۱۳۸۷ بهمن ۲۱, دوشنبه

اولمرت، ممانعت بر سر اتمیشدن رژیم ایران را موضوعی فراحزبی توصیف كرد 11:22:12 AM 1387/11/21
اولمرت اولمرت
اهود اولمرت، نخست وزیر اسراییل در دیدار با یك هیئت فرانسوی تاكید كرد: صرفنظر از اینكه چه كسی در اسرائیل در قدرت باشد، دولت این كشور به رژیم ایران اجازه نخواهد داد تا به سلاح اتمى دست پیدا كند.