۱۳۸۸ اسفند ۲۳, یکشنبه

اسقف اعظم پارما در فنلاند، با خانم مريم رجوى ملاقات نمود
ديدار رييس جمهور برگزيده مقاومت در فنلاند با اسقف اعظم پارما ديدار رييس جمهور برگزيده مقاومت در فنلاند با اسقف اعظم پارما
بيانيه اسقف اعظم فنلاند - 12مارس 2010 اسقف اعظم پارما با رهبر اپوزيسيون ايران با خانم مريم رجوى ملاقات مىكند رئيسجمهور برگزيده شوراى ملى مقاومت ايران طى مسافرت خود به فنلاند از كليساى اصلى توركو ديدار كرد. دركليساى توركو خانم رجوى با دعاى خود به عيسى مسيح پيامبر مسيحيان و مادرش مريم درود فرستاد. مريم رجوى، مسلمان، اسم خود را از مادر عيسى مسيح گرفته است. رئيسجمهور برگزيده شوراى ملى مقاومت ايران كه مركز اصلى آن در پاريس قراردارد با اسقف اعظم پارما در توركو درباره وضعيت كشورش بحث و گفتگو كرد. مريم رجوى بهطور خاص درباره ساكنين كمپ اشرف در عراق كه توسط نيروهاى امنيتى عراقى مورد حمله قرار گرفتند و ايالات متحده نيز از انجام تعهدهاى خود سرباز زد صحبت و تأكيد كرد. يك گروه ناظر توسط سازمان ملل براى مانيتور كردن وضعيت در اشرف مستقر شده است. براساس گفته رهبر تبعيدى اين حفاظت كافى نيست و حفاظت ساكنين كمپ اشرف بايد توسط سازمان ملل به عهده گرفته شود. در هلسينكى خانم مريم رجوى با نمايندگان پارلمان و نمايندگان سازمانهاى غيردولتى براى يك تغيير و انقلا ب دموكراتيك توسط خود مردم ايران ديدار و ملاقات كرد. وى از اين مسأله ابراز تأسف كرد كه منافع اقتصادى وجه مشترك رژيم ايران و دولتهاى غربى در مماشات با اين رژيم شده است. برطبق اظهارات مريم رجوى نمايندگان اديان مختلف بايستى در رابطه با ارزشهاى اخلاقى مشترك همه بشريت صداى خود را بلند كنند و بدين وسيله اميد را در افكار مردم ايجاد كنند. ايشان از مسيحيان در فنلاند خواست كه بهطور خاص براى جوانان و زنانى كه در زندانهاى ايران در زير شكنجه هستند دعا كنند. در كليساى اصلى رهبر تبعيدى ايران از اسقف اعظم پارما دعوت بهعمل آورد كه بهزودى وى را در يك كليساى مسيحى در تهران ديدار و ملاقات كند. اسقف اعظم نگرانى و تأسف عميق خود را از وضعيت حقوقبشر در ايران و وضعيت اقليتهاى مذهبى در اين كشور كه توسط رژيم بنيادگراى اسلامى اداره مىشود ابراز كرد. اسقف اعظم هم‌چنين ابراز اميدوارى كرد كه دولت فنلاند از نفوذ خود در اتحاديه اروپا و سازمان ملل استفاده كرده و از آنها بخواهد كه نقش فعالترى در قبال مشكل ايران اتخاذ كنند. مريم رجوى در تهران در سال 1953متولد شد و وى متعلق به جنش مردمى است كه عليه رژيم شاه و رژيم بنيادگراى اسلامى مبارزه كرده است. خانم رجوى از سال 1982در تبعيد در پاريس زندگى كرده است. شوراى ملى مقاومت ايران هدفش استقرار يك دولت دموكراتيك است كه به حقوقبشر احترام گذاشته و خواهان جدايى دين و دولت است.