۱۳۸۷ اسفند ۶, سه‌شنبه

اطلاعيه سازمان مجاهدين خلق ايران
فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران بهمناسبت جشن ملی چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری را به اعتراض ملی و تظاهرات علیه دیكتاتوری آخوندی تبدیل كنیم 11:16:05 AM 1387/12/6
سازمان مجاهدين خلق ايران سازمان مجاهدين خلق ايران
هموطنان، جوانان دلیر ایران، آخوندهای حاكم دربرابرغلیان نارضایتی مردم و جامعه انفجاری بر خود میلرزند. پس از پیروزی كارزار هفت ساله مجاهدین و حامیانشان در لغو برچسب تروریستی، فاشیسم مذهبی از پیشروی راهحل سوم و «تغییر دموكراتیك به دست مردم و مقاومت ایران» به شدت میهراسد. شكستهای استراتژیك رژیم در سیاست بلعیدن عراق پس از انتخابات استانهای این كشور و امضای توافقنامه امنیتی و همچنین افشای جهانی تلاش آخوندها براى دستیابى به بمب اتمی، دشمن را در تنگنا قرار داده و پایداری و روشنگری مجاهدین گلوگاههای استراتژیك و راه نفس فاشیسم مذهبی را سدّ كرده است.
جامعهٴ ملتهب ایران، خواستار تغییر و دگرگونی بنیادی و برقراری دموكراسی است. مردم محروم با فریاد «گرسنهایم، گرسنه» علیه چپاول آخوندی و علیه گرانی و بیكاری به اعتراض برمیخیزند و قربانیان ستم آخوندها از شدت ناچاری خود را دربرابر نهادهای حكومتی پیاپی به آتش میكشند. اما این رژیم وحشی و ضدبشری هرروز دامنه سركوب واعدامها و شكنجههای خیابانی راگسترش میدهد و برابعاد توطئه علیه مقاومت ایران و فشارهای ضدانسانی علیه شهر اشرف میافزاید. ادامه >>>