۱۳۸۹ فروردین ۱۰, سه‌شنبه

فراسوی خبر.. 11 فروردین

اعدام، مجازاتی شرم آور و باید لغو شود

زینت میرهاشمی

بر اساس گزارش عفو بین المللی، در سال 2009، در ایران 388 نفر اعدام شده اند. گرچه آمار اعدام در ایران بیشتر از این تعداد است، اما بر اساس همین آمار، روزانه به طور متوسط بیش از یک نفر، اعدام شده است. در کشورهای دیکتاتوری باید ناپدید شدن زندانی، به قتل رسیدن زیر شکنجه و مرگ مشکوک در زندان را هم در ردیف اعدام قرار داد. زیرا نهادهای جهانی حقوق بشر تعداد اعدامها را بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده بیان می دارند و دسترسی به شمار قربانیان ساده نیست. اعدام به عنوان ابزاری در خدمت رژیمهای دیکتاتور برای سرکوب مخالفان سیاسی قرار می گیرد. در ایران، مجازات اعدام به ویژه طی سه دهه حکومت ولایت فقیه، به صورت مستمر در مورد مخالفان سیاسی حکومت اعمال شده است. بعد از سه دهه هنوز ابعاد جنایتی که در زندانهای جمهوری اسلامی بر زندانیان سیاسی رفته است، بر ملا نشده است.

در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که صرف نظر از چین، بیشتز ار 54 درصد اعدامهای صورت گرفته در سطح جهان، در ایران صورت گرفته است.

ایران از جمله کشورهایی است که اعدام جوانان زیر سن 18 سال دستگیر شده اند، تبدیل به امری رایج شده است.

اجرای حکم اعدام باید به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شود و لغو گردد. یکی از راههای دست یافتن به لغو این حکم غیر انسانی، محاکمه نقض کنندگان حقوق بشر و دستور دهندگان و مجریان حکم اعدام در دادگاههای صلاحیتدار بین المللی است. روابط بین المللی نباید جایگاه امن و تنفس گاهی برای ناقضان حقوق بشر باشد. باید دولتهایی که به این امر غیر انسانی دست می زنند، از طرف نهادهای مربوطه بین المللی تحت فشار قرار گیرند.

فرمانده پلیس تهران روز دوشنبه 9 فروردین خبر از تشکیل «کمیسیون رعابت حقوق شهروندی» داد. وی این حقوق را شامل «توجه ویژه» این کمیسیون به همه گستره های حقوق شهروندی و نیز یازداشتگاهها دانست. این خبر به اندازه کافی مضحک است، زیرا در جایی که شهروندان در زندانی بزرگ به اسم جمهوری اسلامی در بند هستند، رعایت اولین و پایه ای ترین حقوق شهروندان در چارچوب ان غیر ممکن است.