام اعتراض كردند به دانشگاه راه نمیدهند. خیابان رشت در ضلع شمالی دانشگاه پلیتكنیك توسط مأموران مسدود شده است. گفته مىشود تعداد زیادی از نیروهای امنیتی نیز در ساختمانهای دانشگاه استقرار یافته و آماده سركوب هر گونه اعتراضی هستند. از سوی دیگر دانشجویان دانشگاه پلیتكنیك طی بیانیهیی از دفن كشتههای جنگ ضدمهینی ابراز انزجار كرده و اعلام نمودند اجازه نمیدهیم فضای پادگانی و قبرستانی بر دانشگاه حاکم شود.