۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

خبرنگار جاسوس پس از دیپلمات تروریست

جعفر پویه

رژیم ضد انسانی جمهوری اسلامی همه نُرمهای بین المللی را به هم ریخته و برای پیشبرد مقاصد شوم خود از هر امکان اجتماعی – فرهنگی سوواستفاده می کند. در جهان امروز توافقاتی وجود دارد که بر اساس آن بعضی از افراد وارد به مشاغلی که منافع عمومی را در نظر دارد، از امکانهای ویژه ای برخوردار می شوند. از جمله این توافقات، امکان تردد مقامهای دیپلماتیک خارج از روال قانونی و یا دستیابی و باز بودن اکثر درها به روی خبرنگاران و گزارشگران رسانه های عمومی است. اما رژیم جمهوری اسلامی که اساس آن بر دروغ و نیرنگ توسط خمینی برای فریفتن مردم ایران و جامعه جهانی بنا شده است، تمام این امکانات و توافقهای بین المللی را آلوده مقاصد شوم خود کرده و تحت پوشش این مشاغل، وابستگان به دستگاه اطلاعاتی و جاسوسان و تروریستهای خود را جابه جا یا پوشش می دهد. بعد از استفاده فاجعه آمیز از پاسپورت دیپلماتیک برای پوش تروریستها و اقدام به قتل فعالان سیاسی در نقاط مختلف جهان که بیشتر آنان افشا شده است، روز چهارشنبه دادستان بلند پایه مبارزه با تروریسم ایتالیا اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی و قاچاق اسلحه به ایران را دستگیر کرده است. آرماندو اسپارتارو در کنفرانسی خبری در شهر میلان گفت، پلیس ایتالیا دو ایرانی و 5 ایتالیایی را به ظن قاچاق سلاح به ایران و تخطی از تحریمهای بین المللی دستگیر کرده است. در بین دستگیر شدگان دو ایرانی وجود دارند که برای دولت ایران کار می کردند. او می گوید، احمد معصومی، 51 ساله خبرنگار تلویزیون ایران و همایون بختیاری، 47 ساله در شهر تورین دستگیر شده اند. همچنین دو ایرانی دیگر در این شبکه عضویت داشتند که تحت تعقیب پلیس هستند اما اکنون آنان از دسترس پلیس ایتالیا خارج و به ایران گریخته اند. مقامهای ایتالیایی ایرانیان دستگیرشده را جاسوس توصیف کرده اند و می گویند این بازداشتها حاصل چندین ماه تحقیقات بوده است. همچنین یکی از دستگیر شدگان، یک وکیل ایتالیایی است که به گفته مقامهای پلیس به ایران سفر کرده و با افسران عالی رتبه ارتش ایران ملاقات کرده است. این شبکه قاچاق بین المللی پس از دریافت سفارش از ایران، اقدام به خریداری سلاح در اروپا و بیشتر در آلمان می کرد و سپس آنها را با استفاده از سایر کمپانیها برای رد گم کردن، از طریق کشورهای دیگری همچون بریتانیا، سوییس و رومانی ابتدا به دوبی و سپس به ایران می فرستاد. پس از افشای دیپلمات تروریستهای رژیم ولایت فقیه اکنون نوبت به جاسوسان و قاچاقچیانی رسیده که تحت پوشش خبرنگار در کشورهای دیگر تردد می کنند و رهبری شبکه های وابسته به رژیم که مقاصد غیر قانونی دارند را به عهده دارند. این به عهده سازمانها و نهادهای جهانی خبرنگاران و گزارشگران است که به این عمل غیر اخلاقی و شوم رژیم ولایت فقیه اعتراض کنند. خبرنگاران ایرانی که حداقل گزارش نویسی و انجام وظیفه خود را در ایران انجام داده اند، در زندان بسر می برند و تحت بدرفتاری شکنجه گران رژیم ولایت فقیه قرار دارند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و باندهای سیاه وابسته به رژیم تحت پوشش شغل خبرنگاری سعی به انجام اعمال غیر قانونی و ضد انسانی کرده و حیثیت شغلی خبرنگاران ایرانی را لکه دار می کنند.