۱۳۸۷ بهمن ۲۵, جمعه

فراخوان مقاومت ایران نسبت به افزایش فشار بر زندانیان سیاسى 11:44:18 AM 1387/11/25
بند 209 زندان اوين بند 209 زندان اوين
مقاومت ایران، نسبت به افزایش اعمال فشار و شكنجه زندانیان سیاسی، توسط رژیم آخوندی هشدار داد و مجامع بینالمللى را به اقدامهاى جدی براى متوقف كردن این سركوب وحشیانه زندانیان سیاسی فراخواند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت امروز جمعه باصدور اطلاعیهیی در این باره اعلام كرد: فاشیسم مذهبی آخوندها بمنظور درهم شكستن زندانیان سیاسی اعمال فشار بر آنان را شدت بخشیده است دژخیمان رژیم در زندان دستگرد اصفهان، مهران معینی زندانی سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران، را یكشنبه شب 20بهمن، به دفتر حفاظت بند احضار كرده و پس از زدن دستبند و پابند، وی را به مكان نامعلومی انتقال دادهاندت در زندان همدان، خانم ”ماه جبین حاجیلویی“ مادر یكی از مجاهدان شهر اشرف به نام مسعود حاجیلویی، در شرایط وخیمی بهسر میبرد. دو چشم وی ماه گذشته بر اثر تزریق آمپول توسط مزدوران، دچار آسیب جدی شده است. وی همچنین بهشدت از بیماری آسم رنج میبرد. ادامه