۱۳۸۷ بهمن ۲۲, سه‌شنبه

رژیم آخوندی، بیثبات كننده و در تعارض با صلح جهانی 6:24:19 AM 1387/11/22
اوباما اوباما
رئیسجمهور آمریكا در اولین كنفرانس مطبوعاتی پس از تصدی ریاست جمهوری تأكید كرد: سیاستهای رژیم ایران منفی، بیثبات كننده و در تعارض با منافع ما و صلح جهانی است. باراك اوباما بامداد امروز در یك كنفرانس مطبوعاتی گفت: من در طول مبارزه‌ انتخاباتیام گفتم، رژیم ایران سالهاست در زمینه ارتقا روند صلح و موفقیت در خاورمیانه و سراسر جهان رفتاری غیر مفید داشته است. حملههاى آنها، تامین مالی سازمانهای تروریستی مانند حزبالله و حماس، لحن خصومت آمیزی كه نسبت به اسرائیل دارند، توسعه سلاح اتمی و تلاش براى دستیابى به آن، نه تنها باعث بیثباتی در منطقه شده بلكه در تعارض با منافع ما و صلح جهانی میباشد. وی افزود: ماه‌های آینده ما بهدنبال فرصتهایی خواهیم بود كه پشت یك میز مذاكرات رودرو بكنیم و بهلحاظ دیپلوماتیك پیشقدم شویم كه این بما اجازه میدهد كه سیاستمان را در مسیر درستی به پیش ببریم… ادامه