۱۳۸۹ فروردین ۹, دوشنبه

ژست تو خالی در برابر وضعیت نابسامان اقتصادی

زینت میرهاشمی

اکنون نوبت خامنه ای است که از احمدی نژاد تقلید کند و وضعیت اقتصادی کشور را مطلوب اعلام کند.

روز دو شنبه 9 فروردین ولی فقیه در رابطه با صنعت ایران حرفهایی زد که بی پایگی آن را حتا داده های آماری نهادهای حکومتی نشان می دهد.

خامنه ای در رابطه با بخش صنعت گفت که ایران «در بخشهای مختلف جزو چند کشور محدود صاحب علم و فناوری آن بخشها» است. وی بر صنعت خوروسازی، رعایت استانداردهای زیست محیطی در مصولات صنعتی تاکید کرد.

وزیر صنایع و معادن در حضور خامنه ای اعلام کرد که در 5 سال گذشته رتبه جهانی ایران در کالاهای مادر صنعتی بهبود پیدا کرده است.

میزان رشد صعودی واردات به ایران در برابر نرخ پایین صادرات و تعطیلی واحدهای تولیدی نشان دهنده وضعیت بحرانی صنعت ایران در میزان فاجعه است. با سیاستهای خصوصی سازی و افتادن مالکیت به دست آقازاده ها و رانت خواران حکومتی و نیز اقتصاد شبه دولتی، وضعیت صنعت ایران دچار بحران و رکود و تعطیلی شده است.

گزارش موسسه بین المللی «شرایط کار در خارج» (ئی سی ای) استاندارد زندگی در 254 شهر بزرگ جهان را پخش کرده است. بر اساس این گزارش، تهران از نظر استاندارد زندگی در رده 231 قرار گرفته است. (دویچه بله 5 فروردین)

بر اساس این گزارش تهران با بغداد 23 رده فاصله دارد. این موسسه دلیل پایین بودن تهران را در این رده بندی، «تفاوت فرهنگی، تعداد کم خارجیان، جاده ها و تاسیسات زیربنایی بد، کمبود رسانه های بین المللی با کیفیت، نبود امکانات برای گذراندن وقت آزاد و مشکل زبانی» دانسته است.