۱۳۸۹ فروردین ۴, چهارشنبه

يونايتد‌پرس: مريم رجوى از غرب خواست تا فشار بر تهران را افزايش دهد
مريم رجوي- رئيس جمهور برگزيده مقاومت مريم رجوي- رئيس جمهور برگزيده مقاومت
رئيسجمهور برگزيده مقاومت در مصاحبه با يونايتد‌پرس اينترنشنال رژيم ايران را بزرگترين تهديد براى صلح جهانى دانست و از غرب خواستار فشار بر اين رژيم و تصويب تحريمهاى مالى و سوختى عليه آن شد. يونايتد‌پرس اينترنشنال نوشت: مريم رجوى از غرب خواست تا فشار بر تهران را افزايش دهد اما نسبت به يك حمله نظامى هشدار داد و استدلال كرد كه تغيير در ايران تنها مى‌تواند از درون انجام شود. اين خبرگزارى افزود: روز سه‌شنبه مريم رجوى قبل از اينكه براى گروهى از پارلمانترهاى آلمان در برلين سخنرانى نمايد؛ طى مصاحبه‌يى به يونايتد پرس اينترنشنال گفت (باراك) اوباما (رئيسجمهور آمريكا) و رهبران اروپا بايستى قضاوتهاى خود را بر اساس تجربيات چند سال گذشته سوار كنند و ديگر دنبال گفتگو با اين رژيم نباشند. ”سالها ايالات متحده و اروپا سعى كردند تا اين مسير مذاكره را بدون كسب نتيجه‌يى طى كنند. مسير استمالت، تنها به رژيم آخوندى، زمان داده است كه به بمب اتمى نزديكتر شود“ . يونايتد‌پرس اينترنشنال در ادامه افزود: مريم رجوى طى سخنانى در پارلمان آلمان، از غرب، مؤكدانه خواستار تصويب تحريمها عليه بخش سوختى و مالى اين رژيم شد و گفت ”ما اخبارى معتبر از داخل اين رژيم به‌دست آورده‌ايم كه حتى تحريمهاى حداقلى كه عليه بخش بانكى اين رژيم صورت گرفته؛ بطورى جدى اين رژيم را فلج ساخته است“ . مريم رجوى افزود اين رژيم بطورى جدى با اعتراضات و با ”تنشهاى درونى رژيم آخوندى كه دامنه‌اش به دواير عاليتر هم رسيده“ تضعيف شده است. درعينحال عليه يك حمله نظامى هشدار داد و گفت كه غرب، در عوض بايستى از اپوزيسيون ايران حمايت كرده و آن را بهرسميت بشناسد. يونايتد‌پرس اينترنشنال نوشت: شوراى ملى مقاومت ايران در گذشته با تكيه به منابع داخل خود در كشور فعاليتهاى هستهيى مخفى رژيم ايران را افشا كرده است. اين گروه وقتى كه وجود دو تأسيسات اتمى سرٌى اين رژيم را افشا كرد؛ يك موفقيت بزرگ به‌دست آورد. اين تأسيسات؛ يكى مجتمع غنى‌سازى نطنز و ديگرى راكتور اراك بوده است. شوراى ملى مقاومت ايران خود را يك گروه اپوزيسيون اصلى و پيشتاز مى‌بيند كه در خارج ايران است و بعد از انتخابات رياست جمهورى در ايران در ژوئن گذشته، بسيار فعال بوده است. مريم رجوى گفت سركوب رژيم ايران عليه قيام، بسيار شديد بوده اما قيام ادامه يافته است و نمى‌توان گفت ضعيف شده است.